PMI.0057.1.11

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 30 grudnia 2010 r. do 26 stycznia 2011 r.

 

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic podjęła 61 zarządzeń, dotyczących realizacji budżetu, realizacji uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta, między innymi w sprawie:

- zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,

- wykonania uchwały nr 37/IV/2010 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010,

- wykonania uchwały nr 38/IV/2010 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych pomiędzy działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2010 r.

- zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,

- wprowadzenia zmian do przedłożonego projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011,

- powierzenia Zastępcom Prezydenta Miasta nadzoru nad prowadzeniem spraw Miasta realizowanych przez inne jednostki i podmioty,

- powołania Zespołu ds. negocjacji dotyczących ustalenia cen nowoutworzonych udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, które zostaną objęte przez Południowy Koncern Energetyczny S.A.,

- powołania Zespołu ds. zagospodarowania Rynku Miejskiego przy placu Jana Pawła II,

- wprowadzenia zasad informowania oraz aktualizacji elektronicznej bazy informacji o organizacjach pozarządowych działających na terenie Rudy Śląskiej, tzw. „Mapy rudzkich NGO”,

- powołania członków zespołu doradczo – inicjatywnego ds. współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi oraz określenia regulaminu działania Zespołu,

- sprzedaży samochodu służbowego marki Opel Insignia, wycofanego z użytku Miasta,

- ustalenia składu i zasad powoływania członków Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania,

- sprzedaży nieruchomości gruntowych przy ul. Kochłowickiej i Wireckiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz pod drogi dojazdowe,

- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup paliwa do samochodów służbowych Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej”,

- sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Joanny i Grodzkiej,

- zmiany zasady o wyznaczeniu komunalnych zakładów pracy, w których jest wykonywana praca wskazana przez Sąd w czasie wykonywania kary ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna orzeczona w zamian nieściągalnej grzywny.

- nadania odznaki „Kamrat Rudzki” Pani Ewie i Panu Andrzejowi Blacha.

 

13 stycznia na stanowisko Sekretarza Miasta powołana została pani Grażyna Janduła - Jonda.

Od lat jest związana z Rudą Śląską. Ukończyła Nauki Polityczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Jest również absolwentką studiów podyplomowych z zakresu organizacji pomocy społecznej na tej samej uczelni.

Od 14 lat związana jest zawodowo z pomocą społeczną w naszym mieście - najpierw pracowała w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, później kierowała Domem Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej.

Wiedzę, umiejętności i doświadczenie z zakresu zarządzania jednostką organizacyjną miasta zamierza wykorzystać podczas pracy na stanowisku Sekretarza Miasta.

Pani Grażyna Janduła - Jonda pracę w Urzędzie Miasta rozpoczęła w grudniu 2010r. od uczestnictwa w pracach zespołu ds. wdrożenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Ruda Śląska.

Dotychczasowemu Sekretarzowi Miasta, panu Krzysztofowi Chromemu, rada nadzorcza spółki Śląskie Media Sp. z o.o. powierzyła stanowisko prezesa zarządu tej spółki.

 

7 stycznia została oficjalnie uruchomiona nowa witryna Urzędu Miasta.

Okazją do przebudowy i odświeżenia strony była konieczność wprowadzenia dwóch istotnych zmian: zwiększenia dostępności strony dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowania jej wyglądu do założeń wprowadzonej w 2010 roku Księgi Identyfikacji Wizualnej Miasta Ruda Śląska.

Nowa witryna uruchomiona została w wersji beta, pierwsze tygodnie jej funkcjonowania będą więc czasem optymalizacji działania i eliminowania ewentualnych nieprawidłowości.

 

Uwagi można zgłaszać poprzez formularz znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu, pocztą elektroniczną – na adres Biura Prasowego Urzędu Miasta: media@ruda-sl.pl lub telefonicznie pod numerem 32 342 36 06.

 

Informacja

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 roku, w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna jak i przedstawioną opinią Prezesa Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej i zarządzeniem Prezydenta Miasta w tej sprawie, informuję, iż zatwierdziłam 29 podmiotów, w których będzie wykonywana praca społecznie użyteczna w czasie wykonywania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny.

 

Wyznaczone jednostki to:

- Szkoła Podstawowa Nr 13,

- Szkoła Podstawowa Nr 41,

- Gimnazjum Nr 11,

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,

- Zespół Szkół Ponadginazjalnych Nr 3,

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4,

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6,

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ponadgimnazjalnych,

- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1,

- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3,

- Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych,

- Centrum Kształcenia Ustawicznego,

- Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego,

- Miejski Zakład Obsługi Placówek Oświatowych,

- Miejska Biblioteka Publiczna,

- Miejskie Centrum Kultury,

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

- Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych,

- Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie,

- Miejski Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej,

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

- Dom Pomocy Społecznej „Senior”,

- Przychodnia Rejonowa, ul. Gierałtowskiego,

- Przychodnia Rejonowa, ul. Lipa,

- Przychodnia Specjalistyczna, ul. Niedurnego,

- Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Usług Pralniczych,

- Powiatowy Urząd Pracy,

- Urząd Miasta Ruda Śląska.

 

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się szereg spotkań i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, a także osoby delegowane, m.in.:

 

 

31 grudnia

- "Sylwestrowa Gala Operetkowa" w Domu Kultury,

 

2 stycznia

- koncert „W karnawałowym nastroju” w wykonaniu Orkiestry Dętej KWK „Pokój” w Miejskim Centrum Kultury,

 

5 stycznia

- przekazanie mieszkańcom wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego przy ulicy Cynkowej i Wysokiej (II etap),

 

6 stycznia

- Koncert Noworoczny w Miejskim Centrum Kultury,

 

8 stycznia

- nagranie audycji w Radiu Plus,

 

9 stycznia

- XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,

 

10 stycznia

- uroczystości z okazji nadania imienia biskupa Wilhelma Pluty oraz sztandaru Szkole Podstawowej nr 21,

 

11 stycznia

- spotkanie z przedsiębiorcami w Urzędzie Miasta,

 

12 stycznia

- spotkanie kolędowe z rodzinami zastępczymi,

 

14 stycznia

- spotkanie noworoczne z emerytami i rencistami Huty Pokój,

 

15 stycznia

- uroczystość wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji, przyznawanych przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu,

 

17 stycznia

- spotkanie z proboszczami rudzkich parafii w Urzędzie Miasta,

- jubileusz 100-lecia urodzin pani Agnieszki Żur,

 

18 stycznia

- posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta,

- posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta Rady Miasta,

- program „na żywo” pt. „Prezydent odpowiada” w telewizji Sfera TV,

 

20 stycznia

- posiedzenie Komisji Oświaty Rady Miasta,

 

21 stycznia

- uroczystość Złotych Godów,

 

23 stycznia

- kolędowanie z Chórem „Jutrzenka” w parafii św. Pawła.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Wojciech Grzesiczek – 32-244-90-00 wew. 1195

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 30.12. - 26.01.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:21.02.2011 10:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Nowak
Data na dokumencie:27.01.2011
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 14:06
Liczba wyświetleń dokumentu: 79