Kontrole zewnętrzne:

 1. Termin: 19 - 21.01.2011r.
  Prowadził: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
  Temat: Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków finansowych RPOWSL 2007-2013 w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa ZSS w Rudzie Śląskiej” IP.198.
   
 2. Termin: 01.02.2011r.
  Prowadził: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
  Temat: Proces przekształcenia Zakładu Aktywności Zawodowej.
   
 3. Termin: 11 - 23.02.2011r.
  Prowadził: Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach.
  Temat: Wybrane zagadnienia prawnej ochrony pracy.
   
 4. Termin: 16.02.2011r.
  Prowadził: Urząd Skarbowy w Rudzie Śląskiej.
  Temat: Zasadność deklarowanego zwrotu podatku VAT – za okres 01.10.-31.12.2010r.
   
 5. Termin: 23.03.2011r.
  Prowadził: Śląski Urząd Wojewódzki.
  Temat: Wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa w 2008r. przeznaczonej na realizację projektu pn. „Przeciw obojętności” w ramach programu „Razem bezpiecznej”.
   
 6. Termin: 23 - 25.03.2011r.
  Prowadził: Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.
  Temat: Kontrola zgodności prowadzonych postępowań administracyjnych z przepisami ustawy - Prawo budowlane oraz KPA.
   
 7. Termin: 11 - 15.04.2011r.
  Prowadził: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  Temat: Kontrola planowa projektu nr 2001/PL/16/P/PE/027 pod nazwą: „Oczyszczalnia ścieków – Ruda Śląska”.
   
 8. Termin: 02 - 08.06.2011r.
  Prowadził: Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach.
  Temat: Wybrane zagadnienia prawa pracy m.in. wynagrodzenia, składniki pochodne.
   
 9. Termin: 14 - 16.06.2011r.
  Prowadził: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
  Temat: Kontrola prawidłowości wykorzystania środków unijnych dla projektu ID 482.
   
 10. Termin: 19.08.2011r.
  Prowadził: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej.
  Temat: Kontrola doraźna w związku z pismem nr ŚPWIS w Katowicach.
   
 11. Termin: 23.08.2011r.
  Prowadził: Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach
  Temat: Prawna ochrona pracy pracowników.
   
 12. Termin: 13 - 28.09.2011r.
  Prowadził: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  Temat: Kontrola realizacji zadania dofinansowanego ze środków WFOŚiGW: 124/2007/63/OW/ob./ip/P, 124/2004/63/OW/ob./ip/M, 228/2007/63/OW/ob./ip/P
   
 13. Termin: 22 - 25.11.2011r.
  Prowadził: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  Temat: Kontrola na zakończenie projektu ID 634 współfinansowanego z RPO WSL 2007-2013.
   
 14. Termin: 22 - 25.11.2011r.
  Prowadził: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  Temat: Kontrola na zakończenie projektu ID 769 współfinansowanego z RPO WSL 2007-2013.
   
 15. Termin: 14.12.2011r.
  Prowadził: Archiwum Państwowe w Katowicach.
  Temat: Kontrola archiwum zakładowego.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2011
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:28.02.2011 09:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:21.02.2018 10:37
Liczba wyświetleń dokumentu: 305