Wydanie opinii konserwatorskiej lub wytycznych konserwatorskich

(dla inwestycji wymagającej zgłoszenia zgodnie z ustawą Prawo budowlane zlokalizowanej na obszarze objętym ochroną konserwatorską lub dot. budynku objętego ochroną konserwatorską)

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz 10.1 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- dokumentacja planowanej inwestycji np:

a) 2 egzemplarze kompletnej dokumentacji projektowej zgłaszanego zamierzenia inwestycyjnego wykonanej zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

b) rozszerzony opis planowanej inwestycji lub proponowany program prac konserwatorskich,

c) mapy ewidencyjne, szkice, rysunki, fotografie lub inne załączniki graficzne ilustrujące planowane zamierzenie inwestycyjne.

 

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

 

Termin załatwienia

Około 21 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

Kontakt

tel.   322-449-000 do 010 wew. 3240

322-449-097

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie opinii konserwatorskiej lub wytycznych konserwatorskich
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:06.04.2011 13:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:Łukasz Urbańczyk
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:10.03.2021 09:54
Liczba wyświetleń dokumentu: 538