W niniejszym katalogu publikowane są oświadczenia majątkowe osób zobowiązanych przepisami do składania takich oświadczeń. Należą do nich:

-  Prezydent Miasta i jego zastępcy,

-  Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta,

-  Przewodniczący Rady Miasta i Radni,

-  kierownicy jednostek organizacyjnych miasta,

-  osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną,

-  osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta.

 

Oświadczenia majątkowe składa się Prezydentowi Miasta w dwóch egzemplarzach, z których jeden zostaje przesłany do analizy właściwemu urzędowi skarbowemu. Oświadczenia podlegają również analizie pod względem zawartych w nich danych i terminów, w których zostały złożone. Prezydent Miasta do dnia 30 października każdego roku przedstawia w tym zakresie sprawozdanie Radzie Miasta.

Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania oraz o miejscu położenia nieruchomości  wskazanych  w oświadczeniu.

Oświadczenie majątkowe przechowuje się 6 lat.

 

Wyjątki

Prezydent Miasta i Przewodniczący Rady Miasta składają oświadczenia majątkowe Wojewodzie Śląskiemu, który dokonuje ich analizy a następnie zwraca do tutejszego Urzędu Miasta.

Radni składają oświadczenia Przewodniczącemu Rady Miasta, który po analizie publikuje je w BIP-ie.

 

Pierwsze oświadczenie majątkowe składa się w terminie 30 dni od dnia powołania  na stanowisko, zatrudnienia bądź uzyskania upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych wraz z  informacją o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli była prowadzona przed dniem powołania lub zatrudnienia.

 

Kolejne oświadczenia majątkowe są składane co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, wraz z dołączoną kopią zeznania podatkowego (PIT) za rok poprzedni i jego ewentualną korektą.

 

Ostatnie oświadczenie majątkowe składa się wg posiadanego stanu majątkowego na dzień odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Naczelnik Wydziału Kadr - Anna Boruta  - tel. 322-449-000 do 010  wew. 1180

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Oświadczenia majątkowe
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:
Data publikacji:
28.06.2004 13:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
08.11.2021 12:52

Rejestr zmian dokumentu

08.11.2021 12:52 Edycja dokumentu (Gabriela Bok-Poppe)
08.11.2021 12:51 Dodano załącznik "obowiązek informacyjny - oświadczenie
majątkowe.docx"

(Gabriela Bok-Poppe)
06.02.2018 10:42 Edycja dokumentu (Gabriela Bok-Poppe)
06.02.2018 10:41 Dodano załącznik "druk oświadczenia majątkowego -
oświadczenie majątkowe.doc"

(Gabriela Bok-Poppe)
06.02.2018 10:38 Edycja dokumentu (Gabriela Bok-Poppe)
06.02.2018 10:37 Edycja dokumentu (Gabriela Bok-Poppe)
06.02.2018 10:29 Usunięto załącznik Plik instalacyjny programu Acrobat
Reader - 24700_20040519_131134.exe

(Gabriela Bok-Poppe)
06.02.2018 10:29 Usunięto załącznik druk oświadczenia majątkowego -
oświadczenie majątkowe.doc

(Gabriela Bok-Poppe)
24.08.2017 14:59 Edycja dokumentu (Gabriela Bok-Poppe)
24.08.2017 14:04 Edycja dokumentu (Gabriela Bok-Poppe)
24.08.2017 14:04 Dodano załącznik "druk oświadczenia majątkowego"
(Gabriela Bok-Poppe)
24.08.2017 14:02 Edycja dokumentu (Gabriela Bok-Poppe)
24.08.2017 13:56 Usunięto załącznik druk oświadczenia majątkowego
(Gabriela Bok-Poppe)
29.09.2016 15:57 Edycja dokumentu (Aleksandra Czaja)
19.02.2016 11:03 Edycja dokumentu (Aleksandra Czaja)
17.02.2016 14:57 Edycja dokumentu (Aleksandra Czaja)
17.02.2016 14:57 Dodano załącznik "druk oświadczenia majątkowego"
(Aleksandra Czaja)
17.02.2016 14:56 Usunięto załącznik Wzór oświadczenia majątkowego
(Aleksandra Czaja)
01.06.2015 10:55 Edycja dokumentu (Aleksandra Czaja)
01.06.2015 10:47 Edycja dokumentu (Aleksandra Czaja)
01.06.2015 10:39 Edycja dokumentu (Aleksandra Czaja)
01.06.2015 10:31 Edycja dokumentu (Aleksandra Czaja)
01.06.2015 10:19 Edycja dokumentu (Aleksandra Czaja)
05.03.2014 13:00 Dodano załącznik "Wzór oświadczenia majątkowego "
(Bartosz Pilny)
05.03.2014 13:00 Usunięto załącznik "Wzór oświadczenia majątkowego"
(Bartosz Pilny)
27.10.2011 13:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.03.2011 14:52 Edycja dokumentu (Ewa Czoik)
25.01.2011 15:51 Edycja dokumentu (Ewa Czoik)
25.01.2011 15:51 Usunięto załącznik "Wzór oświadczenia o zatrudnieniu
małżonka na terenie gminy w jednostce organizacyjnej jst"

(Ewa Czoik)
25.01.2011 15:51 Usunięto załącznik "Wzór oświadczenia o umowach
cywilnoprawnych zawartych przez małżonków z organami
gminy"

(Ewa Czoik)
25.01.2011 15:51 Usunięto załącznik "Wzór oświadczenia o działalności
gospodarczej prowadzonej przez małżonka"

(Ewa Czoik)
07.12.2010 12:21 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
06.05.2010 09:57 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
01.04.2009 19:37 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
13.03.2008 15:33 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.04.2006 11:06 Edycja dokumentu (Tomasz Kulpok)
25.04.2006 11:06Dodano załącznik "Wzór oświadczenia majątkowego"
(Tomasz Kulpok)
25.04.2006 11:05Usunięto załącznik "Wzór oświadczenia majątkowego"
(Tomasz Kulpok)
20.04.2006 14:12Dodano załącznik "Wzór oświadczenia o zatrudnieniu
małżonka na terenie gminy w jednostce organizacyjnej jst"
(Tomasz Kulpok)
20.04.2006 14:11Dodano załącznik "Wzór oświadczenia o umowach
cywilnoprawnych zawartych przez małżonków z organami
gminy"
(Tomasz Kulpok)
20.04.2006 13:56Dodano załącznik "Wzór oświadczenia o działalności
gospodarczej prowadzonej przez małżonka"
(Tomasz Kulpok)
20.04.2006 13:53Zmieniono tytuł załącznika z "Wzór oświadczenia" na
"Wzór oświadczenia majątkowego"
(Tomasz Kulpok)
20.04.2006 10:47 Edycja dokumentu (Tomasz Kulpok)
20.04.2006 10:46Dodano załącznik "Wzór oświadczenia"
(Tomasz Kulpok)
23.07.2004 14:22 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
28.06.2004 14:03 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
28.06.2004 13:59 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)
Liczba wyświetleń dokumentu: 25560