ZARZĄDZENIE NR SP.0050.3.58.2011

PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

 

z dnia 25 marca 2011r.

 

   w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za rok 2010

 

 

Na podstawie art.267 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 i 3 oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami)

 

 

zarządza się, co następuje:

 

 

            § 1. Przedłożyć Radzie Miasta Ruda Śląska do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za 2010 rok
.

 

           § 2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach do zaopiniowania sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za 2010 rok.

 

 

            § 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.

 

 

            § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

            § 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

Zarządzenie o powyższej treści zostało podjęte przez Prezydenta Miasta w dniu 25 marca 2011r. oraz przesłane do organu nadzoru - Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Barbara Wanisz - tel. 32-244-90-00 wew. 2070

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie budżetu miasta za 2010r.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:27.04.2011 14:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grażyna Fronczek
Data na dokumencie:26.04.2011
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:09.05.2011 12:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 120