Formularze do spraw prowadzonych przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

10.1 - wydanie opinii konserwatorskiej lub wytycznych konserwatorskich dla inwestycji wymagającej zgłoszenia zgodnie z ustawą Prawo budowlane zlokalizowanej na obszarze objętym ochroną konserwatorską lub dot. budynku objętego ochroną konserwatorską

10.2 - wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, budowlanych, lub umieszczenie urządzeń, tablic, reklam itp. przy/na zabytku nieruchomym

10.3 - oświadczenie dla sprawy nr 10.2

10.4 - zgłoszenie rozpoczęcia prac konserwatorskich

10.5 - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika robót przy zabytkach nieruchomych

Wnioski można składać w Biurze Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska, przy placu Jana Pawła II 6 lub przesyłać za pomocą operatora pocztowego lub poprzez platformę e-PUAP. Więcej informacji dostępnych jest poprzez stronę internetową www.mkzruda.pl.

Dodatkowych informacji udziela:

Łukasz Urbańczyk - tel. 32 244 90 00 o 010, wew. 3240, tel. 32 244 90 97, e-mail zabytki@ruda-sl.pl,

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Formularze dla Miejskiego Konserwatora Zabytków
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:09.05.2011 14:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Łukasz Urbańczyk
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data aktualizacji:18.06.2020 09:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 1981