Bartosz Pilny 09.05.2011 14:25 wersja do wydruku

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW INFORMUJE, że w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników Urzędu, w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego,od 16 marca 2020 r. aż do odwołania, interesanci będą przyjmowani tylko w wyjątkowych sytuacjach.

W sprawach załatwianych w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków co do zasady nie jest konieczny osobisty udział mieszkańców.

Poprzez platformę e-PUAP można załatwić następujące sprawy:

  1. opiniowanie projektów adaptacji i modernizacji obiektów zabytkowych,
  2. uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy wydawanych dla obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską,
  3. uzgadnianie pozwoleń na budowę w stosunku do obiektów budowlanych objętych ochroną konserwatorską,
  4. uzyskiwanie decyzji konserwatorskich dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków w zakresie kompetencji przekazanych przez Wojewodę Śląskiego
  5. przyjmowanie zawiadomień o odkryciu, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, przedmiotu co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem oraz dokonywanie oględzin obiektu,
  6. wnioskowanie o przejęcie na własność Skarbu Państwa zabytków nieruchomych,
  7. sprawy związane z Gminną Ewidencją Zabytków,
  8. sprawy związane z realizacją Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Ruda Śląska.

SPRAWY NIECIERPIĄCE ZWŁOKI, KTÓRYCH NIE BĘDZIE  MOŻNA ZAŁATWIĆ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, POCZTĄ TRADYCYJNĄ LUB TELEFONICZNIE, ZAŁATWIANE BĘDĄ PO WCZEŚNIEJSZYM, TELEFONICZNYM USTALENIU TERMINU/GODZINY WIZYTY W BIURZE MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW (tel. 32 244 90 00 do 10, wew. 3240 oraz 32 244 90 97, e-mail: zabytki@ruda-sl.pl ).

Dodatkowe informacje oraz wnioski dostępne są także na stronie www.mkzruda.pl

 

......................................................................

 

Formularze dla Miejskiego Konserwatora Zabytków

 

10.1 - wydanie opinii konserwatorskiej lub wytycznych konserwatorskich dla inwestycji wymagającej zgłoszenia zgodnie z ustawą Prawo budowlane zlokalizowanej na obszarze objętym ochroną konserwatorską lub dot. budynku objętego ochroną konserwatorską

10.2 - wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, budowlanych, lub umieszczenie urządzeń, tablic, reklam itp. przy/na zabytku nieruchomym

10.3 - oświadczenie dla sprawy nr 10.2

10.4 - zgłoszenie rozpoczęcia prac konserwatorskich

10.5 - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika robót przy zabytkach nieruchomych

 

Dodatkowych informacji udziela:
Łukasz Urbańczyk  - tel. 322-449-000 do 010  wew. 3240
                                    tel. 322-449-097

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Formularze dla Miejskiego Konserwatora Zabytków
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:09.05.2011 14:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Łukasz Urbańczyk
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:02.04.2020 09:18