PM.0057.3.11

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 31 marca do 27 kwietnia 2011 r.

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic podjęła 51 zarządzeń, dotyczących realizacji budżetu, realizacji uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta, między innymi w sprawie:

1)        zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,

2)        w sprawie powierzenia Pani Grażynie Miliczek stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Ks. Konstantego Damrota w Rudzie Śląskiej,

3)        powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup paliwa do samochodów służbowych Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej",

4)        powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „remont kapitalny dachu budynku mieszkalnego w Rudzie Śląskiej przy ul. Strażackiej 16a”,

5)        powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Remont pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Piastowskiej 24 i 26 w Rudzie Śląskiej",

6)        zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.09.2010 r. do 31.12.2010 r. Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska z siedzibą przy ul. Głównej 11,

7)        zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2010 r. do 31.10.2010 r. Przychodni Rejonowej SP ZOZ z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Solidarności 12,

8)        oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonych na niej budynków niemieszkalnych przy ulicy Jana Gierałtowskiego 17 w Rudzie Śląskiej,

9)        nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Panu Józefowi Gajkowi.

 

 

Prezydent Miasta w dialogu z mieszkańcami

Prezydent Miasta Ruda Śląska Grażyna Dziedzic rozpoczęła cykl spotkań z mieszkańcami Rudy Śląskiej. Do tej pory odbyły się spotkania:

·         14 kwietnia w Gimnazjum nr 14 w Bielszowicach,

·         27 kwietnia w Bykowinie.

Następne spotkanie zaplanowano na dzień 18 maja w Kochłowicach.

 

 

Rekultywacja hałdy zakończona

14 kwietnia zakończono realizację projektu rekultywacji terenu hałdy pocynkowej w rejonie ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej.

Rekultywacja i zagospodarowanie terenu hałdy współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 – Priorytet V Środowisko, Działanie 5.2. Gospodarka odpadami, którego celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zabezpieczenie hałdy przed emisją szkodliwych substancji. Dzięki tej inwestycji miasto uzyskało nowy teren zielony.

 

 

Partnerzy międzynarodowego projektu gośćmi rudzkich uczniów

Od 11 do 15 kwietnia Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 przy ul. Kaczmarka 9 gościł uczniów i nauczycieli z hiszpańskiej miejscowości Huelva i z francuskiego Pipriac. Są to partnerzy rudzkich uczniów w ramach programu Comenius.

11 kwietnia w siedzibie Urzędu Miasta z uczestnikami projektu spotkała się Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic, Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Wieszołek oraz Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miasta Kazimierz Myszur.

 

 

Spotkanie z nauczycielami rudzkich olimpijczyków

20 tytułów laureata wojewódzkiego konkursu przedmiotowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów dało Rudzie Śląskiej trzecie miejsce wśród gmin i powiatów, w których nadzór pedagogiczny na szkołami prowadzi Delegatura Kuratorium Oświaty w Gliwicach.

Okazją do podziękowania nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do konkursów było spotkanie z Prezydentem Miasta Grażyną Dziedzic, które odbyło się 14 kwietnia w Urzędzie Miasta.

 

 

Ruda Śląska na Węgrzech

W dniach 18 – 20 kwietnia na Węgrzech odbyło się spotkanie partnerów projektu B-Team, w którym udział wzięli również przedstawiciele miasta Ruda Śląska. Projekt realizowany jest w ramach Programu Interreg IV.

Międzynarodowi eksperci mają za zadanie pomóc władzom różnych miast w wypracowaniu strategii odnoszącej się do terenów zdegradowanych celem ich ponownego zagospodarowania.

 

 

Biegną 1498 km dla Papieża

26 kwietnia pod kierunkiem Augusta Jakubika wystartowała sztafeta, która trwać będzie bez przerwy do 1 maja do godziny 9.00. Rudzcy biegacze okrążą 5992 razy Plac Jana Pawła II i w ten sposób uczczą wielkie wydarzenie, jakim jest beatyfikacja Jana Pawła II. 12 zawodników pokona odległość dzielącą Rudę Śląską od Placu Świętego Piotra w Watykanie, która wynosi 1498 km.

 

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby zaproszone uczestniczyły w posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta.

Ponadto odbyło się szereg spotkań i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, Sekretarz Miasta, a także osoby delegowane, m.in.:

 

1 kwietnia

uroczystość Złotych Godów

2 kwietnia

Konwent Prezydentów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

spotkanie z rodziną rudzkich czworaczków

4 kwietnia

uroczystość nadania ośrodkowi Convivo imienia Błogosławionego Jana Pawła II

6 kwietnia

konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18

7 kwietnia

spotkanie z posłanką Izabelą Kloc, Wiceprzewodniczącą Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej,

spotkanie z rudzkimi psychologami i pedagogami

szkolenie BHP dla pracodawców

8 kwietnia

spotkanie z Peterem Bronderem, światowej sławy śpiewakiem operowym

11 kwietnia

spotkanie z odwiedzającymi Rudę Śląską w ramach projektu Comenius uczniami i nauczycielami z Francji i Hiszpanii

wizyta robocza i zapoznanie się z projektem budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie

12 kwietnia

Półfinał ósmej edycji „Szansy na sukces – dzieci dzieciom”

posiedzenie Rady Sportu,

13 kwietnia

posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia

posiedzenie zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenem miasta Ruda Śląska,

14 kwietnia

zakończenie realizacji projektu rekultywacji terenu hałdy pocynkowej w rejonie ul. Niedurnego

spotkanie z nauczycielami laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

spotkanie z mieszkańcami Bielszowic w Gimnazjum nr 14

otwarcie nowej siedziby Biura Porad Obywatelskich „Rudzkiego Konta Pomocy”

15 kwietnia

Mistrzostwa Rudy Śląskiej w aerobiku szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych połączone z dniami profilaktyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5

Wielka Gala Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
w Katowicach, na której wyróżnienie odebrał Grzegorz Skudlik, Starszy Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej

16 kwietnia

uroczystości z okazji 70. rocznicy urodzin Prof. dr hab. inż. Bronisława Barchańskiego, Honorowego Obywatela Rudy Śląskiej

18 kwietnia

posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta

msza św. w Sanktuarium św. Józefa za zmarłych w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem

18-20 kwietnia

warsztaty w ramach projektu B-Team w Debreczynie na Węgrzech

19 kwietnia

uroczysta sesja Rady Miasta w pierwszą rocznicę katastrofy smoleńskiej

spotkanie świąteczne z pracownikami Przychodni przy ul. Makuszyńskiego w Halembie

posiedzenie zgromadzenia KZK GOP

25 kwietnia

msza w intencji Miasta w kościele św. Pawła

26 kwietnia

msza św. w intencji biegaczy oraz uroczysty start sztafety biegowej dla uczczenia beatyfikacji Jana Pawła II

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 31.03. - 27.04.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:20.05.2011 09:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Nowak
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 14:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 128