PM.0057.5.11

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 26 maja do 15 czerwca 2011 r.

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic podjęła 50 zarządzeń, dotyczących realizacji budżetu, realizacji uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta, między innymi w sprawie:

1)             zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,

2)             zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej w Rudzie Śląskiej,

3)             zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej,

4)             zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych,

5)             wniesienia jako wkładu niepieniężnego (aportu) zabudowanych nieruchomości, położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. W. Lipa 2, do Spółki pod firmą: Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o., w zamian za objęcie w tej Spółce 21.330 (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzydzieści) udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdego z nich, czyli o łącznej wartości 21.330.000 zł.,

6)             wysokości stawek czynszu najmu, stawek za zajęcie terenu pod stanowiska tymczasowe oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy Placu Jana Pawła II – Rynek Miejski,

7)             powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „transport dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Ruda Śląska do szkół i placówek oświatowych”,

8)             ustalenia zasad odpłatności za świadczenie usług w przedszkolach, dla których organem prowadzący jest Miasto Ruda Śląska,

9)             ustalenia zasad wynajmu gminnym jednostkom organizacyjnym samochodu będącego własnością Urzędu Miasta,

10)          powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Budowa placów zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy placówkach oświatowych w Rudzie Śląskiej",

11)          powołania Pełnomocnika ds. Rewitalizacji oraz Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego do spraw Rewitalizacji,

12)          ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora:

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5,

- Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3

 

 

IV Metropolitalne Święto Rodziny

Na przełomie maja i czerwca w naszym regionie odbywało się IV Metropolitalne Święto Rodziny. Ruda Śląska również wzięła udział w obchodach. W naszym mieście odbyły się:

 - 25 maja Koncert „Dla Mamy” w wykonaniu sceny muzycznej I LO w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Nowym Bytomiu,

- 27 maja konferencja  oraz piknik rodzinny "Piękno Życia Rodzinnego" w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Nowym Bytomiu,

- 28 maja piknik rodzinny "Piękno Życia Rodzinnego" na skwerze Alejki przy ul. Katowickiej w Bykowinie.

 

 

Prezydent Miasta w dialogu z mieszkańcami

Trwa cykl spotkań Prezydent Miasta Ruda Śląska Grażyny Dziedzic z mieszkańcami. Ostatnie spotkania miały miejsce:

          31 maja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Czarnym Lesie,

          2 czerwca w ODK RSM „Jowisz” w Goduli dla mieszkańców Goduli i Orzegowa,

          14 czerwca w Hali MOSiR w Halembie.

Spotkania w pozostałych dzielnicach odbędą się po wakacyjnej przerwie.

 

 

Ruda Śląska po raz drugi gospodarzem warsztatów profilaktycznych

28 maja Ruda Śląska była gospodarzem warsztatów profilaktycznych Drugiego Śląskiego Przystanku PaT (Profilaktyka a Ty, Profilaktyka a Teatr). Warsztaty odbyły się na terenie Gimnazjum Nr 3. Przez blisko piętnaście godzin, ponad 400 przedstawicieli kilkunastu szkół, grup artystycznych działających w programie uczestniczyło w 25 warsztatach, po czym swoje dokonania przedstawili w koncercie finałowym.

 

 

Zdebel będzie zamknięty

Decyzja o zamknięciu Zdebla była trudna. Na remont trzech niecek basenowych w Ośrodku Rekreacyjno - Sportowym Zdebel trzeba wyłożyć około miliona złotych.

W budżecie miasta nie ma również środków na funkcjonowanie tegoż ośrodka. Rocznie na ten cel przekazywano około 250 tysięcy złotych. Ale to nie jedyny powód zamknięcia Zdebla. W następnych latach Kompania Węglowa zamierza ponownie eksploatować węgiel w okolicach ośrodka.

Pomimo podpisanego porozumienia z Kompanią Węglową w sprawie wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w ośrodku, prowadzone są ze Spółką dalsze rozmowy, ponieważ okazało się, że szkody te są dużo wyższe niż pierwotnie szacowano.

 

 

Warsztaty Charrette w dzielnicy Orzegów

Od 8 do 10 czerwca w dzielnicy Orzegów miały miejsce trzydniowe warsztaty poświęcone tej dzielnicy. Omawiane były m.in. Lokalny Program Rewitalizacji i problemy społeczne Orzegowa. Warsztaty pozwolą określić wizję rozwoju dzielnicy oraz pomogą rozwiązać problemy.

 

 

Ruda Śląska w czołówce

Na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej opublikowano listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w konkursie „Gminne programy aktywizacji społeczno - zawodowej na rzecz budownictwa specjalnego – edycja 2011 r”. W konkursie wyłoniono 19 najlepszych merytorycznie inicjatyw projektowych, wśród których znalazła się Ruda Śląska. Na realizację zadania miasto otrzymało 120.000 zł. Rudzki projekt został w bieżącym roku najwyżej oceniony spośród wszystkich miast i gmin ubiegających się o dotację.

Natomiast inny rudzki projekt został wyróżniony w organizowanym także przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej konkursie dot. budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2011. Nasze miasto uzyskało tym razem dofinansowanie w wysokości 60 000 zł na realizację zadania „Prowadzenie grup profilaktyczno – rozwojowych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych”.

 

 

Dodatkowe 350 tys. zł na dożywianie

W związku z przekazaniem transzy środków z rezerwy celowej budżetu państwa, decyzją Wojewody Śląskiego Ruda Śląska otrzyma dodatkowo 350 926 zł na realizację w 2011 r. programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W sumie,  uwzględniając wcześniej zagwarantowaną dotację, na realizację tego zadania nasze miasto otrzyma łącznie 1 356 324 zł.

 

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby zaproszone uczestniczyły w posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta.

Ponadto odbyło się szereg spotkań i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, Sekretarz Miasta, a także osoby delegowane, m.in.:

 

27 maja

uroczystość Złotych Godów

konferencja „Piękno życia rodzinnego” oraz piknik rodzinny w MCK w Nowym Bytomiu w ramach IV Metropolitalnego Święta Rodziny.

 

28 maja

msza św. w Bazylice Piekarskiej oraz Piekarskie Sympozjum Naukowe

drugi Śląski Przystanek PaT (Profilaktyka a Ty, Profilaktyka a Teatr)

Walne Zgromadzenie Członków „GSM Nasz Dom”

festyn przy parafii Najświętsze Serce Pana Jezusa

wybory miss Rudy Śląskiej

 

29 maja

piknik z okazji Dnia Dziecka w parku Strzelnica w Bielszowicach

zawody  w akrobatyce sportowej organizowane przez KPKS Halemba

 

30 maja

nagranie programu „EKO problem” w TV Sfera

 

31 maja

Zarząd GZM

spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Czarny las

 

1 czerwca

jubileusz 170 – lecia Szkoły Podstawowej nr 24

przedstawienie w MCK w Nowym Bytomiu z okazji Dnia Dziecka, przygotowane przez podopiecznych Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej

rodzinny festyn z okazji Dnia Dziecka przygotowany przez Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza

Festiwal Piosenki Pozytywnej w CH „Plaza”

 

2 czerwca

igrzyska lekkoatletyczne szkół w Szkole Podstawowej nr 15

spotkanie  z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych

spotkanie z mieszkańcami dzielnic Godula i Orzegów

 

3 czerwca

finał konkursu „Jestem stąd - 90. rocznica III Powstania Śląskiego” w MCK w Nowym Bytomiu

uroczystość Złotych Godów

X Turniej Strzelecki „Bezpiecznie mieszkaj. Bezpiecznie pracuj. Bezpiecznie żyj.”

 

4 czerwca

I Ogólnopolski Turniej Tańca Gwiazda 2011

nagranie audycji w Radiu Plus

 

8 – 10 czerwca

warsztaty Charrette w dzielnicy Orzegów

 

 

9 czerwca

konferencja szkoleniowa na temat ochrony przeciwpożarowej w kopalniach węgla kamiennego

 

10 czerwca

uroczystość Złotych Godów

otwarcie zabrzańskiego odcinka DTŚ

 

11 czerwca

15 – lecie TOZ „Fauna”

nagranie audycji w Radiu Plus

Industriada – Święto Szlaku Zabytków Techniki Przemysłowej

 

14 czerwca

XI Miejska Olimpiada Osób Niepełnosprawnych

rozstrzygnięcia konkursów „Nie pal przy mnie, proszę” oraz „Znajdź właściwe rozwiązanie” organizowanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rudzie Śląskiej

finał VI edycji konkursu dla młodzieży rudzkich szkół ponadgimnazjalnych „Z demokracją na Ty - Polska i Europa”

spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Halemba

obchody Światowego Dnia Krwiodawstwa

 

15 czerwca

konferencja „Wspieranie rodziny i dziecka w środowisku lokalnym. Kontynuacja debaty o systemie pomocy społecznej i pieczy zastępczej” w MCK w Nowym Bytomiu.

 

 


Dodatkowych informacji udziela:
Tomasz Kulpok – 32-244-90-00 wew. 1201

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 26.05. - 15.06.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:27.06.2011 11:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Nowak
Data na dokumencie:16.06.2011
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 14:10
Liczba wyświetleń dokumentu: 213