wersja do wydruku Bartosz Pilny 03.08.2011 11:23

Konsultacje w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i (...).

EZ. 0711.22.2011

 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

 

Konsultacjom podlega projekt uchwały w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Ruda Śląska.

 

Termin konsultacji: 03.08.2011 r. – 19.08.2011 r.

 

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są działające na terenie Rudy Śląskiej organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Uwagi dotyczące konsultowanego projektu uchwały należy zgłaszać za pomocą formularza zgłaszania opinii drogą elektroniczną na adres e-mail: um_orgp@ruda-sl.pl

Protokół z przebiegu konsultacji zamieszczony zostanie na oficjalnej stronie internetowej Miasta Ruda Śląska w części przeznaczonej dla rudzkich organizacji pozarządowych: www.rudaslaska.pl

 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Barbara Harczyńska – tel. 322-486-701

 

 

---------------------------------------------------------------

 

 

Protokół z przeprowadzenia konsultacji

 

 

W dniach od  3.08.2011 r. – 19.08.2011 r. konsultacjom z organizacjami pozarządowymi podlegał projekt uchwały w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Ruda Śląska.

 

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach były działające na terenie Rudy Śląskiej organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, mające wpisana w działalność statutową dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje.

 

W określonym, w ogłoszeniu terminie konsultacji, żadna z organizacji nie wniosła uwag do ww. projektu uchwały.

 

 

Anna Krzysteczko

Zastępca Prezydenta Miasta

Ruda Śląska

 

Dodatkowych informacji udziela:

Barbara Harczyńska - 322-449-000 do 010 wew. 3300

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i (...).
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Barbara Harczyńska
Data na dokumencie:29.07.2011
Data publikacji:03.08.2011 11:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż