wersja do wydruku Bartosz Pilny 04.08.2011 17:54

Konsultacje w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Ruda (...).

EZ. 0711.24.2011

 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji.

 

Konsultacjom podlega projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Ruda Śląska, osobom fizycznym, które złożyły wnioski o przekształcenie do dnia 8 sierpnia 2011r.

 

Termin konsultacji: 4.08.2011 r. – 16.08.2011 r.

 

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są działające na terenie Rudy Śląskiej organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, mające wpisaną w działalność statutową dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje.

Uwagi dotyczące konsultowanego projektu uchwały należy zgłaszać za pomocą formularza zgłaszania opinii drogą elektroniczną na adres e-mail: um_orgp@ruda-sl.pl.

Protokół z przebiegu konsultacji zamieszczony zostanie na oficjalnej stronie internetowej Miasta Ruda Śląska w części przeznaczonej dla rudzkich organizacji pozarządowych: www.rudaslaska.pl

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Mirosława Gamba – tel. 322-449-040  wew. 3292

 

 

---------------------------------------------------------------

 

 

Protokół z przeprowadzenia konsultacji

 

 

W dniach od  4.08.2011 r. – 16.08.2011 r. konsultacjom z organizacjami pozarządowymi podlegał projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Ruda Śląska, osobom fizycznym, które złożyły wnioski o przekształcenie do dnia 8 sierpnia 2011 r.

 

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach były działające na terenie Rudy Śląskiej organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, mające wpisana w działalność statutową dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje.

 

W określonym, w ogłoszeniu terminie konsultacji, żadna z organizacji nie wniosła uwag do ww. projektu uchwały.

 

Anna Krzysteczko

Zastępca Prezydenta Miasta

Ruda Śląska

 

Dodatkowych informacji udziela:

Mirosława Gamba - 322-449-000 do 010 wew. 3292

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Ruda (...).
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Mirosława Gamba
Data na dokumencie:03.08.2011
Data publikacji:04.08.2011 17:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż