SK.0057.6.11

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 16 czerwca do 28 czerwca 2011 r.

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic podjęła 34 zarządzenia,
a w jej zastępstwie Zastępca Prezydenta Miasta Michał Pierończyk podjął 13 zarządzeń dotyczących realizacji budżetu, realizacji uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych
i usprawniania pracy Urzędu Miasta, między innymi w sprawie:

1)              zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,

2)              zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za 2010 rok Przychodni Rejonowych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej,

3)              zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za 2010 rok Przychodni Specjalistycznych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej,

4)              zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej,

5)              zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej,

6)              zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej,

7)              zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej,

8)              powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska,

9)              powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora:

- Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 im. Jana Pawła II

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Jadwigi Markowej,

10)          określenia procentowego udziału poszczególnych elementów w stawce czynszu za
1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych,

11)          sporządzania skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego,

12)          powołania pani Anny Krzysteczko na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

 

Dni Rudy Śląskiej

18 czerwca mieszkańcy  naszego miasta oraz goście bawili się podczas kolejnych Dni Rudy Śląskiej. Wśród artystów, którzy ubarwili tegoroczne święto miasta znalazły się m.in. zespoły „The Pupils”, „Bez Nazwy”, „Groovebusterz” oraz Chór Piotra Kupichy -  zwycięzca programu Bitwa na głosy. Gwiazdą wieczoru była Urszula.

 

Dofinansowanie projektu dot. przebudowy ul. Kokota

W związku z pojawieniem się wolnych środków finansowych, w ramach Priorytetu VII Transport zaistniała możliwość wyboru do dofinansowania kolejnych inwestycji z zakresu Poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową, znajdujących się na pierwszym i drugim miejscu listy projektów rezerwowych.

Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekt pn. Przebudowa ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej na odcinku od ulicy Gęsiej do granicy administracyjnej z miastem Zabrze. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 4 086 469,65 zł, co stanowi 29,64% całkowitej wartości wynoszącej 13 787 009,63 zł.

 

 

Bezpieczne wakacje 2011

22 czerwca w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym przy ul. Ratowników 2 w Nowym Bytomiu odbył się festyn dla dzieci i młodzieży inaugurujący akcję śląskiej Policji "Bezpieczne wakacje 2011”. Imprezę zaszczycił swoją obecnością m.in. I Wicewojewoda Śląski Stanisław Dąbrowa oraz przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

 

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby zaproszone uczestniczyły w posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta.

Ponadto odbyło się szereg spotkań i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, Sekretarz Miasta, a także osoby delegowane, m.in.:

 

16 czerwca

VII Międzynarodowa Konferencja NEUF 2011 – New Energy User Friendly

Biała Księga – Narodowy Program Redukcji Emisji

 

17 czerwca

Dzień pamięci ofiar obozu Zgoda - Świętochłowice

18 czerwca

IX Festiwal Świetlic Socjoterapeutycznych i Środowiskowych „Świetlandia”

Turniej Strzelecki Bractwa Kurkowego

 

20 czerwca

Spotkanie z dyrektorami rudzkich placówek oświatowych, kończące rok szkolny 2010/2011

 

21 czerwca

Zgromadzenie GZM

spotkanie robocze w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w sprawie kwalifikowanych wydatków w ramach projektu „ Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska”

obchody 40 – lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego

program na żywo w TV Sfera – „Prezydent odpowiada”

 

22 czerwca

festyn inaugurujący wojewódzką akcję „Bezpieczne wakacje 2011”

 

24 czerwca

Zarząd GZM

„Noc świetojańska” w Parku Strzelnica.

 

25 czerwca

konferencja podsumowująca projekt „Jestem dzieckiem – mam swoje prawa” oraz obchody 6-lecia Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”

 

26 czerwca

rodzinny festyn parafialny w Nowym Bytomiu

 

27 czerwca

spotkanie w Katowicach podsumowujące tegoroczna Industriadę

program na żywo w TV Sfera „EKOproblem”

 

28 czerwca

konferencja „Niepełnosprawni - przedsiębiorcom, przedsiębiorcy - niepełnosprawnym, badanie potencjału i oczekiwań śląskiego rynku pracy”

konferencja „Rozwój Partnerstwa Publiczno – Prywatnego województwa śląskiego”.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Tomasz Kulpok – tel. 322-449-000 do 010 wew.3252

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 16.06. - 28.06.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:05.09.2011 11:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Nowak
Data na dokumencie:29.06.2011
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 14:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 141