SK.0057.7.11

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 29 czerwca do 24 sierpnia 2011 r.

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic podjęła 112 zarządzeń, a w jej zastępstwie Zastępca Prezydenta Miasta Michał Pierończyk podjął 20 zarządzeń dotyczących realizacji budżetu, realizacji uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta, między innymi w sprawie:

1)              zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,

2)              zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Żłobka Miejskiego w Rudzie Śląskiej,

3)              zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych w Rudzie Śląskiej,

4)              zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej,

5)              zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Aktywności Zawodowej- Zakładu Usług Szwalniczych,

6)              zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakładu Usług Pralniczych,

7)              powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Budowa placów zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy placówkach oświatowych w Rudzie Śląskiej",

8)              powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa zespołu sanitariatów w budynku Gimnazjum nr 9 w Rudzie Śląskiej przy ul. Zamenhofa 12”,

9)              powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „termomodernizację wraz z wymianą stolarki okiennej oraz instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej nr 15 przy ul. Energetyków 15 w Rudzie Śląskiej - Halembie”,

10)          powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Rudzie Śląskiej, ul. Jankowskiego 22”,

11)          powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska”,

12)          zasad umieszczania reklam na nieruchomościach stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ruda Śląska,

13)          wprowadzenia rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska,

14)          określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

15)          powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej,

16)          dofinansowania zakupu podręczników uczniom uczęszczającym do szkół na terenie Miasta Ruda Śląska,

17)          powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Remont dachu budynku Miejskiego Przedszkola nr 18 przy ul. Kazimierza 4 w Rudzie Śląskiej",

18)          zakupu energii elektrycznej dla budynków Urzędu Miasta, Miejskich Jednostek Organizacyjnych, Samorządowych Jednostek Kultury, Powiatowego Urzędu Pracy, Spółek z udziałem Kapitału Gminy, zakładów opieki zdrowotnej oraz oświetlenia ulicznego usytuowanego w granicach administracyjnych Miasta Ruda Śląska,

19)          powołania Zespołu ds. zapewnienia obsługi administracyjnej i techniczno-materialnych warunków pracy obwodowych komisji wyborczych w Rudzie Śląskiej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 

W trosce o finanse miasta

Dywidendę w wysokości 2,5 mln złotych wpłaciły do budżetu miasta Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Pozwoliło to na zwiększenie dochodów miasta, które w pierwszych półroczu wyniosły 270 mln zł, a w analogicznym okresie roku ubiegłego była to kwota 244 mln zł.

Dzięki wprowadzonemu programowi oszczędnościowemu udało się natomiast zmniejszyć wydatki, które w porównaniu z rokiem ubiegłym ograniczono o około 30 mln złotych.

 

Rudzki szpital na prostej

W czwartek 18 sierpnia w Urzędzie Miasta podpisany został akt notarialny  na mocy którego spółka Szpital Miejski otrzymała budynki i grunty, o łącznej wartości ponad 21,3 mln złotych.

Decyzja o dokapitalizowaniu spółki Szpital Miejski była jedyną, która mogła uratować ją przed ogłoszeniem upadłości.

 

 

Z mieszkańcami o odpadach

Rozpoczął się cykl spotkań z mieszkańcami dzielnicy Ruda poświęconych powstaniu w naszym mieście zakładu utylizacji odpadów popularnie zwanego spalarnią.

 

VI Przystanek Pat

Od 5 do 10 lipca w Ostrołęce przebywała wraz z opiekunami 50-osobowa grupa młodzieży rudzkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, która uczestniczyła w warsztatach edukacyjno-profilaktycznych - VI Przystanku PaT.

W tegorocznym Przystanku wzięli udział goście z Belgii, Brazylii, Danii, Kuby, Litwy, Niemiec, Ukrainy, USA, Węgier i Włoch.

 

Remont ulicy Katowickiej

25 lipca Kompania Węglowa S.A. rozpoczęła remont zniszczonej w wyniku szkód górniczych nawierzchni ul. Katowickiej na odcinku od ul. Obrońców Westerplatte do ronda im. Powstańców Śląskich.

 

Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych im. Augustyna Kozioła

21 sierpnia po raz 11 odbył się w naszym mieście Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych im. Augustyna Kozioła. Rudzkie, a także zaproszone z kraju i zagranicy orkiestry zagrały na Placu Jana Pawła II.

Festiwal poprzedziły także koncerty w parku „Strzelnica” i w ogrodach Miejskiego Centrum Kultury.

 

XXXVII Ogólnopolski Wyścig Kolarski

21 sierpnia w Rudzie Śląskiej gościliśmy najlepszych polskich kolarzy na starcie 37-go Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego o Puchar Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

Wyścig został rozegrany w okolicy centrum handlowego Plaza City Center, a w rywalizacji wzięły udział polskie grupy zawodowe: Action Uniqua, CCC Polsat Polkowice, Grupa Kolarska Bank BGŻ. Wyścig odbył się bez udziału finansowego Miasta.

 

Placówki oświatowe usamodzielnione

W związku z likwidacją Miejskiego Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych w lipcu w 54 jednostkach oświatowych utworzono stanowisko głównego księgowego do obsługi finansowo-księgowej.

Ponadto do wszystkich jednostek zakupiono oraz wdrożono jednolite skorelowane programy: księgowy, płacowy, kadrowy i arkusz organizacyjny.

 

 

Innowacje w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości


W Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości odbyła się konferencja „Wirtualna hostessa – innowacja jest kobietą!”. Warto podkreślić, że to właśnie w RIP funkcjonuje firma Stanusch Technologies, która stworzyła „wirtualną hostessę”. Dzięki relacjom w mediach konferencja ma też znaczenie dla promocji Rudy Śląskiej, jako miasta otwartego na nowoczesne inicjatywy.

 

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby zaproszone uczestniczyły w posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta.

Ponadto odbyło się szereg spotkań i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, Sekretarz Miasta, a także osoby delegowane, m.in.:

 

1 lipca

Święto patronalne Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa”,

4 lipca

Posiedzenie Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,

7 lipca

Otwarcie nowego zaplecza technicznego firmy „Rudol-Opa”,

Posiedzenie Zespołu ds. strategii sportu,

Spotkanie z mieszkańcami Kochłowic w sprawie rozliczenia kosztów ciepła,

 

14 lipca

Posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

 

19 lipca

Zarząd GZM,

Program na żywo w TV Sfera – „Prezydent odpowiada”,

 

22 lipca

Uroczystość „Złotych Godów”,

 

24 lipca

Festyn z okazji drugich urodzin Listy Przebojów Śląskiego Grania,

VI Letni Festiwal Muzyczne Ogrody,

 

27 lipca

Święto Policji,

 

29 lipca

Uroczystość „Złotych Godów”,

 

5 sierpnia

Uroczystość „Złotych Godów”,

 

16 sierpnia

Obchody Dnia Wojska Polskiego,

 

19 sierpnia

Obchody Dnia Energetyka organizowane przez Elektrownię Halemba,

 

20 sierpnia

Biesiada Rodzinna w Orzegowie organizowana przez Stowarzyszenie Prawo Rodzina Obywatel,

21 sierpnia

XXXVII Ogólnopolski Wyścig Kolarski,

Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych im. Augustyna Kozioła,

Wizyta w Kuźnicy Brzeźnickiej oraz Lublińcu w ośrodkach, gdzie zorganizowano wyjazdy w ramach Akcji Lato.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Tomasz Kulpok – tel. 322-449-000 do 010 wew.3252

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 29.06. - 24.08.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:05.09.2011 11:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Nowak
Data na dokumencie:25.08.2011
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 14:09
Liczba wyświetleń dokumentu: 163