SK.0057.8.11

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 25 sierpnia do 7 września 2011 r.

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic podjęła 54 zarządzenia,
dotyczące realizacji budżetu, realizacji uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych
i usprawniania pracy Urzędu Miasta, między innymi w sprawie:

1)             zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,

2)             powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie wznowień ze wskazaniem granic nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej”,

3)             szczegółowego trybu zbycia udziałów w Spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej,

4)             sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ulicy Karola Bytomskiego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska,

5)             sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ulicy Dolnej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska,

6)             przyjęcia regulaminu określającego procedurę udzielania zamówień publicznych
w Urzędzie Miasta Ruda Śląska,

7)             wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej, stanowiących pasy dróg publicznych - gminnych oraz wewnętrznych,

8)             szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony w mieście Ruda Śląska,

9)             powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury
w Rudzie Śląskiej Bielszowicach”.

 

 

Centrum Nauki Kopernik dla laureatów konkursów przedmiotowych

13 uczniów rudzkich szkół - laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w dniach 31 sierpnia – 1 września odwiedziło Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Wycieczkę zorganizowała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic, która taką nagrodę dla zdolnych młodych rudzian obiecała podczas kwietniowego spotkania z nauczycielami, którzy przygotowali ich do konkursów.

 

 

Nowy rok szkolny 2011/2012

Miejskie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012 odbyły się w Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy. Placówka nowy rok rozpoczęła oddaną do użytku nową salą gimnastyczną. Koszt budowy sali wyniósł 4 617 000 zł. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wyniosło 1 281 000 zł.

W szkołach wszystkich typów naukę rozpoczęło 16,7 tys. uczniów. W porównaniu do roku ubiegłego jest ich o około 500 mniej. Natomiast w przedszkolach i zespołach wychowania przedszkolnego nowy rok szkolny rozpoczęło 4,1 tys. dzieci. W szkołach podstawowych naukę rozpoczęło w tym roku nieco ponad 150 sześciolatków.

 

 

Drugie życie terenów zdegradowanych

5 i 6 września br. w naszym mieście odbyły się spotkania European Dissemination Event. Jest to wydarzenie organizowane w ramach realizowanego od początku 2010 roku Projektu B – TEAM, finansowanego w 85% z Programu INTERREG IV C. Celem Projektu jest oprócz wymiany doświadczeń, tworzenie efektywnych strategii dotyczących ponownego zagospodarowania terenów.

 

 

Śląskie podejście do wspierania innowacyjności

Z działalnością Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości zapoznali się uczestnicy spotkania studyjnego „Śląskie podejście do wspierania innowacyjności”, które odbyło się  7 września w siedzibie spółki.

W naszym mieście gościliśmy przedstawicieli instytucji wspierających innowacyjny biznes
z całego kraju. Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości znalazł się w gronie 4 tego typu instytucji, godnych zobaczenia na Śląsku.

 

 

Pomoc dla mieszkańców budynku przy ul. Piłsudskiego 64

3 września runęła jedna ze ścian budynku przy ul. Piłsudskiego 64. Miasto uruchomiło natychmiastową pomoc dla jego mieszkańców.

Zostanie tez udzielona długoterminowa pomoc związana z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych.

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby zaproszone uczestniczyły w posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta.

Ponadto odbyło się szereg spotkań i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, Sekretarz Miasta, a także osoby delegowane, m.in.:

 

25 sierpnia

Wieczór autorski połączony z prezentacją książki „Mitologia Śląska”,

26 sierpnia

Uroczystość „Złotych Godów”,

Otwarcie Placu Zabaw Muszkieterów,

 

27 sierpnia

Warsztaty taneczne organizowane przez „Młodzież z Misją”,

 

28 sierpnia

VI Letni Festiwal Muzyczne Ogrody,

Zakończenie Lata w Domu Kultury w Bielszowicach,

 

30 sierpnia

Powierzenia zadań metodykom i dyrektorom placówek oświatowych,

Zgromadzenie KZK GOP,

Posiedzenie Rady Sportu,

Program na żywo w TV Sfera – „Prezydent odpowiada”,

 

31 sierpnia

Wyjazd 13 uczniów rudzkich szkół - laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,

 

1 września

Inauguracja roku szkolnego oraz otwarcie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4,

„Pamiętajcie o ogrodach” – wystawa pokonkursowa w Śląskim Parku Przemysłowo-Technologicznym,

 

2 września

„Nauki dawne i niedawne” – wystawa w Muzeum Miejskim,

Spotkanie z przedsiębiorcami z Rudy Śląskiej,

Uroczystość „Złotych Godów”,

 

3 września

Audycja w Radio Plus Gliwice,

Festyn na stadionie GKS Grunwald Halemba  organizowany przez ZZ ”Kadra” KWK Halemba,

 

5 września

20 – lecie firmy Uniserv,

European Dissemination Event  w Rudzie Śląskiej w ramach projektu
B-TEAM,

 

6 września

Powiatowa Rada Zatrudnienia,

European Dissemination Event  w Rudzie Śląskiej w ramach projektu
B-TEAM,

 

7 września

Spotkanie studyjne „Śląskie podejście do wspierania innowacyjności”
w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Tomasz Kulpok – tel. 322-449-000 do 010 wew. 3252

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 25.08. - 07.09.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:12.09.2011 16:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Nowak
Data na dokumencie:08.09.2011
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 14:09
Liczba wyświetleń dokumentu: 132