SK.0057.9.11

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 8 do 28 września 2011 r.

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic podjęła 53 zarządzenia, dotyczące realizacji budżetu, realizacji uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta, między innymi w sprawie:

1)             zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,

2)             zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości,

3)             zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Aktywności Zawodowej - Zakładu Usług Pralniczych,

4)             zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Aktywności Zawodowej - Zakładu Usług Szwalniczych,

5)             powołania członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Rudzie Śląskiej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku,

6)             powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej na odcinku od ulicy Gęsiej do granicy administracyjnej z miastem Zabrze”.

 

 

Przygotowania do wyborów parlamentarnych

19 września Prezydent Miasta powołała 710 osób w skład 80 obwodowych komisji wyborczych utworzonych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r.

26 i 28 września członkowie obwodowych komisji wyborczych przeszli szkolenie. Na zwołanym przez Prezydenta Miasta pierwszym posiedzeniu komisji dokonano ich ukonstytuowania, dokonano wyboru przewodniczących komisji i ich zastępców. 

 

II Rudzkie Dni Recyklingu

23 i 24 września na terenie KS „Pogoń” w Nowym Bytomiu odbyły się II Rudzkie Dni Recyklingu. Mieszkańcy, którzy przynieśli stare sprzęty oraz surowce wtórne otrzymywali sadzonkę drzewa lub krzewu, natomiast Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych nieodpłatnie odebrało zebrane odpady. Każdy kilogram zebranego surowca wymieniony został na 1 złotówkę. W ten sposób zebrano 2952 zł. Uzyskana kwota zostanie przekazana podopiecznym Szkoły Życia im. Św. Łukasza.

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej będzie miało nowego większościowego właściciela

27 września w siedzibie Urzędu Miasta odbyła się publiczna aukcja sprzedaży udziałów miasta w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej. Nowym większościowym właścicielem spółki zostanie - po uzyskaniu zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Zespół Ciepłowni Przemysłowych „Carbo-Energia” sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. Ofertą zakupu większościowego pakietu udziałów PEC-u zainteresowanych było kilku inwestorów. Ostatecznie wadium w wysokości 10 procent ceny wywoławczej wpłacił tylko Zespół Ciepłowni Przemysłowych „Carbo-Energia” sp. z o.o.

Wobec braku innych oferentów, udziały miasta zostaną sprzedane za cenę najwyższą, czyli 41 347 500 złotych.

 

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta

27 września w szkołach ponadpodstawowych w naszym mieście przeprowadzono wybory do Młodzieżowej Rady Miasta, zgodnie ze stosowną uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska.

 

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby zaproszone uczestniczyły w posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta.

Ponadto odbyło się szereg spotkań i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, Sekretarz Miasta, a także osoby delegowane, m.in.:

 

8 września

Konferencja „Ruda i okolice na tle przemian społeczno – politycznych i gospodarczych Górnego Śląska w I połowie XX wieku” w Muzeum Miejskim,

Konferencja w Urzędzie Miasta poświęcona profilaktyce raka szyjki macicy,

 

10 września

Spotkanie integracyjne pracowników Straży Miejskiej,

25-lecie Domu Pomocy Społecznej „Senior”,

 

11 września

XV Otwarte Mistrzostwa Rudy Śląskiej w Kolarstwie Górskim,

12-13 września

Konferencja „Rozwój energetyki innowacyjnej - budowanie bezpieczeństwa energetycznego miast i gmin” w Bielsku-Białej,

 

14 września

Spotkanie z prezesami spółek miejskich,

 

15 września

XIII Regionalny Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych w C.H. Plaza,

Uroczystość 20-lecia Klubu Kapitału Śląskiego,

 

16 września

VI Indywidualny Turniej Szachowy Rudzkie Lato 2011 w ODK RSM „Country”,

Uroczystość Złotych Godów,

18 września

Uroczystości upamiętniające 2. rocznicę katastrofy w KWK „Wujek” „Ruch Śląsk”,

19 września

Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego nauczycielom szkół i placówek oświatowych z terenu Delegatury w Gliwicach,

20 września

Program „Prezydent odpowiada” w Telewizji „Sfera”,

21 września

Uroczystości 5–lecia działalności Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew,

 

22 września

Ostatnie w tej kadencji posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta,

23 września

Konferencja „Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej” oraz targi programów europejskich i programów międzynarodowej współpracy dwustronnej w Centrum Edukacji w Gliwicach,

Uroczystość 20-lecia działalności firmy Elsat,

24 września

Konwent Prezydentów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,

Szkolny festyn rodzinny Szkoły Podstawowej Nr 36,

 

25 września

"Bezpiecznie w drodze do szkoły" – happening uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1,

 

26 września

Spotkanie w Klubie Rodzica przy Świetlicy Socjoterapeutycznej
bł. ks. J. Czempiela,

 

27 września

Wernisaż oraz wystawa prac Macieja Michalskiego w galerii „Fryna”,

 

28 września

Spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego Subregionu Centralnego w Mikołowie.

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 08.09. - 28.09.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:04.10.2011 15:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Nowak
Data na dokumencie:29.09.2011
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 14:09
Liczba wyświetleń dokumentu: 74