SK.0057.10.11

                                              

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 29 września do 26 października 2011 r.

 

1.        W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic podjęła 62 zarządzenia, dotyczące realizacji budżetu, realizacji uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta, między innymi w sprawie:

1)             zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,

2)             powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup, dostawę i montaż krzeseł na sali widowiskowej w Domu Kultury w Rudzie Śląskiej Bielszowicach”,

3)             określenia zasad przekształcenia w drodze likwidacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Miasto Ruda Śląska oraz określenia zasad udostępnienia mienia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przedsiębiorcom przejmującym ich funkcje,

4)             sprzedaży w trybie przetargowym prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ul. Gabrieli Zapolskiej, z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska,

5)             przyjęcia Procedury przejmowania i zagospodarowywania spadków nabytych przez Miasto Ruda Śląska,

6)             powołania Miejskiego Zespołu ds. Akcji Zimowej oraz określenia jego zadań w okresie zimowym od 15.10.2011 r. do 30.04.2012 r.

 

2.        W okresie sprawozdawczym odbyło się wiele uroczystości i imprez, były też podjęte ważne dla Miasta działania:

1)             Strategia rozwoju i rewitalizacja Rudy Śląskiej

Trwają prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta i Lokalnego Programu Rewitalizacji. Aby wyznaczyć kolejne zadania w zakresie rewitalizacji i rozwoju miasta pragniemy na ten temat poznać opinię mieszkańców, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, instytucji
i przedsiębiorców. W tym celu została przygotowana ankieta, która do grudnia dostępna będzie na stronie internetowej miasta.

Ponadto do 30 listopada w każdej dzielnicy będzie możliwość wypełnienia ankiet za pośrednictwem ankieterów. Ankietę w wersji papierowej można również pobrać i złożyć
w Biurze Obsługi Mieszkańców, w siedzibie Urzędu Miasta oraz w punktach usytuowanych w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w poszczególnych dzielnicach. Wyniki ankiet pomogą w lepszym dostosowaniu planowanych przedsięwzięć do potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

2)             W dialogu z mieszkańcami

Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic kontynuowała rozpoczęty wiosną br. cykl spotkań z mieszkańcami Rudy Śląskiej. 10 października w Młodzieżowym Domu Kultury odbyło się spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Ruda, natomiast 17 października w Osiedlowym Domu Kultury RSM "Pulsar" Pani Prezydent wraz ze swoimi Zastępcami spotkała się z mieszkańcami dzielnicy Wirek.  

3)             Dzień Edukacji Narodowej

Ponad 3,8 tysiąca pracowników rudzkiej oświaty w 85 publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych obchodziło w naszym mieście Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji z rudzkimi nauczycielami spotkała się prezydent Rudy Śląskiej, Grażyna Dziedzic. Najlepsi z nich otrzymali nagrody finansowe, 43 odebrało z rąk pani Prezydent akty mianowania.

4)             Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych

Zgodnie z Art. 5a ust. 4 ustawy o systemie oświaty Prezydent Miasta zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Miasta do dnia 31 października informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny. Informacja 21 października została przekazana pisemnie do Kancelarii Rady Miasta.

5)             Kamrat Rudzki dla koszykarzy

Andrzej Pluta, Piotr Langosz i Roman Danch – najsłynniejsi rudzcy koszykarze zostali uhonorowani „Kamratem Rudzkim”. Podczas obchodów 60-lecia działalności sekcji koszykówki Pogoni Ruda Śląska, najsłynniejsi wychowankowie klubu zostali  odznaczeni tą najważniejszą rudzką odznaką. Na uroczystości nie mógł być obecny Piotr Langosz.

6)             18-tka rudzkiego PWiK

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. obchodziło swoje 18 urodziny. Z tej okazji Przedsiębiorstwo zorganizowało w dniach 30 września – 1 października „Dni otwarte”, podczas których mieszkańcy mieli okazję obejrzeć m.in. nowoczesne oczyszczalnie ścieków oraz najnowsze technologie wykorzystywane w przedsiębiorstwach wodociągowych.

7)             3. Festiwal Wspomnień

8 października na terenie Muzeum PRL-u mieszkańcy oraz goście bawili się na
3. Ogólnopolskim Festiwalu Wspomnień. W tym roku tematem przewodnim festiwalu były lata 50-te i 60-te. Gwiazdą wieczoru był Stan Borys.

W czasie Festiwalu wystąpili także utalentowani uczniowie oraz absolwenci rudzkich szkół.

8)             XXI Rudzka Jesień Kulturalna

15 października w Miejskim Centrum Kultury koncertem „Jubileusz na wesoło”
w wykonaniu rudzkich chórów zainaugurowana została Rudzka Jesień Kulturalna.

W ramach Rudzkiej Jesieni do 18 grudnia niemal we wszystkich rudzkich placówkach kulturalnych odbędą się koncerty, spektakle, wystawy i projekcje filmów.

9)             Inauguracja roku akademickiego AGH w Rudzie Śląskiej

15 października w sali sesyjnej Urzędu Miasta Ruda Śląska odbyła się inauguracja roku akademickiego Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie. W tym dniu indeksy otrzymało 58 studentów pierwszego roku, którzy kształcić się będą w ośrodku w Kochłowicach.

10)         Inauguracyjna sesja młodych radnych

18 października w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyła się sesja inauguracyjna V Kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska. Młodzi radni zostali zaprzysiężeni, na sesji wybrano Przewodniczącego oraz Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta.

 

3.        W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby zaproszone uczestniczyły w posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta. Ponadto odbyło się szereg spotkań i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, Sekretarz Miasta, a także osoby delegowane, m.in.:

 

 

29-30 września

Konferencja IV Forum Polityki Gospodarczej Śląskie 2013+

1 października

18 – lecie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Nagranie audycji w Radiu „Plus”

3 października

„Pola Nadziei 2012” - akcja sadzenia cebulek żonkili

5 października

Konferencja, podsumowująca, kampanię „Życie po śmieciach”

6 października

Uroczystość wręczenie dyplomów stypendialnych Prezesa Rady Ministrów w MOK w Zabrzu

7 października

Benefis Mariana Makuli w Miejskim Centrum Kultury

8 października

Inauguracja 8. roku akademickiego Rudzkiego Uniwersytetu III Wieku

Obchody 60-lecia istnienia Sekcji Koszykówki KS „Pogoń”

III Ogólnopolski Festiwal Wspomnień

Nagranie audycji w Radiu „Plus”

10 października

Wernisaż wystawy malarstwa autorskiego Kornela Wilczka

Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Ruda

11 października

Obchody 60-lecia Polskiego Związku Niewidomych

12 października

„Dzień zwalczania cukrzycy"

XI Regionalny Turniej Halowej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych

Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej nr 3

Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum nr 6

14 października

Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej Nr 16 oraz nadanie szkole przez Ministerstwo Edukacji Narodowej tytułu „Szkoły odkrywców talentów”

Otwarcie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 36 w ramach programu „Radosna Szkoła”

10-lecie Dyskusyjnego Klubu Filmowego Ka–Fe In-nI

15 października

Koncert w Miejskim Centrum Kultury inaugurujący Rudzką Jesień Kulturalną,

Inauguracja nowego roku akademickiego Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego AGH

Nagranie audycji w „Radiu Plus”

16 października

Uroczysty start oraz powitanie sztafety biegowej „Śladami Błogosławionego Jana Pawła II” z Rudy Śląskiej do Wadowic

17 października

Wernisaż fotografii uczniów Gimnazjum nr 7

Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Wirek

Uroczyste wręczenie wyróżnień i nagród resortowych dyrektorom, nauczycielom i pracownikom oświaty Delegatury Kuratorium Oświaty w Gliwicach

18 października

Konferencja  podsumowująca badania przeprowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach projektu "A po burzy…- naprzeciw nowym trendom"

Inaugurująca sesja Młodzieżowej Rady Miasta V kadencji

19 października

Otwarcie placu zabaw przy  Szkole Podstawowej Nr 20 w ramach programu „Radosna Szkoła”

Spotkanie z Przewodniczącymi Kół Dzielnicowych Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Inauguracja programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” w Górnośląskim Centrum Edukacji w Gliwicach

20 października

Spotkanie z emerytami w dzielnicy Halemba

Konferencja pedagogów i psychologów rudzkich szkół w Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej

Świetlicowe obchody Dnia Nauczyciela w świetlicy środowiskowej w Czarnym Lesie

21 października

10-lecie Grupy Poetyckiej Druid

22 października

II Charytatywny Maraton Fitness w hali MOSiR w Nowym Bytomiu

Nagranie audycji w „Radiu Plus”

23 października

XVI Festiwal Twórczości Chrześcijańskiej „Gloria Dei”

24 października

Spotkanie z wicemistrzynią Europy Aleksandrą Lasic, zawodniczką Uczniowskiego Klubu Sportowego Floret Ruda Śląska

25 października

Spotkanie nt. wspólnych działań i wspólnej polityki w zakresie gospodarki odpadami organizowane przez Śląski Związek Gmin i Powiatów

Posiedzenie Zarządu GZM

Program „Prezydent odpowiada” w Telewizji „Sfera”

26 października

Pasowanie na uczniów rzemiosła w Miejskim Centrum Kultury

Uroczystość pasowania na przedszkolaka w świetlicy socjoterapeutycznej w Wirku

Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej w świetlicy środowiskowej w Nowym Bytomiu

 

 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Tomasz Kulpok – tel. 322-449-000 do 010 wew. 3252

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 29.09. - 26.10.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:03.11.2011 15:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Nowak
Data na dokumencie:27.10.2011
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 14:08
Liczba wyświetleń dokumentu: 216