SK.0057.11.12

                                              

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 24 do 30 listopada 2011 r.

 

1.         W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic podjęła 32 zarządzenia, dotyczące realizacji budżetu, realizacji uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta, między innymi w sprawach zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r., dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.

 

2.         W okresie sprawozdawczym miały miejsce wydarzenia oraz uroczystości, były też podjęte ważne dla Miasta działania:

 

1)              Otwarcie Centrum Inicjatyw Społecznych

25 listopada oddany został do użytku budynek przy ul. 11 Listopada 15a zaadaptowany na potrzeby Centrum Inicjatyw Społecznych. Koszt adaptacji polegającej na remoncie
i wyposażeniu zabytkowego budynku wyniósł 1.822.774,70 zł, w tym 1.302.065,64 zł stanowiło dofinansowanie ze środków UE. Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej opracował projekt z zakresu rewitalizacji społecznej „Nowe życie Starej Bykowiny”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wys. 999 969,36 zł. Tym samym pierwszy rok działalności CIS w całości będzie sfinansowany ze środków Unii Europejskiej,
co znacząco odciąży budżet miasta.

2)              Podsumowanie pierwszego roku kadencji Prezydent Miasta Grażyny Dziedzic

29 listopada odbyła się w Urzędzie Miasta konferencja prasowa, poświęcona podsumowaniu pierwszego roku kadencji. Prezydent Grażyna Dziedzic poinformowała o efektach wprowadzonego programu naprawczego. Efektem racjonalizacji wydatków było zmniejszenie zobowiązań miasta o 30 mln złotych, zadłużenia o 18 mln, a wydatków bieżących o prawie 34 mln złotych. W tym czasie zwiększyły się również dochody budżetu miasta. Prezydent poinformowała również o założeniach planu przyszłorocznego budżetu. Dochody miasta zostały w nim oszacowane na poziomie 530 mln złotych. Są one wyższe od planowanych wydatków, które zostały oszacowane na poziomie 509 mln zł. Osiągnięta w ten sposób nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytów oraz spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

 

3.         W okresie sprawozdawczym odbyły się spotkania i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, Sekretarz Miasta, a także osoby delegowane, m.in.:

 

25 listopada

Uroczyste otwarcie Centrum Inicjatyw Społecznych

XXXII sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

 

26 listopada

Koncert Fundacji „Iskierka” w Teatrze Rozrywki w Chorzowie

Ingres Arcybiskupa Wiktora Skworca w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach

27 listopada

Msza św. W kościele MBR w dzielnicy Halemba w intencji proboszcza Bernarda Drozda

Msza św. w kościele pw. św. Marii Magdaleny w intencji górników i ich rodzin odprawiona przez Arcybiskupa Wiktora Skworca

 

29 listopada

Konferencja prasowa podsumowująca pierwszy rok kadencji Prezydent Miasta Grażyny Dziedzic

Wernisaż wystawy dzieł z kolekcji Gerarda Stanisława Trefonia w Miejskim Centrum Kultury

Uroczyste rozpoczęcie programu „Comenius” pt.  „Nie jesteśmy różni – pobawmy się razem” w Szkole Podstawowej Nr 13

 

30 listopada

Impreza środowiskowa „Fajer w naszej szkole – tradycje świąteczne” w Szkole Podstawowej Nr 21

Konferencja „Osoby niepełnosprawne a życie małżeńsko-rodzinne” w Miejskim Centrum Kultury.

 

 


Dodatkowych informacji udziela:
Tomasz Kulpok – tel. 322-449-000 do 010 wew. 3252

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 24.11. - 30.11.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:05.12.2011 11:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Nowak
Data na dokumencie:01.12.2011
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 14:08
Liczba wyświetleń dokumentu: 186