SK.0057.12.12

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 1 do 29 grudnia 2011 r.

 

1.        W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic podjęła 105 zarządzeń, dotyczących realizacji budżetu, uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta, między innymi w sprawie:

 

1)                  zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,

2)                  powołania Rady Gospodarczej działającej przy Prezydencie Miasta Ruda Śląska,

3)                  powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługa ubezpieczenia mienia i OC Urzędu Miasta Ruda Śląska, jednostek szkolnych i przedszkoli oraz dróg”,

4)                  powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Czyszczenie przepustów w pasach drogowych wraz z pracami towarzyszącymi na terenie miasta Ruda Śląska w latach 2012-2013”,

5)                  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku,

6)                  powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań zleconych organizacjom pozarządowym w 2012 roku z zakresu profilaktyki alkoholowej,

7)                  powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Ruda Śląska w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2012 roku,

8)                  przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Ruda Śląska,

9)                  powołania Zespołu ds. wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

10)              zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta

11)              powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Sprzątanie i zimowe utrzymanie chodników i parkingów na terenie miasta Ruda Śląska”.

 

2.        W okresie sprawozdawczym odbyło się wiele uroczystości i imprez, były też podjęte ważne dla Miasta działania:

 

1)             Statuetka Kompanii Węglowej

Podczas uroczystej „Barbórki” Kompanii Węglowej, która odbyła się 2 grudnia w Teatrze Śląskim w Katowicach, Prezydent Grażyna Dziedzic otrzymała wyróżnienie w postaci statuetki „za dobrą współpracę w 2011 roku z największą górniczą firmą w Unii Europejskiej”.

 

2)             Uroczystości upamiętnienia 30. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego

Nasze Miasto włączyło się w obchody upamiętniające 30. rocznicę ogłoszenia stanu wojennego. 11 grudnia odprawiona została uroczysta msza święta w kościele pw. Bożego Narodzenia w Rudzie Śląskiej - Halembie. Natomiast 13 grudnia w Muzeum Miejskim odbyła się prezentacja filmu dokumentalnego „Życiorysy z bliznami”, poświęconego górnikom poległym w Kopalni Wujek oraz prelekcja połączona z wystawą „586 dni stanu wojennego” przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej.

 

3.        W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby zaproszone uczestniczyły w posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta. Ponadto odbyło się szereg spotkań i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby delegowane, m.in.:

 

1 grudnia

Spotkanie z kupcami z targowiska przy ul. Markowej

2 grudnia

Spotkanie z emerytami górniczymi

Spotkanie integracyjne z okazji Europejskiego Tygodnia Autyzmu w Miejskim Przedszkolu nr 47

„Cała Polska rada, że polska jest Rada, czyli jak przez 13 lat realizujemy program edukacji europejskiej” w Szkole Podstawowej nr 4

Uroczystość Złotych Godów

Akademia Barbórkowa organizowana przez Kompanię Węglową w Teatrze Śląskim

3 grudnia

Akademia Barbórkowa organizowana przez KWK „Bielszowice”

Uroczystość barbórkowa organizowana przez KWK „Pokój”

4 grudnia

Msza święta w intencji Miasta w kościele pw. Św. Barbary w Bykowinie

Uroczystość barbórkowa organizowana przez KWK „Wujek”

6 grudnia

Audycja „na żywo” w Radiu eM

Mikołajkowe zawody pływackie dla dzieci na basenie w Kochłowicach

7 grudnia

III wieczór kabaretowy w Gimnazjum nr 11

8 grudnia

Uroczyste wręczenie certyfikatu „Śląskiej sieci szkół promujących zdrowie”
w Szkole Podstawowej nr 24

Integracyjna impreza kulturalna „Serce pełne dobra” organizowana przez Ośrodek Najświętsze Serce Jezusa w Miejskim Centrum Kultury

Otwarcie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 30

9 grudnia

Uroczysta sesja Rady Miasta upamiętniająca 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

10 grudnia

XI edycja Gwiazdkowej Niespodzianki w Szkole Podstawowej nr 18 organizowanej przez Fundację „Młodzież z misją – Polska”

Barbórkowo- świąteczne spotkanie Fundacji Rodzin Górniczych w Centrum Kultury w Katowicach

Gala „Obiektywy Sfery TV”

Nagranie audycji w Radiu „Plus”

11 grudnia

Msza święta w kościele pw. Bożego Narodzenia w Halembie w intencji represjonowanych w stanie wojennym

12 grudnia

Uroczystość w hołdzie represjonowanym w czasie stanu wojennego zorganizowana w Teatrze Śląskim w Katowicach

Promocja tomiku wierszy „W czarodziejskiej szufladzie” autorstwa Moniki Czoik

13 grudnia

Spotkanie opłatkowe RSRA „Zdrowe życie”

Spotkanie opłatkowe Polskiego Związku Niewidomych Koło w Rudzie Śląskiej

Uroczystości w Muzeum Miejskim upamiętniające 30. rocznicę ogłoszenia stanu wojennego

14 grudnia

Sesja Młodzieżowej Rady Miasta

Spotkanie z nauczycielami w Miejskim Centrum Kultury

Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Nadzieja

Spotkanie opłatkowe Rudzkiego Stowarzyszenia Amazonek „Relaks”

15 grudnia

„Polska energetyka 2050. Ludzie i technologie” – konferencja w Katowicach

Spotkanie opłatkowe Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Uroczyste otwarcie nowej siedziby filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Halembie

Uroczystość 90-lecia GKS Urania Ruda Śląska

16 grudnia

Spotkanie opłatkowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej

Wigilia adwokacka w Mikołowie

Wieczór muzyczny „Świąteczna Europa” w Szkole Podstawowej nr 24

VI Koncert Poetycki organizowany przez Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza

18 grudnia

Msza święta z okazji 30. rocznicy poświęcenia kościoła pw. Bożego Narodzenia w Halembie

19 grudnia

Spotkanie opłatkowe z dyrektorami placówek oświatowych

Spotkanie opłatkowe w mieszkaniu chronionym przy ul. Matejki

20 grudnia

Zarząd i Zgromadzenie GZM

Zgromadzenie KZK GOP

Spotkanie opłatkowe PCK

Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Rekreacyjno-Sportowego „Gwiazda”

Nagranie programu „Prezydent Odpowiada” w Telewizji Sfera

21 grudnia

XV Festiwal Kolęd i Pastorałek „Nasze kolędowanie”

Spotkanie opłatkowe w DPS „Senior”

Wieczór kolęd w Szkole Muzycznej

22 grudnia

Uroczysta sesja Rady Miasta

Wigilia szkolna w Zespole Szkół Specjalnych nr 3 im. Św. Łukasza

Wigilia w Ośrodku Bł. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej Wirku

Spotkanie opłatkowe K.S. Slavia Ruda Śląska

23 grudnia

Wigilia w Świetlicy Środowiskowej im. Św. Elżbiety

28 grudnia

Powiatowa Rada Zatrudnienia

Audycja „na żywo” w Radiu „Plus” – podsumowanie pierwszego roku kadencji

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 01.12. - 29.12.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data publikacji:02.01.2012 12:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Nowak
Data na dokumencie:02.01.2012
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 14:07
Liczba wyświetleń dokumentu: 166