wersja do wydruku Bartosz Pilny 12.01.2012 11:36

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej 9 osób łącznie z kierowcą

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji - pokój nr 12

Urząd Miasta - budynek "A"

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

-     wniosek - formularz 5.18,

-     oświadczenie - formularz 5.18.1,

-     oświadczenie - formularz 5.18.2,

-     oświadczenie - formularz 5.18.3,

-     wykaz pojazdów - formularz 5.18.4,

-     wniosek - formularz 5.20, w przypadku dokonywania zmiany w istniejącym dokumencie lub wnioskowaniu o wydanie dodatkowych wypisów (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

-     kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych,

-     dokument potwierdzający, że przedsiębiorca posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdzoną dostępnymi środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami, posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych, udzielonymi gwarancjami lub poręczeniami bankowymi, własnością nieruchomości albo ostatnim rocznym sprawozdaniem finansowych przedsiębiorstwa w wysokości równej:

9.000 € - na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,

5.000 € - na każdy następny pojazd samochodowy.

 

Opłaty

700 do 900 zł – opłata za wydanie licencji – kwota zależna jest od okresu, na jaki będzie wydana licencja,
10% wartości licencji za każdy pojazd zgłoszony do licencji,
1% wartości licencji za każdy wypis.

Opłaty wnoszone są w kasie Urzędu Miasta (Budynek "A" - pok. 13) lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

Urząd Miasta Ruda Śląska

Tytuł przelewu: „licencja – transport spedycja”

 

Termin Załatwienia

Do 30 dni - odbioru licencji dokonuje przedsiębiorca, na którego wystawiona jest licencja.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji dotyczącej wydania lub odmowy wydania licencji można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Pisemne odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 5120, 5121

tel. 322-449-073

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Agnieszka Pobiega
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.01.2012 11:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż