PE.0057.2.12

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 26 stycznia do 8 lutego 2012 r.

 

1.        W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic podjęła 47 zarządzeń, a w jej zastępstwie Zastępca Prezydenta Miasta Michał Pierończyk podjął 1 zarządzenie dotyczące realizacji budżetu, uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta, między innymi w sprawie:

1)                  zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,

2)                  przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu Leonardo da Vinci,

3)                  przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu Comenius,

4)                  powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie kolektora deszczowego odwadniającego ulice Zabrzańską i Kokotek oraz tereny przyległe w Rudzie Śląskiej – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania”,

5)                  powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska”,

6)                  sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulicy Klary z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska,

7)                  sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Zajęczej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności zgodnej z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska,

 

 

2.        W okresie sprawozdawczym odbyło się wiele uroczystości i imprez, były też podjęte ważne dla Miasta działania:

 

1)             Pomoc w czasie mrozu

Z uwagi na panującą falę mrozów całą dobę czynna jest noclegownia dla mężczyzn przy ul. Tołstoja przy Izbie Wytrzeźwień oraz noclegownia dla kobiet w PCK przy ul. Przy Kolei.

W noclegowni dla mężczyzn są 44 miejsca, w noclegowni dla kobiet - 8. Chociaż wszystkie są już zajęte, to wobec tak niebezpiecznie niskiej temperatury nocleg zostanie zapewniony każdemu, kto się zgłosi. Policja i Straż Miejska patrolują miasto w poszukiwaniu bezdomnych. Mieszkańców, którzy zauważą takie osoby, prosimy o zgłoszenie na bezpłatny numer Centrum Zarządzania Kryzysowego 800-158-800.

Ponadto na przystankach komunikacji miejskiej pojawiły się tzw. „koksioki”. Będą one służyły pasażerom oczekującym na przystankach tak długo, jak długo będą trwać silne mrozy.

 

 

2)             Szkoły górnicze znowu potrzebne

30 stycznia odbyła się konferencja prasowa poświęcona uruchomieniu nowych, górniczych kierunków kształcenia w rudzkich szkołach zawodowych. Miasto zamierza od nowego roku szkolnego otworzyć ponownie Zasadniczą Szkołę Górniczą kształcącą w zawodach górniczych. Nowa placówka powstanie w tworzonym Zespole Szkół. Uczniów w nowej placówce kształcić będzie dobrze wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Honorowy patronat nad szkołą objęła już prezes Kompanii Węglowej, Joanna Strzelec-Łobodzińska.

 

3)             Lider innowacji i rozwoju

Śląski Park Przemysłowo - Technologiczny zdobył główne wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2011” w kategorii „Innowacyjny Projekt Unijny” za projekt „Inkubator Innowacji Technologicznych i Usługowych – Architektura i Budownictwo”.

Projekt został wyróżniony zarówno w edycji regionalnej, jak i ogólnopolskiej konkursu, do której zgłoszono 913 podmiotów i projektów z całego kraju. Ocenie podlegały innowacyjność projektu oraz jego efekty i ich znaczenie dla rozwoju organizacji, oferty dla jej członków i odbiorców usług.

 

4)             Pieniądze na przygotowanie terenu inwestycyjnego

Decyzją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Ruda Śląska uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałanie 6.2.2 „Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych” dla projektu pn. Przygotowanie terenu inwestycyjnego przy głównym węźle komunikacyjnym w Rudzie Śląskiej.

Celem projektu jest uatrakcyjnienie terenu inwestycyjnego zlokalizowanego przy ul. 1 Maja o powierzchni 15,5635 ha oraz uzyskanie, dla nieruchomości objętych projektem, pełnych analiz formalno-prawnych, kompleksowych badań geotechnicznych, inwentaryzacji zieleni oraz opracowanie informacji o utworzonym terenie inwestycyjnym.

Efektem realizowanego projektu będzie pozyskanie inwestora oraz zagospodarowanie wyznaczonego terenu, co z kolei przełoży się na utworzenie nowych miejsc pracy.

Całkowita wartość projektu to: 91 620 zł, z czego 63 072 zł stanowi przyznane dofinansowanie.

 

5)             Nieprawidłowości w pionie finansowym Urzędu Miasta

8 lutego do Prokuratury Rejonowej w Rudzie Śląskiej zostało skierowane zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w pionie finansowym Urzędu Miasta.

Charakter i powaga stwierdzonych okoliczności pociągały za sobą konieczność niezwłocznego zawiadomienia właściwych organów, zgodnie z art. 304 Kodeksu Postępowania Karnego.

 

6)             Nowy gospodarz w dawnym budynku szpitala

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej rozstrzygnęło przetarg na wynajem zamkniętego od dwóch lat zabytkowego budynku dawnego ratusza a potem szpitala w Orzegowie. Wkrótce swoją siedzibę otworzy w nim wydawnictwo PERGAMENA z Katowic.

Zagospodarowanie budynku po byłym szpitalu wpisuje się w program rewitalizacji Brzegowa i jest jednym z projektów wypracowanych w czasie ubiegłorocznych konsultacji społecznych w formie warsztatów Charrette, zorganizowanych przez Urząd Miasta Ruda Śląska i Śląski Związek Gmin i Powiatów.

 

 

3.        W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby zaproszone uczestniczyły w posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta. Ponadto odbyło się szereg spotkań i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby delegowane, m.in.:

 

26 stycznia

Nagranie programu „Echo Miasta” w TV Sfera,

 

27 stycznia

Jubileusz 90-lecia Orkiestry dętej KWK „Pokój” w Miejskim Centrum Kultury,

 

28 stycznia

Uroczystości upamiętniające rocznicę Tragedii Górnośląskiej pod bramą dawnego obozu Zgoda w Świętochłowicach,

30 stycznia

Konferencja prasowa poświęcona uruchomieniu nowych, górniczych kierunków kształcenia w rudzkich szkołach zawodowych,

 

31 stycznia

Posiedzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Ruda Śląska,

Spotkanie kolędowe w Domu Kultury w Bielszowicach,

 

2 lutego

Nagranie programu „Echo Miasta” w TV Sfera,

 

3 lutego

Uroczystość „Złotych Godów”,

 

7 lutego

Audycja „na żywo” w Radiu Katowice.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Tomasz Kulpok – 322-449-000 do 010 wew. 3252

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 26.01. - 08.02.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:14.02.2012 12:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Renata Młynarczuk
Data na dokumencie:08.02.2012
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 14:04
Liczba wyświetleń dokumentu: 141