Kontrole zewnętrzne:

 1. Termin: 01 - 07.03.2012r.
  Prowadził: Śląski Urząd Wojewódzki.
  Zakres: Prawidłowość opracowywania i realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
   
 2. Termin: 01 - 14.03.2012r.
  Prowadził: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej.
  Zakres: Zasadność deklarowanej kwoty nadpłaty, weryfikacja danych identyfikacyjnych – VAT IV kwartał 2011r.
   
 3. Termin: 01 - 30.03.2012r.
  Prowadził: Śląski Urząd Wojewódzki.
  Zakres: Sposób przyjmowania do zasobu materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych. Realizacja obowiązku przestrzegania terminów wynikających z przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego.
   
 4. Termin: 26 - 27.03.2012r.
  Prowadził: Śląski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach.
  Zakres: Ocena prawidłowości realizacji zadań przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie zakończonej decyzją nr 79 z dnia 25 lipca 2003r. udzielającą pozwolenia na budowę.
   
 5. Termin: 24.04.2012r.
  Prowadził: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach.
  Zakres: Kontrola środków unijnych – budowa odcinka trasy N-S od ul. 1 Maja do DTŚ w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja.
   
 6. Termin: 30.05.2012r.
  Prowadził: Archiwum Państwowe w Katowicach.
  Zakres: Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego.
   
 7. Termin: 11 - 22.06.2012r.
  Prowadził: Śląski Urząd Wojewódzki.
  Zakres: Zgodność działań organu zarządzającego ruchem na drogach z obowiązującymi przepisami w sprawach dotyczących warunków umieszczania znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
   
 8. Termin: 01 - 09.08.2012r.
  Prowadził: Urząd Skarbowy w Rudzie Śląskiej.
  Zakres: Zasadność deklarowanego zwrotu – podatek od towarów i usług za okres 01.04.2012 – 30.06.2012r.
   
 9. Termin: 18 - 21.09.2012r.
  Prowadził: Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach.
  Zakres: Prawna ochrona pracy w Centrum Zarządzania Kryzysowego.
   
 10. Termin: 25.09 - 15.10.2012r.
  Prowadził: Urząd Skarbowy w Rudzie Śląskiej.
  Zakres: Zasadność deklarowanego zwrotu, weryfikacja danych rejestracyjnych – VAT za III kwartał 2009r.oraz za IV kwartał 2009r.
   
 11. Termin: 08.10.2012r.
  Prowadził: Najwyższa Izba Kontroli w Katowicach.
  Zakres: Usuwanie drzew z terenu nieruchomości gminnych i zagospodarowywanie pozyskanego drewna.
   
 12. Termin: 18.10.2012r.
  Prowadził: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  Zakres: Kontrola wydatkowania środków Funduszu udzielanych w ramach umów: 321/2011/63/OH/P i 374/2011/63/OH/D.
   
 13. Termin: 18.10.2012r.
  Prowadził: Najwyższa Izba Kontroli w Katowicach.
  Zakres: Dostępność i finansowanie ze środków publicznych opieki stomatologicznej.
   
 14. Termin: 04.12.2012r.
  Prowadził: Archiwum Państwowe w Katowicach.
  Zakres: Zakres postępowania z dokumentacją Wydziału Geodezji i Kartografii.
   
 15. Termin: 19.12.2012r.
  Prowadził: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach.
  Zakres: Kontrola po zakończeniu realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych.
   
 16. Termin: 20.12.2012r.
  Prowadził: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach.
  Zakres: Kontrola trwałości projektu nr 422 współfinansowanego z RPO WSL 2007-2013.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2012
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:15.02.2012 15:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:21.02.2018 10:41
Liczba wyświetleń dokumentu: 262