PE.0057.4.12

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 23 do 27 lutego 2012 r.

 

1.         W okresie sprawozdawczym Zastępca Prezydenta Miasta, Michał Pierończyk, podjął 19 zarządzeń dotyczących realizacji budżetu, uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta, między innymi w sprawie:

 

1)         zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,

2)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na: „bieżące utrzymanie i konserwacja rowów odwadniających znajdujących się poza pasem drogowym na terenie miasta Ruda Śląska”.

 

2.         W okresie sprawozdawczym miały miejsce znaczące wydarzenia, były też podjęte ważne dla Miasta działania:

 

1)         CIS receptą na aktywne życie!

23 lutego przedstawiciele Śląskiego Związku Gmin i Powiatów odwiedzili Centrum Inicjatyw Społecznych w Bykowinie. Wizyta została zorganizowana w ramach prac Grupy Roboczej
ds. Polityki Miejskiej, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Oprócz spotkania w Rudzie Śląskiej członkowie Grupy odwiedzili podobne centra
w Świętochłowicach i Chorzowie. Wszystkie te instytucje powstały po realizacji projektu wspólnego dla 4 miast (Ruda Śląska, Chorzów, Świętochłowice, Bytom), realizowanego
w ramach programu URBACT I w 2007 r. - "Support for cities”. CIS w Rudzie Śląskiej cieszy się dużym zainteresowaniem ze względu na organizowane tam warsztaty i zajęcia oraz wyposażenie obiektu. Wizyta była okazją do zapoznania się z działalnością tych centrów, a także do nawiązania ewentualnej współpracy pomiędzy podobnymi instytucjami w miastach naszego województwa.

 

2)         Otwarcie Świetlicy Środowiskowej

24 lutego Metropolita Katowicki Abp Wiktor Skworc poświęcił nowopowstałą świetlicę dla dzieci w dzielnicy Orzegów. Parafia w Orzegowie użyczyła Caritas nieodpłatnie pomieszczeń w domu parafialnym. Wyremontowanie i przystosowanie pomieszczeń do wymogów standaryzacyjnych kosztowało 80.000 zł. Koszty podzielono pomiędzy Caritas (50 000 zł) oraz Miasto ( 30 000 zł).

Świetlica od 1 lutego prowadzi zajęcia dla 30 dzieci od 5 do 16 roku życia i zatrudnia 5 osób personelu. Świetlica w Orzegowie wchodzi w skład Ośrodka Błogosławionego Jana Pawła II. Ośrodek prowadzi także świetlice w Czarnym Lesie, w Nowym Bytomiu, w Wirku, a także placówkę socjalizacyjną i mieszkanie chronione w Wirku.

Łącznie Ośrodek obejmuje opieką 194 dzieci z Rudy Śląskiej.

 

 

3.         W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby zaproszone uczestniczyły w posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta. Ponadto odbyły się spotkania i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta
oraz osoby delegowane, m.in.:

 

23 lutego

·  Nagranie programu „Echa miasta” w TV Sfera,

24 lutego

·  Uroczystości pogrzebowe ks. Józefa Krawczyka, budowniczego kościoła Piusa X w Rudzie,

·  Poświęcenie świetlicy środowiskowej w Orzegowie,

·  Spotkanie grupy roboczej Reprezentacji Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w Mikołowie dot. nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020,

25 lutego

·  Nagranie programu w „Radiu Plus”,

27 lutego

·  Nagranie programu „EKOproblem” w TV Sfera,

·  Posiedzenie zespołu doradczo - inicjatywnego ds. współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi,

·  Wręczenie Panu Adamowi Podgórskiemu odznaczenia Kamrat Rudzki,

·  Finał plebiscytu „Dziennika Zachodniego” na sportowca i człowieka roku 2011 w Rudzie Śląskiej.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Tomasz Kulpok - tel. 322-449-000 do 010 wew. 3252

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 23.02. - 27.02.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:02.03.2012 11:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:Renata Młynarczuk
Data na dokumencie:23.02.2012
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 14:04
Liczba wyświetleń dokumentu: 198