PZ.6721.00002.2012

 

OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do wymienionych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Ruda Śląska uchwał:

·         NR 1100/LXI/2010 z dnia 13.05.2010r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, w rejonie ulicy Józefa Piłsudskiego – Gościnnej.

·         NR 1101/LXI/2010 z dnia 13.05.2010r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Halembie, w rejonie ulic Halembskiej – Mazurskiej.

·         NR 1102/LXI/2010 z dnia 13.05.2010r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, w rejonie ulicy Tęczowej.

·         NR 1103/LXI/2010 z dnia 13.05.2010r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Halembie, w rejonie ulicy Ptasiej.

·         NR 1104/LXI/2010 z dnia 13.05.2010r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, w rejonie ulicy Gajowej.

·         NR 1105/LXI/2010 z dnia 13.05.2010r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach, przy ulicy Basenowej.

·         NR 1106/LXI/2010 z dnia 13.05.2010r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Bykowinie, w rejonie ulicy 11 Listopada.

·         NR 1124/LXIII/2010 z dnia 24.06.2010r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Halembie w rejonie: ulicy Leśnej, ulicy Ludwika Zamenhofa, ulicy Poli Gojawiczyńskiej.

·         NR PR.0007.149.2011 z dnia 29.06.2011r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy Bukowej.

·         NR PR.0007.150.2011 z dnia 29.06.2011r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach w rejonie ulicy Edmunda Kokota.

·         NR PR.0007.151.2011 z dnia 29.06.2011r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach w rejonie alei Piastów Śląskich (autostrady A4) i ulicy Radoszowskiej.

·         NR PR.0007.152.2011 z dnia 29.06.2011r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach na terenie pomiędzy aleją Piastów Śląskich (autostradą A4), ulicą Wyzwolenia i ulicą Wrzosową.

·         NR PR.0007.169.2011 z dnia 25.08.2011r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Chebziu na terenie pomiędzy Drogową Trasą Średnicowa i ulica Dworcowa (w rejonie Ronda Unii Europejskiej).

·         NR PR.0007.192.2011 z dnia 08.09.2011r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej  - Orzegowie na terenie usytuowanym w rejonie ulicy Karola Goduli i ulicy Kopalnia Karol.

 

oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do wymienionych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych dokumentów na piśmie na adres:

Wydział Urbanistyki i Architektury

Urzędu Miasta Ruda Śląska

pl. Jana Pawła II 6

41-709 Ruda Śląska

 

w terminie do dnia 23.03.2012 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (najlepiej na mapie sytuacyjno – ewidencyjnej w skali 1:1000 z zaznaczoną nieruchomością).

 

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie:

- pisemnej;

- ustnie do protokołu;

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Ruda Śląska.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Daniel Nowok - 322-449-000 do 010 wew. 3190

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o przystąpieniu do dokonania 14-stu zmian w MPZP.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:02.03.2012 12:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daniel Nowok
Data na dokumencie:28.02.2012
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:02.03.2012 12:26
Liczba wyświetleń dokumentu: 126