wersja do wydruku Bartosz Pilny 14.03.2012 10:24

Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej dla Urzędu Miasta Ruda Śląska wraz z hostingiem danych publikowanych w Biuletynie (30GB).


Zaproszenie do składania ofert

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

 

I.    Zamawiający

Urząd Miasta Ruda Śląska

pl. Jana Pawła II 6

Kancelaria Urzędu Miasta

tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 1260, fax. 32-248-73-48, e-mail: prezydent@ruda-sl.pl

 

II.   Podstawa prawna

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), ustawy tej nie stosuje się w przypadku zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

 

III.  Przedmiot zamówienia

  1. Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej dla Urzędu Miasta Ruda Śląska wraz z hostingiem danych publikowanych w Biuletynie (30GB).

  2. Przeniesienie danych publikowanych w obecnym BIP w ciągu 2 miesięcy od podpisania umowy (punkt ten nie dotyczy aktualnego dostawcy usługi).

  3. Przeszkolenie pięciu pracowników z zakresu obsługi Biuletynu (punkt ten nie dotyczy aktualnego dostawcy usługi).

IV.  Termin realizacji zamówienia

Termin obowiązywania umowy: od 1 lipca 2012r. do 30 czerwca 2013r.

Termin przeniesienia danych: od 1 do 30 czerwca 2012r.

 

V.   Kryteria wymagane dotyczące składanych ofert

1.    Zgodność Biuletynu z wymogami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 10 poz. 68).

2.    Obsługa serwisowa świadczona poprzez e-mail lub na telefon.

3.    Udostępnienie wersji demonstracyjnej Biuletynu do wcześniejszych testów (punkt ten nie dotyczy aktualnego dostawcy usługi).

 

VI.  Kryteria dodatkowe dotyczące składanych ofert

  1. Prezentacja trzech Biuletynów własnej produkcji z miast o porównywalnej wielkości.

  2. Możliwość podglądu statystyki „odwiedzin i pobrań” Biuletynu i jego poszczególnych elementów.

VII. Kryteria wyboru oferty

1.      Cena.

2.      Funkcjonalność i wygoda stosowania programu (np. łatwość nawigacji, intuicyjna obsługa, szybkość działania, bezproblemowe dołączanie załączników o dużych pojemnościach).

3.      Estetyka wykonania programu (np. wygląd, kolorystyka, stylistyka).

4.      Spełnienie kryteriów dodatkowych podanych w pkt. VI.

 

VIII. Sposób i termin składania ofert

Oferty zawierające również informacje dotyczące punktów V i VI należy przesłać do dnia 30 kwietnia 2012r. na adresy podane w pkt. I w formie papierowej lub elektronicznej.

 

Dodatkowych informacji udzela:
Bartosz Pilny - tel. 322-449-000 do 010 wew. 1372

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej dla Urzędu Miasta Ruda Śląska wraz z hostingiem danych publikowanych w Biuletynie (30GB).
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Agnieszka Gładysz
Data na dokumencie:12.03.2012
Data publikacji:14.03.2012 10:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż