PE.0057.6.12

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 29 marca do 25 kwietnia 2012 r.

 

1.         W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic podjęła 58 zarządzeń dotyczących realizacji budżetu, uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta, między innymi w sprawie:

1)        zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,

2)        powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów programów zdrowotnych,

3)        wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki alkoholowej
pn. „Weekend z rodziną. Imprezy rodzinne, zawody, konkursy”,

4)        powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Miejskim Przedszkolu nr 40 przy ul. Norwida 12",

5)        powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej szkół i placówek oświatowych Miasta Ruda Śląska",

6)        powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum nr 13
w Rudzie Śląskiej przy ul. Jankowskiego 2",

7)        powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie oświetlenia boiska sportowego przy
ul. Czarnoleśnej 12 w Rudzie Śląskiej",

8)        powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na: „przebudowę boiska sportowego przy ZSP nr 2
w Rudzie Śląskiej ul. Kaczmarka 9”,

9)        ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na
ul. Kędzierzyńskiej.

 

2.         W okresie sprawozdawczym odbyło się wiele uroczystości i imprez, były też podjęte ważne dla Miasta działania:

1)        „Misiakowo” już otwarte

Od początku kwietnia w zaadaptowanym budynku dawnego ośrodka opiekuńczo-wychowawczego w Rudzie funkcjonuje nowy żłobek miejski „Misiakowo”. Koszty adaptacji budynku do nowej funkcji wyniosły 65 816 zł, z czego kwota 32 908 zł pochodziła z ministerialnego programu „Maluch”, drugie tyle stanowiły środki z budżetu miasta. Nowa placówka jest w stanie przyjąć 45 dzieci poniżej 3 roku życia. Dzięki jej powstaniu liczba miejsc w żłobkach wzrosła w naszym mieście o 50%, a kolejka oczekujących znacznie się zmniejszyła.

 

2)        W hołdzie Janowi Pawłowi II

2 kwietnia w 7. rocznicę śmierci Jana Pawła II 400 osób przepłynęło 16 650 długości
25-metrowego basenu w Rudzie. Celem tej nietypowej sztafety pływackiej było przepłynięcie 9665 długości basenu, czyli tyle, ile dni trwał pontyfikat Jana Pawła II. Udało się go zrealizować z nawiązką. Uczestnicy pływając równolegle na 6 torach pokonali w sumie ponad 416 km.    

3)        Spotkania z mieszkańcami miasta

Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic kontynuuje cykl spotkań z mieszkańcami miasta.
16 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 24 spotkała się z mieszkańcami Halemby, 17 kwietnia
w Szkole Podstawowej nr 18 z mieszkańcami Kochłowic, 18 kwietnia w P.O.D. Sielanka
z mieszkańcami Bykowiny, natomiast 24 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 8 z mieszkańcami Wirku i Czarnego Lasu.

4)        Życiowe problemy najstarszych mieszkańców

Ponad 100 osób przybyło na spotkanie prezydent miasta z emerytami, którzy wiele lat przepracowali w Hucie Pokój. Spotkanie odbyło się w Nowym Bytomiu. Pytania dotyczyły m.in. zamknięcia przychodni cukrzycowej oraz oddziału okulistyki rudzkiego szpitala, porządku w mieście oraz stanu budynków w Nowym Bytomiu.

5)        Talent i pasja, czyli najzdolniejsi uczniowie w Rudzie Śląskiej

16 kwietnia w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty odbyła się uroczysta gala, na której wyróżniono najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów delegatury Gliwickiej Śląskiego Kuratorium Oświaty. 22 tytuły laureata wojewódzkiego konkursu przedmiotowego przypadły uczniom rudzkich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Wśród szkół jednym z lepszych wyników w województwie pochwalić się może Gimnazjum nr 12, którego uczniowie zdobyli aż 10 tytułów laureata.

6)        XXII Rudzki Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej

Od 16 do 23 kwietnia w Rudzie Śląskiej trwały eliminacje w ramach XXII Rudzkiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności w 4 kategoriach: teatr, taniec, muzyka i plastyka. Najlepsi uczniowie biorący udział w eliminacjach wezmą udział w koncercie finałowym, który odbędzie się 18 maja w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu.

7)        Niezwykła lekcja historii

19 kwietnia w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu odbył się finał konkursu recytatorskiego „W kręgu poezji lagrowej więźniarek obozu KL Ravensbrück”, organizowanego
w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa śląskiego.

Konkurs został zorganizowany w ramach ustanowionego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej miesiąca pamięci o ofiarach niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Honorowy patronat nad imprezą objął Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Bogdan Borusewicz.

8)        Rozlicz się w urzędzie

W połowie kwietnia w Urzędzie Miasta swoje dyżury rozpoczęli pracownicy Urzędu skarbowego, którzy do 30 kwietnia, w godzinach pracy urzędu, będą przyjmować roczne rozliczenia podatkowe. W ten sposób wszyscy mieszkańcy załatwiający swoje sprawy w urzędzie, mogą dodatkowo jeszcze dokonać rozliczenia z fiskusem za 2011 rok.

3.         W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby zaproszone uczestniczyły w posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta. Ponadto odbyły się spotkania i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta
oraz osoby delegowane, m.in.:

 

30 marca

·  Oficjalne otwarcie żłobka miejskiego „Misiakowo”,

·  Międzynarodowy turniej Curlingowi „Silesian Grand Prix” w Cieszynie,

·  Spotkanie w ramach programu Comenius realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2,

·  VI Mistrzostwa Rudy Śląskiej w Aerobiku szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

31 marca

·  Dni skupienia dla samorządowców w Piekarach Śląskich,

·  Międzynarodowy turniej Curlingowi „Silesian Grand Prix” w Cieszynie,

 

·  Konwent prezydentów miast na prawach powiatu woj. Śląskiego w Jaworznie,

2 kwietnia

·  Międzynarodowy dzień książki w Miejskim Przedszkolu nr 18 ,

·  Spotkanie z pracownikami i nauczycielami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4,

·  Spotkanie z emerytami zrzeszonymi w NSZZ Solidarność,

·  Sztafet pływacka w hołdzie Janowi Pawłowi II,

3 kwietnia

·  Posiedzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

5 kwietnia

·  Śniadanie wielkanocne w świetlicy „Dziupla” Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie,

·  Śniadanie wielkanocne w świetlicy socjoterapeutycznej Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Goduli,

·  Nagranie programu „Echa miasta”,

·  Spotkanie prasowe w siedzibie GZM,

10 kwietnia

·  Spotkanie z mieszkańcami Kłodnicy w sprawie przedszkola,

·  Zarząd GZM,

11 kwietnia

·  Konferencja w Katowicach „Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2011”,

·  Seminarium w Chorzowie „Oświetlenie uliczne. Nowe trendy”,

12 kwietnia

·  Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Śląskiego,

·  Koncert dla pracowników służby zdrowia w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu,

13 kwietnia

·  Msza w intencji miasta w kościele pw. św. Michała Archanioła w Orzegowie,

·  Spotkanie z emerytami Huty Pokój,

·  Spotkanie z emerytami i rencistami PWiK,

·  Uroczystość Złotych Godów,

·  Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Juniorek o Puchar Prezydent Miasta Ruda Śląska w Bielszowicach,

14 kwietnia

·  Nagranie programu w Radiu Plus,

·  Czytanie bajek w Zespole Wychowania Przedszkolnego w Halembie,

·  VIII Memoriał Radnego Jana Koniecznego,

·  Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Juniorek o Puchar Prezydent Miasta Ruda Śląska w Bielszowicach,

·  Wielka gala Rzemiosła w Katowicach,

16 kwietnia

·  Gala laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych szkół podstawowych
i gimnazjalnych w Miejskim Centrum Kultury  w Nowym Bytomiu,

·  Spotkanie z mieszkańcami Halemby w Szkole Podstawowej nr 24,

17 kwietnia

·  VI Dni Amerykańskie w Miejskim Centrum Kultury  w Nowym Bytomiu,

·  Spotkanie z mieszkańcami Kochłowic w Szkole Podstawowej nr 18,

18 kwietnia

·  Spotkanie z rudzkimi kobietami biznesu,

·  Konferencja Profilaktyka raka piersi „Badaj się mamo” w  Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu,

·  Spotkanie z mieszkańcami Bykowiny w R.O.D. Sielanka,

19 kwietnia

·  100. rocznica urodzin rudzianki Salomei Kos,

·  Finał konkursu „W kręgu poezji lagrowej więźniarek obozu KL Ravensbrück”,

·  Pielgrzymka szkół im. Jana Pawła II z archidiecezji katowickiej do Sanktuarium Matki Boskiej z Lourdes w Kochłowicach,

20 kwietnia

·  Zebranie sprawozdawcze OSP Remiza,

·  Spotkanie w siedzibie PUK w sprawie gospodarki odpadami,

·  Musical „Nie-wyczerpany papier” w wykonaniu Sceny Muzycznej I LO w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu,

21 kwietnia

·  XVIII rocznica powstania Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Zdrowe życie”,

22 kwietnia

·  Koncert chóru parafialnego „Michael” z okazji 30-lecia istnienia w kościele pw. św. Michała Archanioła w Orzegowie,

23 kwietnia

·  Msza św. z okazji 25-lecia święceń kapłańskich ks. prob. Krzysztofa Wrodarczyka,

·  Obchody Międzynarodowego Dnia Romów w Szkole Podstawowej nr 36,

·  Seminarium w Krakowie dot. zasad przekazywania środków publicznych podmiotom wykonującym działalność leczniczą na podstawie ustawy o działalności leczniczej,

·  Uroczystość wręczenia zielonych czeków z okazji Dnia Ziemi w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach,

24 kwietnia

·  Spotkanie z proboszczami rudzkich parafii,

·  Spotkanie z mieszkańcami Wirku w Szkole Podstawowej nr 8,

25 kwietnia

·  Dzień otwarty w Szkole Podstawowej nr 21 pod hasłem „Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie”,

·  Warsztaty poświęcone gospodarce odpadami w Warszawie,

·  Projekt „Żywa Biblioteka” realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu,

·  Spotkanie poświęcone realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Katowicach,

·  Msza w intencji miasta w kościele pw. św. Pawła w Nowym Bytomiu.

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 29.03. - 25.04.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data publikacji:02.05.2012 09:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:Renata Młynarczuk
Data na dokumencie:02.05.2012
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 14:02
Liczba wyświetleń dokumentu: 151