Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta – budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek - formularz 12.2 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- pozostałe dokumenty szczegółowo omówione zostały w formularzu 12.2.

 

Opłaty

107 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia, płatna w kasie Urzędu Miasta w pokoju 13 na parterze budynku „A", lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Urząd Miasta Ruda Śląska

 

Termin załatwienia

Do 30 dni, w wyjątkowych przypadkach do 60 dni.

 

Uwagi

- na dowodzie wpłaty należy umieścić informację określającą szczegółowy przedmiot, od którego dokonano zapłaty opłaty skarbowej,

- zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o opłacie skarbowej – opłatę należy wnieść z chwilą złożenia wniosku.

 

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ruda Śląska w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała Nr PR.0007.135.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. śląskiego. poz. 8741 z dnia 7 grudnia 2020 r.).

Kontakt

tel. 32 244 90 00 do 10 wew. 3141

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Podmiot udostępniający informację:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację opublikował:
Data publikacji:
08.02.2022 09:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Katarzyna Kuberek
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
08.02.2022 09:21

Rejestr zmian dokumentu

08.02.2022 09:21 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.03.2021 10:06 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
11.02.2021 12:41 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
19.11.2015 11:08 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.11.2015 09:01 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.02.2012 15:52 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.02.2011 10:21 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.07.2010 14:46 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.05.2010 13:25 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.05.2010 12:11 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
01.12.2009 15:06 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.11.2009 09:21 Usunięto załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
04.11.2009 09:21 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.04.2009 13:57 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.11.2007 10:06 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.10.2007 13:32 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.10.2007 13:18 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.10.2007 12:46 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.10.2007 12:45 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.10.2007 12:41 Dodano załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
04.10.2007 12:37 Usunięto załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
04.10.2007 12:32 Zmieniono tytuł załącznika z "Wniosek o udzielenie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych" na "Formularz"

(Bartosz Pilny)
14.03.2007 12:08 Dodano załącznik "Wniosek o udzielenie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych"

(Sabina Szczepanik - Tofil)
14.03.2007 12:05 Usunięto załącznik "Wniosek o udzielenie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych "

(Sabina Szczepanik - Tofil)
25.01.2007 10:11 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
23.01.2007 14:45 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
23.01.2007 14:45 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
23.01.2007 14:22 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
23.01.2007 13:56 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
23.01.2007 13:44 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
23.01.2007 13:43 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
23.01.2007 13:40 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
23.01.2007 13:38 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
23.01.2007 13:23 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
10.01.2007 11:33 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
02.01.2007 11:32 Dodano załącznik "Wniosek o udzielenie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych "

(Sabina Szczepanik - Tofil)
02.01.2007 11:31 Usunięto załącznik "Wniosek o udzielenie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie usług komunalnych"

(Sabina Szczepanik - Tofil)
16.05.2006 11:09 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
16.05.2006 10:51 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
16.05.2006 10:47Dodano załącznik "Wniosek o udzielenie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie usług komunalnych"
(Sabina Szczepanik - Tofil)
06.05.2005 14:44 Edycja dokumentu (Mariusz Pelak)
10.11.2004 14:01 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
05.11.2004 09:33 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
05.11.2004 09:26 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
04.11.2004 12:14 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
04.11.2004 12:06 Utworzenie dokumentu. (Sabina Szczepanik - Tofil)
Liczba wyświetleń dokumentu: 609