Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta – budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek - formularz 12.2 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- pozostałe dokumenty szczegółowo omówione zostały w formularzu 12.2.

 

Opłaty

107 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia, płatna w kasie Urzędu Miasta w pokoju 13 na parterze budynku „A", lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Urząd Miasta Ruda Śląska

 

Termin załatwienia

Do 30 dni, w wyjątkowych przypadkach do 60 dni.

 

Uwagi

- na dowodzie wpłaty należy umieścić informację określającą szczegółowy przedmiot, od którego dokonano zapłaty opłaty skarbowej,

- zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o opłacie skarbowej – opłatę należy wnieść z chwilą złożenia wniosku.

 

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ruda Śląska w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13.09.1996r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.12.2005r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań jakie sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia.

Uchwała Rady Miasta Ruda Śląska nr 900/XLVIII/2009 z dnia 31.08.2009r.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010 wew. 4050

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację opublikował:Sabina Szczepanik - Tofil
Data publikacji:04.11.2004 12:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Kuberek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:19.11.2015 11:08
Liczba wyświetleń dokumentu: 125