PE.0057.7.12

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 26 kwietnia do 23 maja 2012 r.

 

1.         W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic podjęła 72 zarządzenia dotyczące realizacji budżetu, uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta, między innymi w sprawie:

1)        zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,

2)        powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na: "Naprawę elewacji, wymianę okien, wymianę instalacji c.o. w budynku Miejskiego Przedszkola nr 34 w Rudzie Śląskiej przy ul. Kamiennej 46",

3)        powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na: "naprawę dachu basenu przy Szkole Podstawowej
nr 30 w Rudzie Śląskiej ul. Chryzantem 10",

4)        powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na: „renowację elewacji budynku Muzeum Miejskiego
im. Maksymiliana Chroboka przy ulicy Wolności 26 w Rudzie Śląskiej”,

5)        powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na: „Renowację elewacji budynku Gimnazjum nr 13 przy ul. Jankowskiego 2 w Rudzie Śląskiej",

6)        powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont dachu budynku przy ul. Królowej Jadwigi 29 w Rudzie Śląskiej",

7)        powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa boiska sportowego przy SP nr 36
ul. Bytomskiej 45",

8)        zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej,

 

2.         W okresie sprawozdawczym odbyło się wiele uroczystości i imprez, były też podjęte ważne dla Miasta działania:

 

1)        W Wilnie o terenach zdegradowanych

26 i 27 kwietnia w Wilnie przedstawiciele Rudy Śląskiej z prezydentem Jackiem Morkiem
na czele wzięli udział w konferencji poświęconej rozwiązywaniu problemów terenów zdegradowanych. Było to kolejne spotkanie realizowane w ramach projektu B-Team.

2)        Dzień Flagi

2 maja na pl. Jana Pawła II najmłodsi rudzianie uczcili Dzień Flagi. Podczas zabawy dzieci mogły pomalować buzie w kolorach biało – czerwonych, a także wziąć udział w licznych konkursach.
Na rynku przeprowadzone zostały również biegi sztafetowe, w których udział wzięli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedstawiciele klubów sportowych.

Również w tym dniu uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 wraz z wiceprezydent Anną Krzysteczko odebrali w Warszawie z rąk Prezydenta Bronisława Komorowskiego biało – czerwoną chorągiew, będącą wyróżnieniem przyznanym przez Prezydenta RP za zaangażowanie się szkoły w akcję „Kotylion na Święto Niepodległości”.

 

3)        Rudzianie uczcili rocznicę Konstytucji 3 maja

Mszą świętą w intencji Ojczyzny i Rudy Śląskiej w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej
w Kochłowicach uczczono rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości uświetniła orkiestra dęta KWK „Halemba – Wirek” oraz trzy rudzkie chóry: św. Cecylii, Gloria i Cantate Deo. Liczne poczty sztandarowe wystawiły szkoły, kopalnie i organizacje działające w mieście. Po mszy św. na pobliskich plantach złożono kwiaty pod pomnikiem Powstańców Śląskich.

4)        Spotkania z mieszkańcami miasta

Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic zakończyła cykl spotkań z mieszkańcami miasta. 30 kwietnia w Domu Kultury spotkała się z mieszkańcami Bielszowic, 9 maja w Miejskim Centrum Kultury
z mieszkańcami Nowego Bytomia i Chebzia, 14 maja w Gimnazjum nr 9 z mieszkańcami Halemby II.

5)        Dzień Bibliotekarza

Mszą świętą w kościele pw. św. Wawrzyńca – patrona bibliotekarzy – rozpoczęły się 8 maja obchody Dnia Bibliotekarza w Rudzie Śląskiej. Następnie w Filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej po raz szesnasty zostały wręczone „Bibliosy” – Nagrody Honorowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej.

 

6)        Święto rudzkich strażaków

Strażacy swoje święto obchodzą w dniu swojego patrona św. Floriana. Rudzkie uroczystości zorganizowano 7 maja. Rozpoczęły się mszą w kościele pw. Michała Archanioła, a tradycyjny apel zorganizowano w orzegowskiej jednostce Państwowej Straży Pożarnej. Dzień Strażaka był okazją do ogłoszenia awansów na wyższe stopnie, wręczenia odznaczeń i wyróżnień
za całoroczną pracę. W sumie awansowało szesnastu rudzkich strażaków, a dziesięciu otrzymało wyróżnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

7)        Święto integracji i tolerancji

Ponad 800 uczniów z 35 rudzkich szkół spotkało się 9 maja na pl. Jana Pawła II na „Pikniku Europejskim”. Piknik rozpoczął uroczysty przemarsz uczniów w strojach prezentujących dany kraj z Miejskiego Centrum Kultury na plac Jana Pawła II. Na rynku na „mieszkańców wioski europejskiej” czekało wiele atrakcji artystycznych, nawiązujących do Dnia Unii Europejskiej.

8)        Lekcja europejskości dla młodych rudzian

12 maja uczniowie Gimnazjum nr 6 wzięli udział w paradzie Schumana. Ich wyjazd był nagrodą za wysokie miejsce w ogólnopolskim konkursie promującym Europejski Rok Osób Starszych
i Solidarności Międzypokoleniowej.

 

9)        Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu

Te słowa Beniamina Franklina stały się mottem przewodnim uroczystej sesji Rady Miasta, inaugurującej Forum Seniorów w Rudzie Śląskiej. W dniach 10 - 12 maja w ramach Forum
w mieście odbyły się wykłady tematyczne, warsztaty, przegląd zespołów artystycznych Uniwersytetów Trzeciego Wieku z całego Śląska.

 

10)     Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości z Uniwersytetem Śląskim

10 maja w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zostało podpisane porozumienie dotyczące współpracy między Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, a Rudzkim Inkubatorem Przedsiębiorczości. Współpraca oprócz wymiany doświadczeń polegać będzie
na realizacji wspólnych projektów o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym
i międzynarodowym. Przykładem takiej współpracy może być realizowany przez rudzki inkubator projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który zakłada utworzenie, promocję i rozwój Śląskiego Klastra Multimedialnego.

 

11)     Ruda Śląska znów w czołówce

Kolejnym sukcesem pochwalić się może Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Placówka po raz kolejny otrzymała wsparcie finansowe na realizację programu aktywizacji społecznej osób bezrobotnych. Spośród 33 miast biorących udział w konkursie wyłoniono 24 najlepsze merytorycznie inicjatywy projektowe. Wśród nich znalazła się także Ruda Śląska, otrzymując na realizację zadania dotację w kwocie 110.000 zł. Dla osób biorących udział w programie przygotowano cykl zajęć z zakresu aktywizacji społeczno - zawodowej w Klubie Integracji Społecznej. Natomiast po ukończonych zajęciach realizowane będą prace społecznie użyteczne na terenie naszego miasta.

 

12)     Tydzień Godności Osób niepełnosprawnych

     Od 11 do 18 maja po raz dziesiąty obchodzony był w Rudzie Śląskiej Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych. W różnych dzielnicach miasta odbędą się imprezy kulturalne, artystyczne, edukacyjne, sportowe i rekreacyjne, których organizatorami są rudzkie instytucje i organizacje wspierające na co dzień osoby niepełnosprawne. Organizowany niezmiennie już od wielu lat Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych to wydarzenie, które w sposób wzorowy uwrażliwia społeczeństwo na problemy osób niepełnosprawnych.

 

13)     Rudzianie decydują o swoim otoczeniu

Od 2 do 16 maja przeprowadzone zostały konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Kędzierzyńskiej i Dunajewskiego. W minionym tygodniu na spotkaniu kończącym konsultacje mieszkańcy ostatecznie opowiedzieli się za wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego na ul. Kędzierzyńskiej od ul. Czempiela do ul. Gierałtowskiego oraz
na ul. Dunajewskiego od ul. Gierałtowskiego do ul. Kędzierzyńskiej i Czempiela.

 

3.         W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby zaproszone uczestniczyły w posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta. Ponadto odbyły się spotkania i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby delegowane, m.in.:

 

26 kwietnia

·  Nagranie programu „Echa Miasta”,

27 kwietnia

·  Finał konkursu „Książka? A dlaczego nie?” w MBP w Wirku,

28 kwietnia

·  Ogólnopolskie Zawody w Akrobatyce Sportowej Dzieci i Młodzieży w hali MOSiR w Halembie,

·  XIV międzynarodowy Rudzki Bieg 12-godzinny,

30 kwietnia

·  Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Bielszowice,

2 maja

·  Dzień Flagi na placu Jana Pawła II w Nowym Bytomiu

3 maja

·  Msza św. w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Trójcy Przenajświętszej
w Kochłowicach

4 maja

·  Obchody Dnia Hutnika,

7 maja

·  Obchody Dnia Strażaka,

8 maja

·  Obchody Dnia Bibliotekarza,

9 maja

·  Piknik Europejski na pl. Jana Pawła II,

·  Spotkanie z mieszkańcami Nowego Bytomia i Chebzia,

10 maja

·  Uroczysta sesja Rady Miasta, inaugurująca Forum Seniorów,

11 maja

·  Msza św. w intencji osób niepełnosprawnych w Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Kochłowicach,

·  Spotkanie z emerytami Huty Pokój,

·  Koncert "Dla Ciebie Krysiu" ku pamięci Krystyny Bochenek w Domu Kultury w Bielszowicach,

·  Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych,

·  Uroczystość 10-lecia Katolickiego Parafialnego Klubu Sportowego „Halemba”,

·  Dzień otwarty Rudzkiego Stowarzyszenia Amazonek „Relaks”,

12 maja

·  Festyn w ramach Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych na stadionie Grunwaldu Halemba,

·  Obchody Światowego Dnia Zdrowia „Choroby XXI wieku” w przychodni Specjalistycznej w Nowym Bytomiu,

 

·  Turniej Mistrzostw Polski Kobiet w Rugby 7,

13 maja

·  Koncert rudzkich chórów w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu,

14 maja

·  X Regionalny Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych na obiekcie Grunwaldu Ruda Śląska,

·  Spotkanie z mieszkańcami Halemby II,

15 maja

·  X Rudzki Konkurs Poezji i Piosenki Obcojęzycznej w Młodzieżowym Domu Kultury,

·  Festyn rodzinny w ramach Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych w ośrodku adaptacyjnym w Bykowinie,

·  XV Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Olimpiada Radości” w hali MOSiR w Halembie,

16 maja

·  „Szansa na sukces - dzieci dzieciom” – w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu,

·  Spotkanie mieszkańcami ul. Kędzierzyńskiej i Dunajewskiego w ramach konsultacji społecznych dot. wprowadzenia ruchu jednokierunkowego,

17 maja

·  XIII Festiwal Małych Ojczyzn Lokalnych,

·  Obchody Dnia godności Osób Niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 3 im. Św. Łukasza,

·  Uroczystość z okazji 40-lecia Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej,

18 maja

·  Dzień edukacji Integracyjnej w Szkole Podstawowej nr 15,

·  XXII Rudzki Festiwal Kultury Młodzieży szkolnej – koncert finałowy w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu,

·  Konferencja podsumowująca projekt "Chcesz pomagać - zostań wolontariuszem” – obchody 7-lecia Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”,

19 maja

·  Piknik rowerowy na pl. Jana Pawła II,

·  Europejska Noc Muzeów w Rudzie Śląskiej,

20 maja

·  Msza św. w intencji rodzin w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach, inaugurująca
V Metropolitalne Święto Rodziny,

21 maja

·  Msza św. w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach w intencji Arcybiskupa Wiktora Skworca z okazji urodzin i imienin,

·  Uroczystość wręczenia wyróżnień Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla dwójki rudzian:

Doroty Sidło i Marcina Smierza,

22 maja

·  Finał Konkursu plastycznego dla dzieci przedszkolnych „Czyste powietrze wokół nas” w Młodzieżowym Domu Kultury,

23 maja

·  Koncert pedagogów i absolwentów Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia „EURO MUZA 2012” w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu,

·  Wojewódzki konkurs „Górnośląskie Dwójki do Unii Europejskiej” w Gimnazjum nr 2.

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 26.04. - 23.05.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data publikacji:06.06.2012 11:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:Renata Młynarczuk,
Data na dokumencie:06.06.2012
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 14:02
Liczba wyświetleń dokumentu: 141