wersja do wydruku Bartosz Pilny 11.07.2012 15:04

Zgłoszenie do Biura Rzeczy Znalezionych

Zgłoszenie do Biura Rzeczy Znalezionych

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Administracyjny – II piętro, pokój 230

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

W przypadku przekazania rzeczy do Biura - Protokół zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęciu rzeczy (druk dostępny w załączniku poniżej).

 

W przypadku wystąpienia o wydanie rzeczy:

-  pisemny wniosek o wydanie rzeczy znalezionej zawierający jej szczegółowy opis (cechy charakterystyczne, znaki szczególne), określenie miejsca zagubienia,

-  dowód dokonania opłaty,

-  dowód osobisty do wglądu przy odbiorze rzeczy.

 

Opłaty

Przy wydawaniu rzeczy w przypadku wystąpienia kosztów obsługi i przechowywania rzeczy poniesionych przez Urząd.

 

Termin załatwienia

Na miejscu z chwilą zgłoszenia.

 

Uwagi

-  wykaz rzeczy obecnie przechowywanych przez Urząd Miasta dostępny w załączniku poniżej,

-  do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmowane są do przechowania rzeczy znalezione na terenie Miasta Ruda Śląska, za wyjątkiem:

a.   rzeczy znalezionych w budynkach publicznych lub w innych budynkach, w pomieszczeniach otwartych dla publiczności oraz w środkach transportu publicznego, które znalazca obowiązany jest oddać do zarządcy budynku, pomieszczenia otwartego dla publiczności albo innych budynków lub zarządcy środka transportu publicznego,

b. rzeczy, których posiadanie wymaga pozwolenia, a w szczególności broni, amunicji, materiałów wybuchowych, dowodów osobistych, paszportów, które należy oddać do najbliższego komisariatu Policji,

c.   rzeczy, które nie przedstawiają żadnej wartości, lub których szacunkowa wartość jest mniejsza niż 100 zł, chyba, że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej, rzeczy, co do których zachodzi podejrzenie, że zostały porzucone z zamiarem wyzbycia się własności,

d.   rzeczy o właściwościach powodujących, że dostarczenie ich do Biura i przechowywanie jest niemożliwe,

e.   rzeczy zaliczanych do produktów niebezpiecznych, łatwopalnych lub wybuchowych.

-  Biuro podejmuje czynności zmierzające do odszukania właściciela rzeczy i powiadamia o odnalezieniu,

-  rzecz zostaje wydana pod warunkiem uprawdopodobnienia przez uprawnionego swoich praw do rzeczy przechowywanej.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 459 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2015r., poz.397),

Zarządzenie nr SP.0050.1.103.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27.10.2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego organizację i zakres działania Biura Rzeczy Znalezionych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska.

 

Kontakt

tel.: 322-449-098

e-mail: urzad@rudaslaska.pl

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłoszenie do Biura Rzeczy Znalezionych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Jolanta Małachowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.07.2012 15:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
27.02.2019 12:38 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
27.02.2019 12:38 Dodano załącznik "zał - wykaz rzeczy przechowywanych
26.02.2019r..pdf"

(Barbara Cholewka)
27.02.2019 12:37 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
27.02.2019 12:37 Usunięto załącznik zał - wykaz rzeczy przechowywanych -
24.01.2019 r..pdf

(Barbara Cholewka)
24.01.2019 16:42 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
24.01.2019 16:42 Dodano załącznik "zał - wykaz rzeczy przechowywanych -
24.01.2019 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
24.01.2019 16:41 Usunięto załącznik wykaz rzeczy przechowywanych -
24.01.2019r. - wykaz rzeczy przechowywanych - 24.01.2019
r..pdf

(Barbara Cholewka)
24.01.2019 16:41 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
24.01.2019 16:41 Dodano załącznik "wykaz rzeczy przechowywanych -
24.01.2019r. - wykaz rzeczy przechowywanych - 24.01.2019
r..pdf"

(Barbara Cholewka)
24.01.2019 16:40 Usunięto załącznik zał - wykaz rzeczy przechowywanych -
09.01.2019 r..pdf

(Barbara Cholewka)
09.01.2019 15:25 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
09.01.2019 15:24 Dodano załącznik "zał - wykaz rzeczy przechowywanych -
09.01.2019 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
09.01.2019 15:24 Usunięto załącznik zał - Wykaz rzeczy - 04.12.2018r..pdf
(Barbara Cholewka)
06.12.2018 08:57 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
06.12.2018 08:57 Dodano załącznik "zał - Wykaz rzeczy - 04.12.2018r..pdf"
(Barbara Cholewka)
06.12.2018 08:56 Usunięto załącznik zał - Wykaz rzeczy - 08.11.2018r..pdf
(Barbara Cholewka)
19.11.2018 09:53 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
19.11.2018 09:53 Dodano załącznik "zał - Wykaz rzeczy - 08.11.2018r..pdf"
(Barbara Cholewka)
19.11.2018 09:52 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
19.11.2018 09:52 Usunięto załącznik zał - Wykaz rzeczy - 21.09.2018r..pdf
(Barbara Cholewka)
28.09.2018 10:41 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
28.09.2018 10:40 Dodano załącznik "zał - Wykaz rzeczy - 21.09.2018r..pdf"
(Barbara Cholewka)
28.09.2018 10:38 Usunięto załącznik zał - Wykaz rzeczy - 06.08.2018r..pdf
(Barbara Cholewka)
13.08.2018 13:21 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
13.08.2018 13:21 Dodano załącznik "zał - Wykaz rzeczy - 06.08.2018r..pdf"
(Liliana Moskała-Zydra)
13.08.2018 13:20 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
13.08.2018 13:20 Usunięto załącznik zał - Wykaz rzeczy - 25.04.2018r.doc
(Liliana Moskała-Zydra)
29.05.2018 10:05 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
29.05.2018 10:02 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
29.05.2018 09:30 Dodano załącznik "zał - Protokół przyjęcia
zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęciu
rzeczy.pdf"

(Agnieszka Osiewalska-Belok)
29.05.2018 09:27 Usunięto załącznik zał - Poświadczenie znalezienia
rzeczy.pdf

(Agnieszka Osiewalska-Belok)
27.04.2018 10:04 Usunięto załącznik zał - Wykaz rzeczy - 20.12.2017r.doc
(Bartosz Pilny)
27.04.2018 10:04 Dodano załącznik "zał - Wykaz rzeczy - 25.04.2018r.doc"
(Bartosz Pilny)
21.12.2017 11:08 Usunięto załącznik zał - wykaz rzeczy 20.11.2017r.doc
(Bartosz Pilny)
21.12.2017 11:08 Dodano załącznik "zał - Wykaz rzeczy - 20.12.2017r.doc"
(Bartosz Pilny)
22.11.2017 11:40 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
22.11.2017 11:40 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
13.10.2017 14:55 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
13.10.2017 14:55 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
28.08.2017 15:29 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
28.08.2017 15:28 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
22.05.2017 15:19 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
22.05.2017 15:19 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
08.05.2017 14:26 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
08.05.2017 14:26 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
08.05.2017 11:59 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.02.2017 09:46 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
15.02.2017 09:46 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
12.12.2016 14:52 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
12.12.2016 14:52 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
17.10.2016 10:09 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
17.10.2016 10:09 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
06.09.2016 10:16 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.09.2016 10:15 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
05.05.2016 14:31 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.05.2016 14:31 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
30.03.2016 09:35 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
30.03.2016 09:35 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
05.02.2016 10:14 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.02.2016 10:14 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
10.12.2015 11:16 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
10.12.2015 11:15 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
04.12.2015 12:18 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
04.12.2015 12:18 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
13.11.2015 13:35 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.11.2015 13:34 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.11.2015 13:32 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.11.2015 13:28 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
13.11.2015 13:28 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
13.11.2015 13:27 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.02.2015 11:49 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.02.2015 11:48 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
25.09.2014 09:45 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
25.09.2014 09:45 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
23.09.2014 13:43 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
23.09.2014 13:23 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
25.09.2013 12:41 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
25.09.2013 12:40 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
11.07.2012 15:14 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
11.07.2012 15:14 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
11.07.2012 15:04 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)