Bartosz Pilny 21.09.2012 09:48 wersja do wydruku

Nadanie dziecku nazwiska męża matki / żony ojca

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego - I piętro, pokój 103

Urząd Miasta - budynek „B”

ul. Piotra Niedurnego 46

 

Wymagane dokumenty

- dokumenty tożsamości matki dziecka i jej męża (do wglądu).

 

Opłaty

Nie dotyczy.

 

Termin załatwienia

Niezwłocznie, na miejscu.

 

Uwagi

- jeżeli matka/ojciec małoletniego dziecka zawarła/zawarł małżeństwo z mężczyzną/kobietą, który/-a nie jest ojcem/matką tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko,

- nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca lub utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca,

- oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki/ żony ojca, można złożyć przed każdym kierownikiem USC na terenie RP,

- oświadczenie takie muszą złożyć małżonkowie wspólnie,

- jeżeli dziecko, któremu ma być zmienione nazwisko, ukończyło lat 13, do ważności tej czynności potrzebna jest jego zgoda wyrażona osobiście.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez kierownika USC w Rudzie Śląskiej, przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

 

Kontakt

tel.: 322-449-015

tel.: 322-449-000 do 010 wew. 6102, 6103

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nadanie dziecku nazwiska męża matki / żony ojca
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:21.09.2012 09:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:28.11.2016 12:01