Przyłączenie / odłączenie przyległej izby / pomieszczeń strychowych do lokalu mieszkalnego

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców

Urząd Miasta - parter budynku „A”

pl. Jana Pawła II 6

lub

Dzielnicowe Rejony Eksploatacji Budynków

lub

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

 

Wymagane dokumenty

- wniosek - formularz 6.1 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- zaświadczenia o wysokości dochodów brutto (z ostatnich 6 miesięcy po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz kosztów uzyskania przychodu),

- dowód osobisty do wglądu,

- w przypadku adaptacji pomieszczeń strychowych zgoda wszystkich lokatorów na adaptację pomieszczenia na cele mieszkalne.

 

Opłaty

Bez opłat.

 

Termin załatwienia

W ciągu 30 dni Urząd Miasta występuje o opinie w sprawie możliwości przyłączenia.

 

Uwagi

- wniosek podlega ocenie pod względem zgodności zawartych w nim danych z kryteriami określonymi w Uchwale Rady Miejskiej,

- osoby, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, otrzymują wstępną zgodę na adaptację pomieszczenia na cele mieszkalne, na podstawie której należy wystąpić do Wydziału Urbanistyki i Architektury celem uzyskania stosownych pozwoleń,

- po wykonaniu robót adaptacyjnych zgodnie z decyzją Wydziału Urbanistyki i Architektury, otrzymuje się skierowanie do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. na spisanie aneksu do umowy najmu.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Uchwała nr PR.0007.151.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska (z późniejszymi zmianami)

 

Kontakt

tel.: 32 244 90 00 do 10, wew. 2320

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przyłączenie / odłączenie przyległej izby / pomieszczeń strychowych do lokalu mieszkalnego
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:24.09.2012 11:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:11.03.2021 11:45
Liczba wyświetleń dokumentu: 368