PE.0057.12.12

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 30 sierpnia do 26 września 2012 r.

 

1.       W okresie sprawozdawczym podjęto 66 zarządzeń, dotyczących realizacji budżetu, uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta, między innymi w sprawie:

1)      zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,

2)      zatwierdzenia wyboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku,

3)      powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „budowę placu zabaw na terenie Parku Dworskiego przy ul. Parkowej w Rudzie Śląskiej”,

4)      ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze Miasta Ruda Śląska,

 

2.       W okresie sprawozdawczym odbyło się wiele uroczystości i imprez, były też podjęte ważne dla Miasta działania:

1)      Przejęcie dworca w Chebziu

6 września dotychczasowy właściciel dworca w Chebziu – Polskie Koleje Państwowe - przekazał formalnie władzom miasta zabytkowy budynek dworca. Budynek został wydzierżawiony od PKP na 5 lat. W tym czasie będzie można wykonać prace remontowe obiektu, kolej zaś ureguluje stan prawny nieruchomości, co umożliwi przygotowanie jej do zbycia miastu.

 

2)      Ruszyła szkoła górnicza

Rozpoczął się rok szkolny 2012/2013 w nowopowstałym Zespole Szkół nr 5. Kształcenie w klasach górniczych rozpoczęło 130 osób. Do trzech klas zawodowych zgłosiło się 84 uczniów. W klasach o profilu technik górnictwa podziemnego uczęszczać będzie 46 osób.

 

3)      By było bezpieczniej

7 września rudzcy strażnicy miejscy obchodzili swoje święto. Podczas uroczystości na terenie jednostki najlepsi ze strażników odebrali wyróżnienia prezydenta miasta. Sama jednostka wzbogaciła się natomiast m.in. o 2 nowe radiowozy.

 

4)      „TBS" na Kokota już gotowy

Zakończyła się budowa 36 mieszkań w rejonie ulic Kokota i Cynkowej w Rudzie Śląskiej. Już wkrótce nowe lokale będą mogły zostać zasiedlone przez mieszkańców.

 

5)      Nowy plac zabaw

Przy skrzyżowaniu ulic Zamenhofa i Solidarności powstała druga już w Rudzie Śląskiej wspólna inwestycja Miasta i Fundacji Muszkieterów. Właściciel sklepu Intermarché ufundował zakup i montaż urządzeń, a miasto przekazało teren pod budowę placu zabaw.

 

6)      Wieczór kabaretowy w Muzeum PRL-u

Alosza Awdiejew, Kabaret Rak oraz Bartos Band byli gwiazdami wieczoru kabaretowego, który odbył się 10 września w Muzeum PRL-u w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach.

 

7)      Strzelnica opanowana przez kolarzy

10 września prawie 200 kolarzy górskich stawiło się na start w parku Strzelnica w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach podczas XVI Mistrzostw Rudy Śląskiej w kolarstwie górskim.

 

8)      Stulecie kościoła św. Pawła

15 września mieszkańcy Nowego Bytomia świętowali 100-lecie poświęcenia świątyni. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Senior Damian Zimoń.

 

9)      Nowe boisko przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2

Dla ponad 300 dzieci uczących się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w dzielnicy Halemba wybudowano wielofunkcyjne boisko do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki o nawierzchni z poliuretanu, skocznię do skoku w dal, bieżnię do sprintu 60 m oraz rzutnię do pchnięcia kulą.

 

10)   Energetyczne oszczędności

Ponad 2 mln złotych mniej za energię elektryczną zapłacą w przyszłym roku rudzkie instytucje i spółki komunalne. Rozstrzygnięty został przetarg na zakup energii elektrycznej w 2013 r. Budynki m.in. urzędu miasta, placówek oświatowych, szpitala miejskiego, ośrodków kultury oraz PWiK w energię elektryczną zaopatrzy Enea S.A. Wartość zamówienia wynosi nieco ponad 8,5 mln zł.

 

11)   Konsultacje społeczne dotyczące nowych zasad odbioru śmieci

Zakończył się pierwszy etap konsultacji społecznych dotyczących nowych zasad odbioru śmieci, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2013 roku. W opinii mieszkańców opłata za wywóz śmieci powinna być naliczana w oparciu o liczbę mieszkańców, a nie np. zużycie wody.

 

3.       W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby zaproszone uczestniczyły w posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta. Ponadto odbyły się spotkania i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby delegowane, m.in.:

31 sierpnia

·  Wręczenie darów dzieciom przez Rudzkie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej „Nie jesteś sam”,

1 września

·  Festyn rodzinny organizowany przez NSZZ Solidarność KWK „Halemba – Wirek”

3 września

·  Inauguracja nowego roku szkolnego w nowoutworzonym Zespole Szkół nr 5,

6 września

·  Konferencja prasowa poświęcona przejęciu przez miasto dworca w Chebziu,

7 września

·  Otwarcie nowego placu zabaw przy ul. Zamenhofa. Jest to wspólna inwestycja Miasta i Fundacji Muszkieterów,

·  Obchody święta straży miejskiej,

8 września

·  Festyn rodzinny organizowany przez związki zawodowe Kopalni „Pokój”,

9 września

·  XVI Mistrzostwa Rudy Śląskiej w kolarstwie górskim,

10 września

·  Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego nauczycielom szkół i placówek oświatowych z terenu Delegatury w Gliwicach,

11 września

·  Spotkanie członków Koła Emerytów i Rencistów Związku Zawodowego Górników KWK „Halemba”,

14 września

 

·  Spotkanie integracyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy powołujące Ambasadę Kobiecej Przedsiębiorczości przy Prezydencie Miasta,

·  Noc harcerska oraz otwarcie oddziału popołudniowego, placu zabaw i sali terapii dnia codziennego w Ośrodku adaptacyjnym dla dzieci niepełnosprawnych w Bykowinie,

15 września

·  Rozpoczęcie akcji Bookcrossingu, zainicjowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych In-nI i Kino PATRIA,

·  Uroczystość odznaczenia sztandaru KWK Bielszowice medalem za zasługi dla honorowego krwiodawstwa,

·  Pożegnanie lata, którego gwiazdą był zespół Dżem,

·  Uroczysta msza św. z okazji 100-lecia kościoła pw. św. Pawła w Nowym Bytomiu,

16 września

·  Impreza integracyjna dla mieszkańców dzielnicy Ruda w Parku Kozioła, organizowane przez Stowarzyszenie Przyjazna Ruda Śląska,

·  Uroczystości z okazji 110–lecia parafii ewangelicko-augsburskiej w Wirku,

17 września

·  Ostatnie spotkanie warsztatowe w ramach „Forum Kultury”,

18 września

·  6. Zgromadzenie Ogólne Subregionu Centralnego Mikołowie,

·  Msza św. w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach w intencji górników, którzy zginęli w tragicznym wypadku w kopalni Wujek – Śląsk,

19 września

·  Konferencja w Katowicach poświęcona zagadnieniom outsourcingu,

·  Spotkanie zarządów spółek miejskich,

20 września

·  Otwarcie wystawy prac, które powstały podczas pleneru malarskiego w Orzegowie,

21 września

·  Otwarcie boiska przy zespole szkolno - przedszkolnym nr 2,

·  Uroczystości z okazji 60-lecia zespołu Śląsk w Koszęcinie,

·  Konferencja realizowana na żywo w Radiu Katowice, poświęcona problematyce górnictwa,

·  Konferencja w Katowicach, "Quo Vadis Śląsk – wizja rozwoju województwa śląskiego w perspektywie procesów długiego trwania",

22 września

·  Festyn parafialny organizowany przez parafię św. Pawła w Nowym Bytomiu,

·  Biesiada Śląska w Halembie organizowana przez stowarzyszenie Prawo Rodzina Obywatel,

24 września

·  Spotkanie dotyczące podsumowania dotychczasowej współpracy ze szkołą Policji w Katowicach,

·  Konferencja prasowa dotycząca oddania do użytku pierwszego odcinka trasy N-S,

·  II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach,

26 września

·  „IV Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości” w ramach Śląskiego Dnia Budowlanych – 2012 r.,

 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Tomasz Kulpok – tel. 322-449-000 do 010 wew. 3252

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 30.08. - 26.09.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:07.11.2012 09:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:Renata Młynarczuk
Data na dokumencie:26.09.2012
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 14:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 149