Bartosz Pilny 07.11.2012 09:44 wersja do wydruku

 

PE.0057.13.12

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 27 września do 23 października 2012 r.

 

1.      W okresie sprawozdawczym podjęto 67 zarządzeń, dotyczących realizacji budżetu, uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta, między innymi w sprawie:

1)        zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,

2)        powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 8 wraz z budową zaplecza higieniczno-socjalnego sali gimnastycznej przy ul. Ks. Lexa 14 w Rudzie Śląskiej”,

3)        powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remonty bieżące dróg publicznych na terenie miasta Ruda Śląska (12 zadań)",

4)        powołania Rady Gospodarczej działającej przy Prezydencie Miasta Ruda Śląska oraz ustalenia regulaminu jej działania,

5)        ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze Miasta Ruda Śląska.

 

2.      W okresie sprawozdawczym odbyło się wiele uroczystości i imprez, były też podjęte ważne dla Miasta działania:

1)      Jarmark Pozarządowy

29 września podczas Jarmarku Pozarządowego na placu Jana Pawła II zaprezentowało się 26 rudzkich organizacji pozarządowych. Celem przedsięwzięcia była promocja trzeciego sektora oraz integracja pomiędzy rudzkimi organizacjami pozarządowymi.

 

2)      36 nowych mieszkań

Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego oddało kolejne mieszkania. Pierwsi najemcy nowego bloku przy ul. Kokota klucze do swoich domów otrzymali 4 października. W sumie w nowo wybudowanym TBS-ie zamieszka 36 rodzin.

 

3)   Poważne rozmowy o rudzkiej kulturze

5 października podczas „Forum Kultury” w Miejskim Centrum Kultury spotkali się twórcy, przedstawiciele władz i mieszkańcy miasta, którzy na co dzień korzystają z oferty kulturalnej miasta, by podsumować rozpoczętą jeszcze w czerwcu dyskusję na temat stanu rudzkiej kultury.

 

3)      Siódmy rok akademicki AGH w Rudzie Śląskiej

Sześćdziesięciu nowych studentów rozpoczęło naukę w zamiejscowym ośrodku AGH w Rudzie Śląskiej. Uroczyste rozpoczęcie nowego roku akademickiego odbyło się 6 października w sali sesyjnej Urzędu Miasta.

 

4)      Spotkania z mieszkańcami miasta

8 października rozpoczął się kolejny cykl spotkań z mieszkańcami Rudy Śląskiej. Głównymi tematami jesiennych spotkań z władzami miasta są nowe zasady gospodarki odpadami oraz podsumowanie realizowanych w tym roku inwestycji w mieście. Podczas spotkań padają propozycje zmian i rozwiązań usprawniających codzienne życie mieszkańców. Ostatnie spotkanie odbędzie się 5 listopada w Kochłowicach.

 

5)      Oddali cześć Janowi Pawłowi II

Już po raz ósmy rudzcy maratończycy pobiegli do Wadowic, by uczcić kolejną rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. W ciągu dwóch dni pokonali odległość 162 km. Jednym z miejsc na trasie biegu, które odwiedzili biegacze, była kopalnia soli w Wieliczce.

 

6)      Szwajcarzy dla rudzian

Kolejny nowy plac zabaw powstał w Rudzie Śląskiej. Nowy plac powstał w Orzegowie dzięki zaangażowaniu ludzi dobrej woli ze Szwajcarii, którzy wsparli finansowo tę kolejną miejską inwestycję dla najmłodszych.

 

7)      Nowe boisko przy SP 36

12 października oddano do użytku kolejny obiekt sportowy w Rudzie Śląskiej. Nowe boisko o nawierzchni z poliuretanu przy SP nr 36 w Orzegowie to wielofunkcyjny obiekt do gry w piłkę nożną, ręczną, koszykówkę i siatkówkę. Dodatkowo dzieci na lekcjach wychowania fizycznego będą mogły odbywać zajęcia na bieżni 60 m jak również sprawdzić swoje umiejętności w skoku w dal. Koszt inwestycji w wysokości 435 tys. zł został pokryty ze środków budżetu miasta.

 

8)      Ruda Śląska prymusem w oszczędzaniu

Ruda Śląska jest prymusem wśród śląskich samorządów w zakresie oszczędzania i ograniczania zadłużenia – taki wniosek nasuwa się po analizie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego za 2011 r., przygotowanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach. Zestawienie przygotowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową obejmuje wykonanie budżetu 185 śląskich samorządów za 2011 r.

 

9)      Dwa tysiące kart zabytków

Karty 2144 rudzkich obiektów zabytkowych są już dostępne w internecie. Na stronie internetowej miejskiego konserwatora zabytków (www.mkzruda.pl) można sprawdzić podstawowe dane i informacje dotyczące wybranego z ponad 2 tysięcy rudzkich zabytków. Każda z kart oprócz adresu danego zabytku zawiera jego zdjęcia oraz informacje o zakresie i formie ochrony konserwatorskiej.

 

10)   Dzień Edukacji Narodowej w Rudzie Śląskiej

2419 nauczycieli w 141 publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych obchodziło w Rudzie Śląskiej Dzień Edukacji Narodowej. 15 października z tej okazji Grażyna Dziedzic wręczyła 43 pedagogom nagrody prezydenta miasta. Z kolei 55 nauczycieli złożyło ślubowanie i odebrało z rąk prezydenta miasta akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

 

11)   Jubileusz Szkoły Życia

17 i 18 października br., Zespół Szkół nr 3 Specjalnych im. św. Łukasza uroczyście obchodził jubileusz 20 lat istnienia oraz święto patrona szkoły - św. Łukasza. Jednym z gości uroczystości był były burmistrz zaprzyjaźnionego z Rudą Śląską Papenburga – Ulrich Nehe.

 

12)   XVII Festiwal Twórczości Chrześcijańskiej Gloria Dei

W tym roku festiwal przebiegał pod hasłem „Kościół naszym domem”. Gościem specjalnym festiwalu był ks. Stefan Ceberek, popularny wykonawca piosenek religijnych.

 

3.      W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby zaproszone uczestniczyły w posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta. Ponadto odbyły się spotkania i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby delegowane, m.in.:

28 września

·  Pasowanie na uczniów pierwszoklasistów z SP nr 15, SP nr 16, SP nr 21, ZS nr 1

·  Koncert finałowy podsumowujący polsko-rosyjską wymianę młodzieży „Poznaj sąsiada – poznaj siebie” w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3,

·  Uroczystość Złotych Godów,

29 września

·  Dzień otwarty Tramwajów Śląskich,

·  Wybory Miss Rudy Śląskiej,

30 września

·  Koncert z okazji 30-lecia chóru „Gloria” w kościele pw. ścięcia św. Jana Chrzciciela,

1 października

·  Pasowanie na uczniów pierwszoklasistów z SP 6 i SP 20,

·  Obchody Dnia Seniora w Bielszowicach,

2 października

·  Obchody Dnia Seniora w Rudzie,

·  Konferencja w Katowicach poświęcona gospodarce przestrzennej, organizowana przez Śląski Związek Gmin i Powiatów,

3 października

·  Obchody Dnia Seniora w Wirku i Orzegowie,

·  Spotkanie z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych dotyczące nowego systemu gospodarki mieszkaniowej,

4 października

·  Uroczyste przekazanie kluczy do nowych mieszkań MTBS przy ul. Kokota,

·  Obchody Dnia Seniora w Halembie,

5 października

·  Uroczystość Złotych Godów,

·  Forum Kultury w Miejskim Centrum Kultury,

·  Pasowanie na uczniów pierwszoklasistów z SP 8, SP 18, SP 30,

6 października

·  Inauguracja roku akademickiego ośrodka zamiejscowego AGH w Rudzie Śląskiej,

·  Pasowanie na uczniów pierwszoklasistów z SP 23,

·  Uroczysta inauguracja nowego roku Rudzkiego Uniwersytetu III Wieku,

·  Gala z okazji 75-lecia kina „Patria”,

7 października

·  Uroczystości odpustowe w parafii Matki Bożej Różańcowej w Rudzie,

·  Uroczystości odpustowe w parafii Matki Bożej Różańcowej w Halembie,

8 października

·  Spotkanie z mieszkańcami dzielnic Wirek i Czarny Las,

·  Obchody Dnia Seniora w Nowym Bytomiu,

·  Konferencja prasowa zapowiadająca Rudzka Jesień Kulturalną,

·  Akcja sadzenia żonkili na Rondzie Unii Europejskiej w Chebziu,

9 października

·  Konwent prezydentów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,

·  Obchody Dnia Seniora w Kochłowicach i Orzegowie,

·  Pasowanie na uczniów pierwszoklasistów z SP 14 oraz ZSP nr 2,

10 października

·  Pasowanie na uczniów pierwszoklasistów z SP 3 oraz SP 13,

·  Obchody Dnia Seniora w Bykowinie,

11 października

·  Spotkanie w ramach subregionu centralnego w Katowicach,

·  Pasowanie na uczniów pierwszoklasistów z SP 1,

·  Spotkanie z mieszkańcami Bielszowic,

12 października

·  Pasowanie na uczniów pierwszoklasistów z SP 4, SP 36 oraz ZS nr 2 specjalnych,

·  Otwarcie placu zabaw w Orzegowie,

14 października

·  Inauguracja Rudzkiej Jesieni Kulturalnej,

·  Uroczystość 60-lecia pożycia małżeńskiego w Halembie,

15 października

·  Spotkanie w ramach subregionu centralnego w Mikołowie,

·  Msza św. oraz pożegnanie uczestników Pokojowej Sztafety Biegowej do Wadowic,

·  Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Gimnazjum nr 8,

·  Spotkanie z mieszkańcami Nowego Bytomia i Chebzia,

16 października

·  Światowy Dzień Zwalczania Cukrzycy w MCK w Nowym Bytomiu,

·  Obchody Międzynarodowego Dnia Niewidomych,

·  Spotkanie z mieszkańcami Halemby,

17 października

·  Obchody 20-lecia Szkoły Życia im. św. Łukasza,

18 października

·  Pasowanie na uczniów pierwszoklasistów z SP 7 oraz SP 40,

·  XVII Regionalny Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych w Centrum Handlowym Plaza,

·  Spotkanie z mieszkańcami Goduli,

19 października

·  Wernisaż wystawy „Mój Śląsk – Moje Miasto” w Muzeum Miejskim,

·  Akcja całonocnego czytania dzieciom w ODK RSM „Jowisz”,

·  Obchody 35-lecia DPS w Orzeszu,

20 października

·  Obchody 20-lecia Bractwa Kurkowego Rudy Śląskiej,

·  Msza św. oraz poświęcenie sztandaru Związku Emerytów i Rencistów w Sanktuarium św. Józefa,

·  Uroczystość 60-lecia pożycia małżeńskiego w Chebziu,

21 października

·  Finał XVII Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej Gloria Dei w MCK w Nowym Bytomiu,

22 października

·  Inauguracja spotkań tematycznych w MCK w Nowym Bytomiu „Między nami kobietami”,

·  Spotkanie z mieszkańcami Bykowiny,

23 października

·  Pasowanie uczniów rzemiosła w Domu Kultury w Bielszowicach,

·  Spotkanie z mieszkańcami Rudy,

·  Gala „Dress for success” w Zabrzu,

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Tomasz Kulpok – tel. 322-449-000 do 010 wew. 3252

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 27.09. - 23.10.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:07.11.2012 09:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:Renata Młynarczuk
Data na dokumencie:23.10.2012
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 13:59