PE.0057.14.12

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 24 października do 28 listopada 2012 r.

 

1.         W okresie sprawozdawczym podjęto 128 zarządzeń, dotyczących realizacji budżetu, uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta, między innymi w sprawie:

1)         zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,

2)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowę budynków przy ul. Kard. Hlonda 29 w Rudzie Śląskiej na potrzeby Centrum Inicjatyw Społecznych”,

3)         ustalenia zasad sprzedaży garaży na rzecz osób fizycznych lub prawnych, które wybudowały je ze środków własnych oraz ich następców prawnych,

4)         powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

5)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Sporządzenie opracowania pn. "Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Ruda Śląska”,

6)         nadania Odznaki „Kamrat Rudzki” Panu Joachimowi Borysowi.

 

2.         W okresie sprawozdawczym odbyło się wiele uroczystości i imprez, były też podjęte ważne dla Miasta działania:

1)           48 nowych mieszkań

Zakończyła się budowa 48 mieszkań przy ul. Fitelberga. Wszystkie znalazły już swoich najemców. Inwestycja została zrealizowana przez Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie.

 

2)         Patriotycznie i sportowo

11 listopada mieszkańcy Rudy Śląskiej uczcili kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Rudzie odprawiona została msza św. w intencji ojczyzny. Natomiast na trasach przełajowych w Halembie odbyły się tradycyjne biegi niepodległościowe, w których wzięło udział ponad 500 osób.

 

3)         Rudzianie wybrali Baracka Obamę

Uczniowie pięciu rudzkich szkół wzięli udział w międzyszkolnych wyborach prezydenta USA. Finał przedsięwzięcia został zorganizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Orzegowie. Uczniowie w przeprowadzonym głosowaniu wybrali na kolejnego prezydenta Baracka Obamę.

 

4)         Spotkania z mieszkańcami miasta

7 listopada zakończył się jesienny cykl spotkań z mieszkańcami Rudy Śląskiej. Głównymi tematami spotkań z władzami miasta były nowe zasady gospodarki odpadami oraz podsumowanie realizowanych w tym roku inwestycji w mieście. Podczas spotkań padały propozycje zmian i rozwiązań usprawniających codzienne życie mieszkańców.

 

5)         By było bezpieczniej

Straż miejska rozpoczęła akcje prewencyjne. Jedna skierowana jest przeciwko osobom nielegalnie rozlepiającym plakaty oraz ogłoszenia. Druga akcja dotyczy bezpieczeństwa pieszych na rudzkich drogach.

 

6)         Kolejne pieniądze na okulistykę

Przekazane zostały kolejne środki z budżetu miasta na rudzką okulistykę. Dodatkowe 20 tys. zł pozwoli na przeprowadzenie następnych 30 operacji zaćmy jeszcze w tym roku. Z dotychczas przekazanych już 100 tys. zł skorzystało 170. pacjentów.

 

7)           Hanysy 2012

Już po raz 18 w Miejskim Centrum Kultury odbyła się gala „Hanysy”. W tym roku nagrody przyznawane przez kabaret „Rak” otrzymali m.in.: Radio Katowice, Filharmonia Śląska, Krystyna Doktorowicz, Marcin Wyrostek.

 

8)         „Firma z przyszłością”

Refleksja nad stanem przedsiębiorczości w Polsce towarzyszyła forum „Firma z przyszłością” zorganizowanemu przez Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

 

9)         Przybędzie 50 nowych miejsc dla przedszkolaków

Za kilka miesięcy budynek użytkowany będzie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2. Znajdzie się tu miejsce dla 50 nowych przedszkolaków. Wartość prac przystosowujących budynek do nowych funkcji wyniesie pół miliona złotych.

 

10)     Prowadzą ku samodzielności

19 listopada 18 przedstawicieli rudzkiej pomocy społecznej odebrało w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim medale za długoletnią służbę, przyznane przez Prezydenta RP. Dzień później w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty w Nowym Bytomiu odbyła się konferencja z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Wręczone zostały statuetki „Wdzięczni za serce” oraz nagrody „Anioły pomocy społecznej".

 

11)   Miasto przyjazne osobom starszym

Ruda Śląska otrzymała drugą nagrodę oraz tytuł samorządu przyjaznemu edukacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej w konkursie organizowanym przez Senat RP i Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych.

12)   Kolejne place zabaw

Władze Rudy Śląskiej złożyły wnioski o wybudowanie w przyszłym roku czterech nowych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”. Decyzja o przyznaniu dofinansowania ma zapaść w pierwszych miesiącach 2013 r.

 

3.         W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby zaproszone uczestniczyły w posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta. Ponadto odbyły się spotkania i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby delegowane, m.in.:

 

25 października

·  Nadanie certyfikatu śląskiej szkoły promującej zdrowie SP nr 8,

·  Msza za miasto w kościele pw. św. Pawła w Nowym Bytomiu,

26 października

·  Pasowanie na uczniów pierwszoklasistów SP nr 6,

·  Przyznanie medali Komisji Edukacji Narodowej wyróżniającym się nauczycielom
z delegatury gliwickiej i bytomskiej Kuratorium Oświaty w Katowicach,

·  Wyjazd roboczy do Opola w ramach Powiatowej Rady Zatrudnienia,

·  Pasowanie na uczniów pierwszoklasistów ZS nr 4 Specjalnych,

27 października

·  Uroczyste obchody XX-lecia Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych Don Bosko w Świętochłowicach,

27-28 października

·  Zapaśniczy turniej im. Dworoka w Orzegowie,

28 października

·  45-lecie klubu Honorowych Dawców Krwi przy KWK „Halemba”

29 października

·  Uroczyste otwarcie dworca w Katowicach,

·  Spotkanie w ramach programu rozwoju Subregionu Centralnego w Mikołowie,

30 października

·  „Nasi ulubieńcy” w SP nr 4,

31 października

·  Koncert Scholi Cantorum Minorum Chosoviensis w kościele pw. św. Michała Archanioła w Orzegowie,

5 listopada

·  Wybory prezydenta USA w ZSO nr 4 im. Hoovera,

·  Spotkanie z mieszkańcami Kochłowic,

6 listopada

·  Konferencja „Samorząd samodzielny w realizacji zadań oświatowych” w Katowicach,

6-10 listopada

·  Konferencja w Sewilli w ramach Projektu B-team realizowanego w ramach Programu INTERREG IVC,

7 listopada

·  I Miejski Konkurs „Otwarty umysł” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w MCK w Nowym Bytomiu,

·  IV Festiwal Piosenki Pozytywnej,

·  X konkurs młodych muzyków o „srebrny klucz wiolinowy” w MDK w Rudzie,

·  Spotkanie promocyjne z autorkami książki „Na placu, w sieni i piwnicy. Śląski świat graczek i bawidołków",

·  Posiedzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta,

·  Spotkanie z mieszkańcami Rudy 1,

8 listopada

·  XIV Regionalny Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych w hali MOSiR w Halembie,

9 listopada

·  Uroczysta gala w MCK w Nowym Bytomiu z okazji 50-lecia TL „Pogoń” Ruda Śląska,

·  Podsumowanie akcji „Wakacyjna rudzka kropla krwi” w ODK RSM „Matecznik”,

·  Kolejne z cyklu spotkań filmowo - dyskusyjnych pt. „W poszukiwaniu tożsamości. Rozmowy o Śląsku”,

·  Obchody Święta Niepodległości w Chorzowie,

10 listopada

·  Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół Budowlanych w ZSP nr 6,

·  Biesiada górnicza w kopalni „Bielszowice”,

·  Biesiada z okazji jubileuszu XX-lecia ZZG w Polsce przy kopalni „Wujek-Śląsk”,

11 listopada

·  Uroczysta msza św. w intencji ojczyzny w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Rudzie,

·  XIX biegi niepodległościowe w Halembie,

·  Gala „Hanysy 2012” w MCK w Nowym Bytomiu,

12 listopada

·  Spotkanie w ramach programu rozwoju Subregionu Centralnego w Mikołowie,

15 listopada

·  Uroczyste spotkanie integracyjne środowiska rudzkich Kombatantów i Rodzin Katyńskich, Rodziny Policyjnej 1939 i Sybiraków w Ośrodku Najświętsze Serce Jezusa w Halembie,

·  Forum „FIRMA Z PRZYSZŁOŚCIĄ” w Powiatowym Urzędzie Pracy,

·  Obchody dnia rzucania palenia w MCK w Nowym Bytomiu,

16 listopada

·  Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości,

·  Obchody 15-lecia Zakładów Gospodarowania Mienia Kompania Węglowej w Ćwiklicach,

·  Charytatywny koncert dla Joli w MCK w Nowym Bytomiu,

·  Finał I edycji konkursu i otwarcie wystawy dla dzieci i młodzieży „Rudzka Jesień”,

17 listopada

·  Zjazd kobiet (żon, matek, narzeczonych górników) na poziom 1030 m kopalni „Halemba”

·  Uroczysty koncert okazji 60-lecia pracy artystycznej Huberta Ratki,

18 listopada

·  Biesiada górnicza organizowana przez Związek Zawodowy „Kadra” w hali MOSiR w Halembie,

·  Uroczystość 15-lecie istnienia scholi „Duchu Ogniu” w kościele pw. Ducha Świętego w Czarnym Lesie,

19 listopada

·  Wręczenie w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim 18 przedstawicielom rudzkiej pomocy społecznej medali za długoletnią służbę,

·  Spotkanie z Agnieszką Skowronek, rudzką nauczycielką, która będzie sędzią podczas Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Kobiet, które odbędą się w grudniu w Serbii,

·  Przedstawienie „Na straganie” z okazji miesiąca promocji zdrowia w żłobku Misiakowo,

·  „Między nami kobietami” w MCK w Nowym Bytomiu,

20 listopada

·  Konferencja z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w MCK w Nowym Bytomiu,

·  Obchody Międzynarodowego Dnia Niewidomych,

·  Spotkanie z mieszkańcami Halemby,

21 listopada

·  Msza św. w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w intencji 23 ofiar górniczej tragedii w kopalni "Halemba" z 21 listopada 2006 r.,

·  Spotkanie z mieszkańcami Wirku w sprawie spopielarni zwłok,

·  Towarzyski mecz Reprezentacji Śląska Oldbojów z reprezentacją rudzkich klubów sportowych,

·  Azjatyckie klimaty – relacja z podróży do Chin i Mongolii… w filii nr 18 MBP,

22 listopada

·  Podsumowanie roku działalności Centrum Inicjatyw Społecznych w Bykowinie,

·  Profilaktyka incydentów zakrzepowo-zatorowych. I Rudzkie warsztaty – sesja kardiologiczno-neurologiczna w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Niedurnego,

22-25 listopada

·  III Śląskie warsztaty capoeiry w hali MOSiR w Nowym Bytomiu,

23 listopada

·  II Ogólnopolski Turniej Tańca „Gwiazda 2012” w MCK w Nowym Bytomiu,

·  Otwarcie wystawy pokonkursowej pt. „Sportowe wydarzenia 2012 r.” w siedzibie kolekcji Stanisława Trefonia,

·  Złote Gody,

·  Obchody 20-lecia Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Katowicach,

24 listopada

·  Biesiada górnicza organizowana przez kopalnię Bielszowice w hali MOSiR w Halembie,

·  Jesienny wieczór kulturalny w CIS w Bykowinie,

·  Charytatywny bal andrzejkowy stowarzyszenia chorych na stwardnienie rozsiane w Gliwicach,

25 listopada

·  Msza w intencji miasta i jego mieszkańców w kościele pw. św. Pawła w Nowym Bytomiu,

·  Festiwal CMOK Song w Domu Kultury w Bielszowicach,

·  Koncert chóru św. Cecylii oraz wręczenie odznaczenia „Kamrat rudzki” dla Joachima Borysa,

26 listopada

·  Spotkanie w ramach programu rozwoju Subregionu Centralnego w Mikołowie,

·  Wernisaż wystawy „Artyści miejsca” w CIS w Bykowinie,

27 listopada

·  Impreza środowiskowa „Fajer w naszej szkole - śląska biesiada” w SP 21,

·  Gala „Dziękujemy pozarządowcom” w MCK w Nowym Bytomiu,

28 listopada

·  Spotkanie z górnikami na kopalni KWK Wujek Ruch Śląsk.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Tomasz Kulpok – tel. 322-449-000 do 010 wew. 3252

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 24.10. - 28.11.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:12.12.2012 14:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:Renata Młynarczuk
Data na dokumencie:28.11.2012
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 13:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 137