Uchwała Nr PR.0007.277.2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 

W Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 29 stycznia 2013 r. ukazała się ww. uchwała (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 1000)

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PR.0007.277.2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (...)
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data publikacji:02.01.2013 15:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grażyna Dziedzic
Data na dokumencie:21.12.2012
Informację aktualizował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data aktualizacji:01.02.2013 10:27
Liczba wyświetleń dokumentu: 29