PE.0057.15.12

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 29 listopada do 20 grudnia 2012 r.

 

1.         W okresie sprawozdawczym podjęto 104 zarządzenia, dotyczące realizacji budżetu, uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta, między innymi
w sprawie:

1)         zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,

2)         powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań zleconych organizacjom pozarządowym w 2013 roku z zakresu profilaktyki alkoholowej,

3)         powołania Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Miasta Ruda Śląska w roku 2013 z zakresu kultury i kultury fizycznej,

4)         ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Miasta Ruda Śląska w roku 2013 poprzez wspieranie i upowszechnianie sportu przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego,

5)         powołania zespołu ds. opracowania projektu pn. „Strategia rozwoju kultury w Rudzie Śląskiej".

 

2.         W okresie sprawozdawczym odbyło się wiele uroczystości i imprez, były też podjęte ważne dla Miasta działania:

1)           Oświetlenie świąteczne

Około setka dekoracji świątecznych rozświetliła ulice Rudy Śląskiej. W głównym punkcie miasta – na placu Jana Pawła II - stanęła ponad 10-metrowa choinka. W tym roku miasto
na świąteczne oświetlenie przeznaczy 113 tys. zł.

 

2)         Barbórka w Rudzie Śląskiej

Jak co roku w dzień świętej Barbary, patronki górników, mieszkańców Rudy Śląskiej obudziły orkiestry rudzkich kopalń. W parafiach odprawione zostały msze św. w intencji górników i ich rodzin. Jedną z nich - w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Bielszowicach - koncelebrował biskup pomocniczy Józef Kupny.

 

3)         Atrakcyjna Ruda

To hasło przewodnie nowej kampanii promocyjnej Rudy Śląskiej. W dwunastu odsłonach przedstawione są różnorodne oblicza Rudy Śląskiej - Ruda przedsiębiorcza, zabytkowa, nowoczesna, sportowa, czy sentymentalna.

 

4)         Górnicze życie na srebrnym ekranie

Od 7 do 9 grudnia br. w rudzkim kinie „Patria” odbył się I Festiwal Filmów Górniczych. W czasie festiwalu publiczność zobaczyła 7 filmów, których tematem przewodnim było życie i praca
na Górnym Śląsku. Organizatorem festiwalu było Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych In-Ni oraz Kino Patria. Mecenat nad wydarzeniem objęła Kompania Węglowa.

 

5)         Anioły Wolontariatu 2012

26 osób i 5 organizacji otrzymało 7 grudnia podczas uroczystej gali tytuły Aniołów Wolontariatu. Specjalne wyróżnienia trafiły również do Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt Fauna oraz Anny Szymańskiej i Oliwii Wieczorek z Biura ds. wolontariatu.

 

6)         Aquadrom otwarty

8 grudnia otwarty został Aquadrom w Rudzie Śląskiej. Jest on czwartym, a jednocześnie największym parkiem wodnym w regionie. Obiekt ma w sumie jedenaście basenów, sześć zjeżdżalni, specjalną tubę dla płetwonurków i trzy strefy dla gości – rekreacji, sportu
i saunarium. Do tej pory rudzki obiekt odwiedziło ponad 8 tys. osób.

 

7)           Wielki piec zabytkiem

Decyzją Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach wielki piec hutniczy Huty „Pokój" wpisany został do rejestru zabytków. Zdaniem konserwatora obiekt ten posiada cenne walory z punktu widzenia rozwoju myśli technicznej, jest też świadectwem minionej epoki oraz stanowi istotny wyróżnik Rudy Śląskiej. Wielki piec Huty „Pokój” jest ostatnim tego typu obiektem na terenie województwa śląskiego i jednym z trzech w Polsce.

 

8)         Stypendia dla młodych rudzian

12 uczniów rudzkich szkół ponadgimnazjalnych otrzymało stypendium premiera za wybitne wyniki w nauce w minionym roku szkolnym. 10 grudnia podczas gali w Zabrzu odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień.

 

9)         O przyszłości dworca w Chebziu

Mieszkańcy Chebzia przedstawili propozycje zagospodarowania budynku dworca w Chebziu podczas spotkania z władzami miasta, które odbyło się 11 grudnia. By więcej osób mogło wypowiedzieć się w tym temacie, przygotowana zostanie specjalna ankieta, w której każdy zainteresowany będzie mógł wnieść uwagi, co do przyszłego zagospodarowania dworca.

 

10)  Nowa siedziba sądu

W przyszłym roku rozpocznie się budowa nowej siedziby Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej. Władze miasta przekazały w formie darowizny na rzecz Sądu Okręgowego w Gliwicach prawo własności do gruntu, na którym w ciągu 3 lat za kwotę ok. 51 mln zł ma powstać nowy obiekt. Przekazany teren obejmuje dwie działki o powierzchni niespełna 1,7 ha, które znajdują się pomiędzy ul. Bukową a Glinianą /w pobliżu hipermarketu Tesco/. Wartość przekazanego gruntu wynosi ok. 3,2 mln zł.

 

11)  Kamraty Rudzkie rozdane

Po raz kolejny przyjaciele miasta uhonorowani zostali odznaką Kamrat Rudzki. Podczas gali zorganizowanej 14 grudnia w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty tytuł ten przyznano czternastu osobom oraz dwóm instytucjom, które przez swoją działalność i osiągnięcia stale promują Rudę Śląską, tak na zewnątrz, jak i wśród samych mieszkańców.

 

12)     Nowa siedziba dla Komisariatu I Policji

     20 grudnia podpisany został akt notarialny, na mocy którego miasto w zamian za prawo własności do 36 nieruchomości przekazało na rzecz skarbu państwa budynek przy
ul. Mickiewicza 2 pod nową siedzibę komisariatu. Według zapewnień Komendy Wojewódzkiej Policji w jej budżecie na 2013 r. zostały zabezpieczone środki w wysokości 1,3 mln zł, które zostaną przeznaczone na prace przystosowujące budynek na potrzeby policji.

 

3.         W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby zaproszone uczestniczyły w posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta. Ponadto odbyły się spotkania i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby delegowane, m.in.:

 

30 listopada

·  Spotkanie z górnikami KWK „Pokój”,

·  Finał konkursu z zakresu wiedzy o HIV i AIDS w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 6,

·  Uroczystość Złotych Godów,

·  Ślubowanie kadetów pierwszych klas mundurowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4,

·  Uroczystości Barbórkowe organizowane przez Kompanię Węglową w Operze Śląskiej w Bytomiu,

1 grudnia

·  Ambasada kobiecej przedsiębiorczości w Powiatowym Urzędzie Pracy,

·  Uroczystości Barbórkowe organizowane przez związki zawodowe kopalni Halemba w hali MOSiR w Halembie,

·  Uroczystości Barbórkowe organizowane przez związek zawodowy ratowników górniczych kopalni „Pokój”,

·  Koncert „Pasja życia” w DMiT w Zabrzu organizowany przez Fundację Iskierka,

·  Promocja książki dla dzieci „Kot w nutach”,

3 grudnia

·  Uroczysty obiad jubilacki w hali MOSiR w Halembie organizowany przez KWK „Halemba-Wirek”,

·  Audycja na żywo w Radio Wnet,

·  Spotkanie z górnikami KWK „Bielszowice”,

·  Spotkanie Barbórkowe organizowane przez Rudpol-Opa,

·  Uroczystości Barbórkowe organizowane przez Holding Węglowy w Teatrze
im. Wyspiańskiego w Katowicach,

·  Spotkanie opłatkowe organizowane przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń w Bytomiu,

4 grudnia

·  Uroczystości Barbórkowe w KWK „Bielszowice”,

·  Uroczystości Barbórkowe w KWK „Halemba-Wirek”,

·  Uroczystości Barbórkowe w KWK „Pokój”,

5 grudnia

·  Akademia Barbórkowa w Zespole Szkół nr 5,

·  Konferencja podsumowująca projekt „Inqbator – Ośrodek Wspierania Instytucji Ekonomii Społecznej” w sali sesyjnej Urzędu Miasta,

6 grudnia

·  Konferencja prasowa zapowiadająca otwarcie Aquadromu,

7 grudnia

·  Obchody 40-lecia Szkoły Podstawowej nr 15,

·  Konferencja prasowa inaugurująca kampanię promocyjną „Atrakcyjna Ruda”,

·  Uroczystość wręczenia wyróżnień przez Śląski Związek Szermierczy w siedzibie Sejmiku Śląskiego,

·  Uroczystość „Anioły Wolontariatu 2012” połączona z podsumowaniem projektu
pn. „Wolontariat jest trendy”,

·  „Serce pełne dobra” – Integracyjna impreza kulturalna w MCK w Nowym Bytomiu organizowana przez Ośrodek Najświętsze Serce Jezusa,

·  Rejonowy zjazd delegatów Polskiego Związku Emerytów i Rencistów koło Ruda,

·  Finał regionalnego konkursu „Po Ślonsku” im. ks. Norberta Bonczyka w Miejskiej Bibliotece Publicznej,

8 grudnia

·  Otwarcie Aquadromu,

·  Gala Obiektywy Sfery,

·  Spotkanie z biskupem pomocniczym Józefem Kupnym w parafii Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach,

9 grudnia

·  VII Koncert Poetycki w MCK,

·  Uroczystość 15-lecia rudzkiego amatorskiego Teatru Pierro w Domu Kultury
w Bielszowicach,

10 grudnia

·  Uroczyste wręczenie stypendiów premiera dla 12 uczniów rudzkich szkół ponadgimnazjalnych w MOK w Zabrzu,

·  Święto patrona Gimnazjum nr 11,

·  Uroczysta inauguracja działalności Stowarzyszenia „Dominus”,

11 grudnia

·  Konwent prezydentów miast Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,

·  Zakończenie projektu „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży” w sali sesyjnej Urzędu Miasta,

·  Zajęcia plastyczne w ramach projektu „Klucz do uczenia się” w Szkole Podstawowej nr 18,

·  Spotkanie opłatkowe Rudzkiego Stowarzyszenia Amazonek,

·  V Międzyświetlicowy Turniej Piłki Nożnej Halowej w hali MOSiR w Halembie,

·  Wigilia organizowana przez Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej,

·  Spotkanie opłatkowe organizowane przez Związek Niewidomych,

·  Wieczór muzyczny z „Gitarą pod Choinką”,

·  Spotkanie opłatkowe organizowane przez Śląskie Stowarzyszenie Diabetyków,

·  Spotkanie opłatkowe organizowane przez Stowarzyszenie „Zdrowe życie”,

·  Mikołajkowe zawody pływackie na krytym basenie w Kochłowicach,

·  Spotkanie z mieszkańcami Chebzia w sprawie przyszłości dworca.

12 grudnia

·  Podpisanie aktu notarialnego dotyczącego przekazania gruntu Sądowi Okręgowemu w Gliwicach pod budowę nowej siedziby Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej,

13 grudnia

·  Konferencja „Zjawiska nietolerancji i nacjonalizmu, jako zagrożenia dialogu międzykulturowego w Unii Europejskiej”,

14 grudnia

·  Wigilia ze społecznością szkolną Zespołu Szkół nr 1,

·  Uroczystość wręczenia odznaczeń Kamrat Rudzki dla 14 osób i 2 instytucji,

·  Akademia Barbórkowa w Szkole Podstawowej nr 18,

15 grudnia

·  Świąteczny koncert Zespołu Akordeonistów w Domu Kultury w Bielszowicach,

16 grudnia

·  Impreza charytatywna – „Bieg dla Zuzi”,

17 grudnia

·  Wigilijne spotkanie prezydentów GZM z Arcybiskupem Wiktorem Skorcem,

·  Spotkanie opłatkowe organizowane przez Polski Związek Emerytów i Rencistów Koło Wirek,

·  „Między nami kobietami” w MCK w Nowym Bytomiu,

18 grudnia

·  Spotkanie wigilijne z dyrektorami placówek oświatowych w Gimnazjum nr 9,

·  Spotkanie opłatkowe organizowane przez GKS Grunwald Ruda Śląska,

19 grudnia

·  Podsumowanie konkursu plastycznego „Anioł 2012” w Młodzieżowym Domu Kultury,

·  XVI Festiwal Kolęd i Pastorałek „Nasze kolędowanie”,

20 grudnia

·  Podpisanie aktu notarialnego dot. przekazania budynku przy ul. Mickiewicza
w Rudzie na rzecz Policji,

·  Spotkanie wigilijne w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Markowej w Nowym Bytomiu,

·  Wigilia środowiskowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Tomasz Kulpok – tel. 322-449-000 do 010 wew. 3252

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 29.11. - 20.12.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:11.01.2013 10:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Renata Młynarczuk
Data na dokumencie:20.12.2012
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 13:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 152