PE.0057.2.13

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 31 stycznia do 26 lutego 2013 r.

 

1.     W okresie sprawozdawczym podjęto 70 zarządzeń, dotyczących realizacji budżetu, uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta, między innymi w sprawie:

1)         zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,

2)         realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej w mieście Ruda Śląska w 2013 roku,

3)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę placu zabaw na terenie Parku Dworskiego przy ul. Parkowej w Rudzie Śląskiej",

4)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej modernizacji ośrodka sportowo-rekreacyjnego przy ul. Bytomskiej 15 w Rudzie Śląskiej",

5)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę systemu monitoringu wizyjnego miasta Ruda Śląska",

6)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ROWEREM PRZEZ MIASTO” - trasy rowerowe na terenie miasta Ruda Śląska" - roboty budowlane.

 

 

2.     W okresie sprawozdawczym odbyło się wiele uroczystości i imprez, były też podjęte ważne dla Miasta działania:

1)           Każdy uczeń w centrum uwagi

Indywidualna praca z uczniem w miejsce klasycznego modelu wychowawca – klasa – to założenie nowatorskiego modelu pedagogicznego, realizowanego w rudzkim Gimnazjum nr 3. Projekt „Tutoring wychowawczy w klasie IIa” to nowość na Górnym Śląsku.

 

2)         Ministerstwo Sportu i Turystyki stawia na Rudę Śląską

Ministerstwo zdecydowało o utworzeniu w Rudzie Śląskiej Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży. Na działanie placówki w Rudzie Śląskiej Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło 120 tys. zł. Ośrodki Szkolenia Sportowego Młodzieży są jednym ze sposobów szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo. W całym kraju funkcjonuje jeszcze tylko pięć podobnych ośrodków.

 

3)         Czas na przedszkole

Ponad 4100 miejsc w przedszkolach prowadzonych przez miasto czeka w roku szkolnym 2013/2014 na najmłodszych mieszkańców Rudy Śląskiej. Dodatkowe 50 znajdzie się w adaptowanym na potrzeby przedszkola budynku przy ul. Poniatowskiego 6. Rekrutacja do placówek rozpocznie się 1 marca i potrwa przez cały miesiąc, obejmie dzieci od 3 do 6 lat.

 

4)         W partnerstwie po unijne środki

Ruda Śląska wspólnie z Chorzowem i Świętochłowicami stara się o blisko 3 mln zł z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na opracowanie dokumentów, które posłużą do ubiegania się o środki w rozdaniu unijnych pieniędzy na lata 2014 – 2020. Stosowny wniosek przekazany został do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przed niespełna miesiącem. Decyzja dotycząca przyznania środków powinna być znana latem tego roku.

 

5)         Rudzka młodzież zwolennikiem kary śmierci

To konkluzja pierwszej w tym roku debaty oksfordzkiej zorganizowanej przez Młodzieżową Radę Miasta. Dyskusja odbyła się 7 lutego na sali sesyjnej Urzędu Miasta.

 

6)         Dworzec w Chebziu przekazany artystom

16 lutego, przy okazji premiery spektaklu muzycznego "Walentynki... Ratuj się kto może!", artyści Teatru Bezpańskiego oraz Grupy BIBU otrzymali symboliczne klucze do budynku starego dworca w Chebziu, który stanie się ich oficjalną siedzibą. Dzięki temu zabytek już niebawem ma szansę stać się nowym centrum kulturalnym Rudy Śląskiej.

 

7)           „Atrakcyjna Ruda sposobem na bruda”

To hasło rudzkiej kampanii śmieciowej. Akcja ma zachęcać mieszkańców Rudy Śląskiej do segregacji śmieci oraz zapoznać ich ze zmianami, jakie od połowy roku przyniesie „śmieciowa rewolucja”. W ramach akcji wydany zostanie m.in. poradnik, z którego mieszkańcy dowiedzą się, jak prawidłowo segregować śmieci. Ponadto podczas wiosennego cyklu spotkań władz miasta z mieszkańcami rudzianie nie tylko dowiedzą się, co czeka ich po 30 czerwca br., ale także będą mogli skorzystać z pomocy w wypełnianiu formularzy deklaracyjnych. Pracownicy odpowiedzialni za wdrażanie ustawy śmieciowej pełnią także dyżury w Biurze Obsługi Mieszkańców. Dodatkowe stanowiska informacyjne uruchomiane są także w czwartki w godz. od 16.00 do 18.00 w sali 112 Urzędu Miasta.

 

8)         Ocenią potencjał gospodarczy Rudy Śląskiej

W marcu rozpoczną się badania rudzkich firm, których rezultaty przedstawione zostaną w specjalnym opracowaniu. Badania przeprowadzi Instytut Eurotest z Gdańska, a jego pracownicy pytać się będą m.in. o warunki prowadzenia działalności gospodarczej w mieście. Istotnym elementem realizowanego projektu będzie także ocena lokalnego rynku pracy. Całe przedsięwzięcie zrealizowane zostanie przy współudziale środków unijnych.

 

9)           Carbo-Energia solidną firmą

Zespół Ciepłowni Przemysłowych „Carbo - Energia” sp. z o.o. został uhonorowany certyfikatem Programu „Solidna Firma”, działającego pod patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Dzięki temu spółka znalazła się w prestiżowym gronie 2200 godnych zaufania przedsiębiorców.

 

10)       Wybierz nazwę osiedla

Jak będzie się nazywało nowe osiedle w Rudzie? Czyje imię mają nosić osiedlowe ulice i jak ma się nazywać osiedlowy rynek? O tym zdecydują internauci. Do końca marca wszyscy chętni mogą zgłaszać propozycje nazwy kompleksu mieszkalnego, który powstanie w rejonie ulic Brańskiego i Porębskiej. Swoje propozycje można zgłaszać e-mailem oraz na Facebooku.

 

11)       Rodzice - rodzicom

W Rudzie Śląskiej powstała Grupa Wsparcia Rodziców Wcześniaków. Dzięki temu mogą oni skorzystać ze wsparcia tych, którzy już przeszli przez trudny czas po przedwczesnych narodzinach dziecka. Inicjatywa jest o tyle ważna, że co dziesiąte dziecko rodzące się w rudzkim szpitalu przychodzi na świat przed 36. tygodniem ciąży. Ruda Śląska jest kolejnym po Białymstoku, Olsztynie i Warszawie miastem, w którym działa stacjonarna Grupa Wsparcia Rodziców.

 

12)       Unijne miliony na walkę z bezrobociem

Ponad 30 mln zł pozyskał od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej rudzki Powiatowy Urząd Pracy na realizację ponad 50 projektów wzmacniających sferę zatrudnienia i przedsiębiorczości. Dzięki tym działaniom Ruda Śląska może pochwalić się jedną z najniższych stóp bezrobocia w regionie.

 

13)       „Ludzie zostawcie 1 procent w Rudzie”

Miasto rozpoczęło kampanię informacyjną zachęcającą podatników z Rudy Śląskiej do przekazywania 1 proc. podatku PIT za zeszły rok na rzecz rudzkich organizacji pożytku publicznego. W ramach kampanii przygotowana został m.in. specjalna wkładka w „Wiadomościach Rudzkich”, w której znalazły się informacje dotyczące wszystkich organizacji pożytku publicznego działających w mieście. Na stronie internetowej miasta zamieszczony został też film zachęcający do pozostawienia w mieście 1 proc. podatku PIT. Dodatkowo w marcu wydrukowana zostanie znaczna liczba ulotek, które kolportowane będą w Urzędzie Miasta oraz w Urzędzie Skarbowym.

 

14)       Wspólna DTŚ-ka

Ruda Śląska, Chorzów, Świętochłowice i Zabrze porozumiały się w sprawie wspólnego całorocznego utrzymania DTŚ-ki. W siedzibie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego prezydenci czterech miast podpiszą porozumienie dotyczące utrzymania DTŚ-ki. Przetarg
na wspólne utrzymanie DTŚ-ki zostanie ogłoszony prawdopodobnie na przełomie marca
i kwietnia br.

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby zaproszone uczestniczyły w posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta. Ponadto odbyły się spotkania
i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby delegowane, m.in.:

 

31 stycznia

·  II Rudzkie Warsztaty Medyczne „Pacjent kardiologiczny w świetle najnowszych trendów” , Przychodnia Specjalistyczna w Nowym Bytomiu,

1 lutego

·  Wręczenie pucharów dla seniorów grających w golfa przy ul. Ratowników w Nowym Bytomiu,

·  Gala z okazji 10 lat Kompanii Węglowej w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu,

3 lutego

·  Spektakl „Casting” Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza i MDK w Chorzowie w Domu Katechetycznym w Sanktuarium św. Józefa w dzielnicy Ruda,

4 lutego

·  Spotkanie reprezentacji Subregionu Centralnego w ramach programu rozwoju Subregionu Centralnego,

5 lutego

·  Spotkanie z oferentem w sprawie aktualizacji „Strategii Wewnętrznego
i Zintegrowanego Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2015 r.”,

·  Pierwsze spotkanie zespołu ds. opracowania Strategii Kultury,

6 lutego

·  Wieczór artystyczny w ZSO im. Jana Pawła II,

7 lutego

·  Spotkanie z członkami koła Związku Emerytów i Rencistów z dzielnicy Ruda,

·  Spotkanie z prezesami kół Związku Emerytów i Rencistów,

·  Debata Oksfordzka „Młodzi przeciwko karze śmierci” organizowana przez Młodzieżową Radę Miasta,

8 lutego

·  Dni Ślonski Godki w Gimnazjum nr 5 – międzyszkolny konkurs recytatorski,

9 lutego

·  Mecz Zgoda Bielszowice – Ruch Chorzów II,

12 lutego

·  Pożegnanie karnawału z członkami Koła Godula Związku Emerytów i Rencistów,

13 lutego

·  Konferencja prasowa dotycząca nowych zasad odbioru odpadów komunalnych,

14 lutego

·  Akcja Eko-walentynki w kinie Patria,

·  Spotkanie eksperckie w Warszawie dotyczące projektu ustawy o rewitalizacji
i zmianie niektórych ustaw,

16 lutego

·  Recital artystów Teatru Bezpańskiego w budynku dworca w Chebziu,

·  Mecz SPR Grunwald – KSZO Ostrowiec,

18 - 22 lutego

·  Turniej Halowy o Puchar Prezydenta Miasta organizowany przez GKS „Urania”,

20 lutego

·  Konferencja prasowa „Ludzie zostawcie 1% w Rudzie”,

21 lutego

·  Otwarcie wystawy „Pszociel Ślonski Godki” w filii nr 18 MBP,

·  Msza w intencji środowisk sportowych w kościele pw. św. Piusa X,

22 lutego

·  Czytanie książek w SP 23,

23 lutego

·  Mecz KS Zgoda Ruda Śląska Bielszowice – Gloria Katowice,

24 lutego

·  Mecz SPR Grunwald – Wanda Kraków,

·  Turniej trampkarzy w piłce halowej o puchar Prezydenta Miasta, organizowany przez SRS Gwiazda Ruda Śląska,

25 lutego

·  Msza św. w intencji miasta i mieszkańców Rudy Śląskiej,

·  Spotkanie ze środowiskiem sportowym w sprawie ustawy śmieciowej,

26 lutego

·  Spotkanie z restauratorami i hotelarzami,

·  III Forum Języka Śląskiego w filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej w dzielnicy Halemba.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Tomasz Kulpok – tel. 322-449-000 do 010 wew. 3252

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 31.01. - 26.02.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:12.03.2013 15:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:Renata Młynarczuk
Data na dokumencie:26.02.2013
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 13:56
Liczba wyświetleń dokumentu: 117