PE.0057.3.13

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 27 lutego do 20 marca 2013 r.

 

1.     W okresie sprawozdawczym podjęto 29 zarządzeń, dotyczących realizacji budżetu, uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta, między innymi w sprawie:

1)         zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,

2)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Jankowskiego 2,

3)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rudzie Śląskiej przy ul. Jankowskiego 22,

4)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Mickiewicza 15 w Rudzie Śląskiej,

5)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ul. 1-go Maja, na odcinku od ul. Klary do ul. Szyb Walenty – roboty budowlane.

 

2.     W okresie sprawozdawczym odbyło się wiele uroczystości i imprez, były też podjęte ważne dla Miasta działania:

1)           Sportowa Ruda

Po niedawnej akcji promującej rudzkie zabytki tym razem rozpoczęła się akcja propagująca rekreację oraz zdrowy tryb życia. Głównymi jej odbiorcami są dzieci i młodzież. W ramach akcji prowadzone będą dodatkowe zajęcia w szkołach oraz bezpłatne plenerowe zajęcia fitness. Odbędzie się kilka imprez sportowych oraz sportowy piknik.

 

2)         Spotkania z mieszkańcami

Na początku marca rozpoczęła się kolejna edycja spotkań władz miasta z mieszkańcami Rudy Śląskiej. Jednym z najważniejszych zagadnień poruszanych podczas spotkań są kwestie związane z nową ustawą śmieciową oraz z przygotowaniem do wprowadzenia po raz pierwszy w historii Rudy Śląskiej budżetu obywatelskiego. Odbyło się już 6 spotkań. Kolejne zaplanowane zostały po Świętach Wielkanocnych. Ich harmonogram znajduje się na stronie internetowej miasta oraz w „Wiadomościach Rudzkich”.

 

3)         Przetarg śmieciowy

Na początku marca ogłoszony został przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta. Firma, która wygra przetarg, odbierać będzie śmieci od wszystkich mieszkańców Rudy Śląskiej.

 

4)         Konsultacje społeczne

Przeprowadzona została kolejna tura konsultacji społecznych dotyczących nowych zasad odbioru śmieci. Tym razem mieszkańcy byli pytani czy w ramach „opłaty śmieciowej” firma wywożąca odpady powinna wyposażyć nieruchomości w pojemniki na śmieci mieszkańcom. Konsultacje zakończyły się 20 marca. Wyniki ankiet jednoznacznie wskazują, że mieszkańcy w zamian za opłatę oczekują zapewnienia kompleksowej obsługi w zakresie zagospodarowania odpadów.

 

5)         Światowy poziom rudzkiej neonatologii

Na początku marca rudzki szpital gościł światowej sławy neonatologów ze Szwecji i USA oraz szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. Zarówno zagraniczni eksperci, jak i Jurek Owsiak nie szczędzili słów pochwały dla działalności rudzkiej neonatologii.

 

6)         Ruda Śląska wchodzi do PPP

Do końca marca prowadzone będą rozmowy z rudzkimi przedsiębiorcami, którzy są wstępnie zainteresowani realizacją inwestycji w formule PPP. Niebawem powołany zostanie zespół złożony m.in. z przedstawicieli wydziałów urzędu miasta, prawników, przedsiębiorców oraz radnych, który za zadanie będzie miał przygotować grunt pod realizację takiej inwestycji w Rudzie Śląskiej.

 

7)           Wspólna DTŚ-ka

11 marca w siedzibie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego władze Rudy Śląskiej, Chorzowa, Świętochłowic i Zabrza podpisały porozumienie w sprawie wspólnego utrzymania Drogowej Trasy Średnicowej. Już od następnego sezonu zimowego DTŚ-ka będzie odśnieżana przez jeden podmiot. Poza sezonem zimowym firma, która wygra przetarg, ma odpowiadać za czystość na trasie oraz utrzymywać w odpowiednim stanie pasy zieleni. Przetarg zostanie ogłoszony prawdopodobnie na przełomie marca i kwietnia br.

 

8)         Bezpieczeństwa nigdy dość

Kilkuset dodatkowych policjantów będzie patrolować w tym roku najbardziej niebezpieczne ulice w Rudzie Śląskiej. To efekt współpracy ze Szkołą Policji w Katowicach. W ubiegłym tygodniu ustalone zostały szczegóły umowy. Słuchacze Szkoły Policji w ramach szkolenia zawodowego odbywać będą wspólne służby patrolowe z policjantami Komendy Policji w Rudzie Śląskiej w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Patrole pojawią się na początku kwietnia, kolejne latem oraz jesienią.

 

9)           Orzegowski CIS już powstaje

Jeszcze w tym roku w Rudzie Śląskiej powstanie drugie Centrum Inicjatyw Społecznych. Kosztem 1,3 mln zł na jego potrzeby zostaną zaadaptowane dwa budynki w dzielnicy Orzegów. Prace rozpoczęły się z końcem lutego i potrwają 9 miesięcy.

 

11)       Dobrze zaplanować przyszłość

14 marca w hali MOSiR w Halembie odbyła się po raz kolejny Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych. Organizowana od 16 lat giełda ma za zadanie przybliżyć uczniom klas drugich i trzecich gimnazjalnych ofertę kierunków kształcenia ponadgimnazjalnego w Rudzie Śląskiej. Swoją ofertę edukacyjną dla tegorocznych absolwentów gimnazjów zaprezentowało w Halembie 12 rudzkich szkół oraz Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna.

 

12)       Odbudują dom Karola Goduli

Omówienie szczegółów odbudowy domu Karola Goduli stanowiło temat spotkania prezydent Grażyny Dziedzic z przedstawicielami Fundacji „Zamek Chudów” i Stowarzyszenia „Niepokonani 2012”. Organizacje zadeklarowały, że w pierwszej połowie tego roku ukończą roboty porządkowe przyległych terenów. Właściwą rekonstrukcję obiektu planują zaś rozpocząć w połowie przyszłego roku.

 

13)       Dodatkowe pieniądze na aktywizację młodych bezrobotnych

680 tys. zł – tyle otrzymał Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej na aktywizację młodych bezrobotnych. Pieniądze trafią do osób poniżej 30. roku życia. Dzięki nim rudzki PUP zorganizuje staże, które będą szansą zdobycia doświadczenia zawodowego 94 młodych ludzi.

 

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby zaproszone uczestniczyły w posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta. Ponadto odbyły się spotkania i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby delegowane, m.in.:

28 lutego

·  Posiedzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta,

1 marca

·  V Otwarte Mistrzostwa Szkoły Podstawowej nr 41 w Zapasach Dziewcząt i Chłopców,

·  Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego 27 nauczycielom rudzkich szkół i przedszkoli podczas uroczystego spotkania w Gliwicach, organizowanego przez delegaturę gliwicką Kuratorium Oświaty w Katowicach,

·  Wybór Sportowca i Trenera Roku 2012 podczas gali organizowanej przez „Wiadomości Rudzkie” w Domu Kultury w Bielszowicach,

2 marca

·  Mecz II ligi piłki ręcznej mężczyzn SPR Grunwald Ruda Śląska - MTS Chrzanów,

·  Mecz II ligi piłki ręcznej kobiet Zgoda Ruda Śląska – Ruch II Chorzów,

4 marca

·  Spotkanie Subregionu Centralnego w ramach programu rozwoju Subregionu Centralnego,

5 marca

·  Spotkanie prezydent miasta z prezesami chórów,

6 marca

·  Spotkanie z radnymi Rady Miasta w sprawie budżetu zadaniowego i realizacji inwestycji w formule PPP,

7 marca

·  Spotkanie z mieszkańcami Chebzia,

·  Szkolny Dzień Profilaktyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2,

8 marca

·  Koncert z okazji Dnia Kobiet w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu,

·  Wizyta Jurka Owsiaka w Szpitalu Miejskim,

10 marca

·  Koncert w Miejskim Centrum Kultury „Rudzkie Prezentacje Chóralne - Wokół pieśni pasyjnej i pokutnej”,

11 marca

·  Spotkanie z mieszkańcami Kłodnicy,

12 marca

·  Konkurs recytatorski „Poezja Juliana Tuwima” dla uczniów klas I-III organizowany przez Szkołę Podstawową nr 20,

·  Ustalenia ze Szkołą Policji w Katowicach w sprawie dodatkowych patroli,

·  Spotkanie z mieszkańcami Halemby,

13 marca

·  Wręczenie nagród „Laur Zielonej Róży” XVI Konkursu Recytatorskiego Dzieci i Młodzieży w Muzeum Miejskim,

·  Spotkanie w sprawie geoportalu miasta,

·  Koncert „Rewia Przedszkolaków” w Miejskim Przedszkolu nr 30,

14 marca

·  Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych w hali MOSiR w Halembie,

·  Debata „Kobiety mogą żyć bez mężczyzn” zorganizowana przez Młodzieżową Radę Miasta,

·  Spotkanie z mieszkańcami Kochłowic,

15 marca

·  Uroczystość Złotych Godów

·  Otwarcie ośrodka szkolno - wychowawczego z kompleksem sportowym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej,

16 marca

·  XVIII Zjazd Oddziału Miejskiego PTTK w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1,

·  Msza św. w intencji rzemieślników w kościele pw. św. Michała Archanioła w Orzegowie odprawiona przez arcybiskupa Wiktora Skorca,

18 marca

·  Spotkanie z mieszkańcami Bykowiny,

·  Konferencja prasowa dotycząca aktualnej sytuacji miasta,

19 marca

·  VI miejski teleturniej interdyscyplinarny dla uczniów gimnazjów w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu,

·  Spotkanie Prezydent Miasta ze związkami zawodowymi rudzkich kopalń,

·  Spotkanie z mieszkańcami Wirku i Czarnego Lasu,

20 marca

·  IX edycja Międzygminnego Konkursu Gwary „Ślonzoki Niy Gynsi” w Gimnazjum nr 11.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Tomasz Kulpok – tel. 322-449-000 do 010 wew.3252

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 27.02. - 20.03.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:28.03.2013 10:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Renata Młynarczuk
Data na dokumencie:21.03.2013
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 13:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 99