PE.0057.4.13

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 21 marca do 8 kwietnia 2013 r.

 

1.     W okresie sprawozdawczym podjęto 46 zarządzeń, dotyczących realizacji budżetu, uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta, między innymi w sprawie:

1)         zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,

2)         wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Skarbu Państwa,

3)         wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ruda Śląska,

4)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Termomodernizację budynku Miejskiego Przedszkola nr 47 przy ul. Szramka 7 w Rudzie Śląskiej”,

5)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa placów zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła" przy placówkach oświatowych w Rudzie Śląskiej”.

 

2.     W okresie sprawozdawczym odbyło się wiele uroczystości i imprez, były też podjęte ważne dla Miasta działania:

1)           Deklaracje śmieciowe na finiszu

Z końcem marca upłynął termin składania deklaracji śmieciowych. Do tej pory w Urzędzie Miasta złożono ich 6222 /stan na 8.04.2013 r./ z ok. 7000, które powinny spłynąć. Osoby, które nie dopełniły obowiązku deklaracyjnego, muszą uczynić to jak najszybciej.

 

2)         Pieniądze na kampanię śmieciową

WFOŚiGW w Katowicach kwotą 27 650 zł dofinansuje działania prowadzone przez nasze miasto w ramach kampanii śmieciowej. Ze środków tych m.in. wydany zostanie specjalny informator, który do końca kwietnia trafi do mieszkańców Rudy Śląskiej.

 

3)         Klienci PUK nie muszą wypowiadać umów

Dotychczasowi klienci Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych nie muszą wypowiadać umów podpisanych ze spółką. PUK w Rudzie Śląskiej oświadcza, że wszystkie podpisane z mieszkańcami Rudy Śląskiej umowy uznaje automatycznie od 1 lipca br. za bezprzedmiotowe.

 

4)         Niższe stawki na zachętę

Od 1 kwietnia obowiązują nowe, niższe stawki czynszu dzierżawy i najmu niektórych nieruchomości gminy lub Skarbu Państwa. Są to tereny, które mogłyby być wykorzystywane przez sąsiadujące spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe. W ten sposób miasto zachęca je do budowania parkingów i tworzenia miejsc lokalizacji pojemników do segregacji śmieci. Dla ogólnodostępnych miejsc parkingowych stawkę obniżono z 60 do 10 groszy. Tyle samo wynosić będzie opłata za place gospodarcze, dotychczas ustalona na poziomie 1 zł. Kwota czynszu nie może być jednak niższa niż 10 zł netto miesięcznie. Z kolei tereny pod place zabaw są nieodpłatnie użyczane.

 

5)         Rozmowy o strategii rozwoju przedsiębiorczości i promocji zatrudnienia

Pod koniec marca w Rudzkim inkubatorze Przedsiębiorczości rozpoczęły się warsztaty, które posłużą opracowaniu założeń „Strategii rozwoju przedsiębiorczości i promocji zatrudnienia w mieście do roku 2020”. Podczas pierwszego z czterech zaplanowanych spotkań uczestnicy starali się odpowiedzieć m. in. na pytanie, jakie korzyści firmom i instytucjom ma przynieść nowa strategia.

 

6)         Odbudują dom Karola Goduli

W ubiegłym tygodniu podpisane zostało porozumienie w sprawie odbudowy domu Karola Goduli. Rekonstrukcja domu śląskiego Rockefellera będzie możliwa dzięki zawiązaniu współpracy pomiędzy Fundacją „Zamek Chudów”, Stowarzyszeniem „Niepokonani 2012” oraz udziałowi miasta, które przekazało teren pod odbudowę siedziby Goduli. Inwestor deklaruje, że w odbudowanym domu mieścić się będzie małe muzeum i klub dla przedsiębiorców, natomiast piwnice zamku będą służyć jako sala konferencyjno - ekspozycyjna.

 

7)         Szybciej i ciszej

Rusza przebudowa przejazdów tramwajowych oraz torowiska linii nr 1 i 18 wzdłuż ul. Zabrzańskiej. Prace będą prowadzone w ramach realizowanego przez Tramwaje Śląskie S.A projektu modernizacji infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej. Teren budowy został już przekazany wykonawcy. W związku z rozpoczęciem prac od poniedziałku nastąpiły zmiany w funkcjonowaniu komunikacji.

 

8)           Nowe przedszkole otwarte

3 kwietnia do użytku oddany został budynek przedszkola przy ul. Poniatowskiego 6. Mury placówki otwartej w Halembie przekroczyło po raz pierwszy kilkadziesiąt dzieci. W dwóch oddziałach przedszkolnych dla najmłodszych: 2,5, 3 i 4-latków znalazło się miejsce dla 46 maluchów. We wrześniu w nowym halembskim przedszkolu powstanie kolejny oddział. W sumie do placówki będzie uczęszczać 75 dzieci. Przedszkole wchodzi w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2, gdzie funkcjonowały dotąd dwie grupy przedszkolne. Obecnie w siedzibie ZSP nr 2 przy ul. Kaczmarka pozostanie grupa 6-latków, natomiast młodsze dzieci oraz dwie nowoutworzone grupy korzystać będą z nowej placówki.

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby zaproszone uczestniczyły w posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta. Ponadto odbyły się spotkania i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby delegowane, m.in.:

21 marca

·  Spotkanie z prezesami Rodzinnych Ogrodów Działkowych,

·  Koncert z okazji 25-lecia Gangu Olsena,

22 marca

·  Uroczystość Złotych Godów,

·  Spotkanie z arcybiskupem Wiktorem Skorcem,

·  Uroczystość wręczenia odznaczenia „Gwiazdy Afganistanu” dwóm rudzianom,

·  Warsztaty z doradztwa edukacyjno - zawodowego dla gimnazjalistów w Centrum Kształcenia Ustawicznego

·  Gala z okazji XXX-lecia „Morcinkowego” Święta Teatru w Domu Kultury w Bielszowicach,

·  Zjazd podsumowujący działalność oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Gimnazjum nr 7,

23 marca

·  Mecz II ligi piłki ręcznej mężczyzn SPR Grunwald Ruda Śląska – KSZO Ostrowiec Świętokrzyski,

·  XXVI Turniej Piłki Ręcznej Juniorek o Puchar Prezydenta Miasta Ruda Śląska,

·  Recital artystów Teatru Bezpańskiego „Pieją kury pieją, nie maja koguta” w hali dworca w Chebziu,

24 marca

·  Recital artystów Teatru Bezpańskiego „Pieją kury pieją, nie maja koguta” w hali dworca w Chebziu,

25 marca

·  Uroczysta sesja Rady Miasta Świętochłowice z okazji 700-lecia Świętochłowic,

26 marca

·  Konwent prezydentów miast Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, który odbył się w Bytomiu,

·  Forum mieszkańców,

·  Śniadanie biznesowe Śląskiego Klastra Multimedialnego w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości,

27 marca

·  Spotkanie z rudzkimi przedsiębiorcami,

·  Przekazanie terenu budowy pod realizację inwestycji „Rowerem przez miasto” – budowa trasy rowerowej,

·  Śniadanie wielkanocne w Zespole Szkół Nr 3 Specjalnych,

28 marca

·  Śniadanie wielkanocne w świetlicy „Dziupla”

·  Śniadanie wielkanocne w świetlicy św. Elżbiety,

·  Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa,

·  Ambasada Kobiecej Przedsiębiorczości w Powiatowym Urzędzie Pracy,

3 kwietnia

·  Otwarcie nowego przedszkola przy ul. Poniatowskiego,

·  Dokończenie sesji Rady Miasta z dnia 21 marca,

·  Podpisanie porozumienia w sprawie odbudowy domu Karola Goduli,

4 kwietnia

·  Spotkanie z Kołem Emerytów z Goduli,

·  Spotkanie z mieszkańcami Goduli,

·  Premiera w Warszawie filmu „Układ zamknięty”,

5 kwietnia

·  Narada dyrektorów szkół podstawowych w Szkole Podstawowej nr 4,

·  Wręczenie certyfikatów ukończenia kursu tańca towarzyskiego przez niepełnosprawnych pracowników RZAZ,

6 kwietnia

·  Mecz II ligi piłki ręcznej kobiet Zgoda Ruda Śląska - Otmęt Krapkowice,

 

·  Mecz II ligi piłki ręcznej mężczyzn SPR Grunwald Ruda Śląska - MOSM HIT Bytom,

·  Zebranie sprawozdawcze OSP Remiza,

7 kwietnia

·  Otwarcie wystawy twórczości Magdaleny Kępki „A to Polska właśnie” w Muzeum Miejskim,

8 kwietnia

·  Obchody Międzynarodowego Dnia Romów w Szkole Podstawowej Nr 36,

·  Spotkanie z mieszkańcami Nowego Bytomia.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Tomasz Kulpok – tel. 322-449-000 do 010 wew. 3252

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 21.03. - 08.04.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:17.04.2013 15:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Renata Młynarczuk
Data na dokumencie:08.04.2013
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 13:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 133