PE.0057.5.13

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 9 do 24 kwietnia 2013 r.

 

1.     W okresie sprawozdawczym podjęto 32 zarządzenia, dotyczących realizacji budżetu, uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta, między innymi w sprawie:

1)         powołania Pełnomocnika ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska oraz organizacji prac nad Strategią Rozwoju Miasta na lata 2014 – 2030,

2)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont sanitariatów w trzech salach zajęć w budynku Miejskiego Przedszkola nr 45 przy ulicy Chrobrego 6 w Rudzie Śląskiej",

3)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę instalacji centralnego ogrzewania wraz z modernizacją węzła cieplnego w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. A. Mickiewicza 15 w Rudzie Śląskiej",

4)         zmian w budżecie miasta na 2013 rok.

 

2.     W okresie sprawozdawczym odbyło się wiele uroczystości i imprez, były też podjęte ważne dla Miasta działania:

 

1)         Prace nad strategią rozwoju miasta

Po 11 latach od ostatniej aktualizacji strategii rozwoju miasta rozpoczęliśmy właśnie prace nad nowym dokumentem. Strategia rozwoju miasta na lata 2014 – 2030 ma być gotowa do końca tego roku. W pracach nad dokumentem wezmą udział mieszkańcy, którzy m.in. za pośrednictwem warsztatów i konsultacji społecznych będą mogli wypowiedzieć się co do kształtu nowej strategii.

 

2)         Przetarg śmieciowy

W miniony piątek minął termin składania ofert w „przetargu śmieciowym”, który ogłoszony został na początku marca. Na ogłoszenie o zamówieniu jako jedyne odpowiedziało konsorcjum dwóch firm wywozowych działających na terenie Rudy Śląskiej – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i firma Van Gansewinkel. Konsorcjum za wywóz odpadów z terenu całej Rudy Śląskiej zaproponowało cenę 28,5 mln zł.

 

3)           N-S-ka na liście Marszałka

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego opublikował listy rankingowe projektów transportowych przewidywanych do realizacji z funduszy unijnych w latach 2014  - 2020. W kategorii projektów regionalnych na drugim miejscu znalazł się projekt budowy trasy N-S. Szacunkowy koszt inwestycji ma wynieść 413 mln, natomiast dofinansowanie ok. 300 mln zł.

 

4)         Wspólnie po unijne środki

Ruda Śląska, Chorzów i Świętochłowice wspólnie otrzymają 2,6 mln zł ze środków Unii Europejskiej. Pieniądze zostały przyznane na opracowanie dokumentów, które posłużą do ubiegania się o środki w rozdaniu unijnych pieniędzy na lata 2014 – 2020. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło wyniki konkursu na promocję rozwoju wspólnych obszarów miejskich.

 

5)         Unijne środki za mapę akustyczną

W ubiegłym roku uruchomiliśmy mapę akustyczną, dzięki której można sprawdzić poziom hałasu w danym punkcie naszego miasta. Jej wykonanie realizowane było dzięki środkom unijnym, które stanowiły 85 % kosztów całkowitych wartej ponad 600 tys. zł inwestycji. 12 kwietnia wpłynęła do nas ostatnia transza unijnego dofinansowania w wysokości 286 tys. zł.

 

6)         Przejęcie budynku przy ul. Katowickiej

23 kwietnia podpisany został akt notarialny dotyczący przejęcia od MGSM Perspektywa budynku przy ul. Katowickiej 4-6-8-10, w którym znajdują się 22 lokale mieszkalne oraz 1 użytkowy. Zamierzamy przeznaczyć je do zasiedlenia, jako lokale komunalne i socjalne.

 

7)         Wyniki badań potencjału gospodarczego rudzkich firm

Znane są już wyniki badań potencjału gospodarczego rudzkich firm, który w ramach 7 Programu Ramowego Badań i Rozwoju UE przeprowadził Instytut Euro Test z Gdańska. W Rudzie Śląskiej wg ewidencji REGON na koniec 2012 roku było 9 786 firm, tj. o 207 firm więcej niż w roku 2011. Spośród badanych firm w Rudzie Śląskiej w ciągu najbliższych dwóch lat zwiększenie zatrudnienia planuje 14,8% firm. W ciągu najbliższych 2 lat 22,9% firm zamierza rozszerzyć swój profil działalności. To tylko wybrane wyniki badań. Całość raportu zamieszczona zostanie na stronie internetowej miasta.

 

8)         Niezwykła lekcja historii

10 kwietnia w Miejskim Centrum Kultury odbyła się Gala Finałowa II Wojewódzkiego Konkursu „W kręgu poezji lagrowej więźniarek niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück”. Zaprezentowało się 26 laureatów, wybranych spośród 300 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych ze Śląska, którzy zgłosili się do konkursu. Konkurs zorganizowany został po raz drugi w ramach ustanowionego przez Senat RP miesiąca kwietnia, miesiącem pamięci o ofiarach niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück.

 

9)         (Za)kupiony teren oznaczony

Blisko setkę kolorowych chorągiewek z hasłami: „kupa wstydu”, „kupa nieodpowiedzialności”, „kupa lenistwa” rozmieścili w parku im. Kozioła w dzielnicy Ruda uczniowie Szkoły Podstawowej nr 41. Happening to jeden ze sposobów Rudy Śląskiej na walkę z psimi kupami. Kolorowymi chorągiewkami uczniowie zaznaczali miejsca, w których znajdowały się psie odchody. Podobne happeningi przeprowadzili uczniowie innych rudzkich podstawówek.

 

10)     Biblioteka u Donnersmarcków

11 kwietnia otwarte zostało poddasze dworku Donnersmarcków w Halembie, zaadaptowane na pomieszczenia Filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej, która od roku mieści się w tym budynku. Nowa przestrzeń wzbogaci dotychczasowe działania biblioteki na polu promocji kultury poprzez różnorakie zdarzenia animacyjne, m.in. zajęcia edukacyjne, prezentacje sztuki, imprezy kulturalne czy spotkania.

 

11)       Tydzień Kultury Uczniowskiej

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza po raz 25. celebrował Tydzień Kultury Uczniowskiej. Uroczystą imprezę podsumowującą tegoroczną zabawę zainaugurowali członkowie „Sceny Muzycznej I LO”. Na scenie nie zabrakło również wspaniałych recytatorów, szkolnych chórzystów z klas matematyczno - informatycznych oraz uczniów prezentujących wyróżnione w trakcie tygodnia spektakle.

 

12)     Rudzcy licealiści zwycięzcami IV Śląskiego Turnieju Debat Oksfordzkich

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Morcinka zostali zwycięzcami IV Śląskiego Turnieju Debat Oksfordzkich. Rudzcy uczniowie w finale turnieju zmierzyli się z uczniami I Społecznego LO im. Stanisława Konarskiego w Katowicach. Rudzcy licealiści broniąc tezy Górny Śląsk – perła w koronie Rzeczypospolitej przekonali publiczność i ekspertów do swojej argumentacji, tym samym zwyciężyli w turnieju. W nagrodę pojadą na wycieczkę do Parlamentu Europejskiego na zaproszenie europosła dra Jana Olbrychta.

 

13)     Debata o Śląsku

15 kwietnia w Miejskim Centrum Kultury odbyła się konferencja „Tożsamość Śląska”. Uczestnicy debaty rozmawiali o tym, czy w ogóle można mówić o tożsamości Śląska, a jeśli tak, to jaka ona jest. Na te i wiele innych pytań odpowiadali politycy, samorządowcy, historycy, publicyści i artyści. Wśród nich m.in.: ks. prałat Stanisław Puchała, Jerzy Gorzelik, Piotr Semka, Wojciech Szarama i Paweł Kukiz.

 

14)     Rudzcy rzemieślnicy docenieni

Dwaj rudzcy rzemieślnicy, Grzegorz Skudlik i Jakub Wyciślik, zostali odznaczeni podczas XX Wielkiej Gali Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Grzegorz Skudlik, starszy Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej, odebrał złoty medal za długoletnią służbę, przyznawany przez Prezydenta RP. Jakub Wyciślik, podstarszy rudzkiego cechu, został uhonorowany przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości platynowym medalem im. Jana Kilińskiego.

 

15)       Czujne oko kamery przypilnuje

Nowoczesne stanowisko monitorowania oraz ok. 20 kamer tworzyć będą system monitoringu miejskiego, który w tym roku powstanie w Rudzie Śląskiej. Miasto rozstrzygnęło przetarg na realizację tego zadania. Sercem budowanego w mieście systemu monitoringu będzie centrum monitorowania, które znajdować się będzie w budynku Straży Miejskiej przy ul. Hallera. Wartość realizowanej w tym roku inwestycji wyniesie ok. 170 tys. zł. Kwota ta obejmuje zarówno utworzenie systemu monitoringu, jak również usługę transmisji danych za pośrednictwem światłowodów przez okres 3 lat.

 

16)       W Rudzie powstanie „Kolonia Minerwa”

Konkurs dotyczący wyboru nazwy osiedla, które powstanie w dzielnicy Ruda przy ulicy Brańskiego i Porębskiej został rozstrzygnięty. „Kolonia Minerwa” - bo taką właśnie nazwę przybierze planowana inwestycja – upamiętni zapomniany przed laty szyb górniczy oraz społeczność lokalną dawniej zamieszkującą te tereny. Ze względu na ilość osób, które złożyły taką propozycję oraz na jej historyczne uzasadnienie jury uznało, iż to właśnie nazwa „Kolonia Minerwa” będzie najodpowiedniejszym mianem dla tego miejsca.

 

17)       Plebiscyt na 12 najpopularniejszych zabytków Rudy Śląskiej

Dworzec PKP w Chebziu – to zdaniem mieszkańców najbardziej atrakcyjny obiekt zabytkowy w Rudzie Śląskiej. Na początku kwietnia podsumowany został zorganizowany w pierwszym kwartale tego roku konkurs „Zabytkowa Ruda”. W plebiscycie zostało oddanych ponad 2 tys. głosów oraz wypełniono ponad 300 kuponów konkursowych. W rezultacie mieszkańcy wybrali dwanaście rudzkich zabytków. Wizytówki wskazanych przez mieszkańców obiektów wraz z ich trójwymiarowymi fotografiami zostaną opublikowane w specjalnym wydawnictwie, które w ramach kampanii „Atrakcyjna Ruda” promować będzie miasto.

 

18)     Ruda Śląska w Google Street View

Ruda Śląska podobnie jak inne miasta naszego regionu znalazła się w Gogle Street View. Dzięki możliwościom, jakie dają nam mapy Google, możemy odbyć wirtualny spacer dowolną ulicą Rudy Śląskiej. Ulice, place i inne miejsca w mieście zostały przedstawione na panoramicznych zdjęciach, które wykonywane były latem ubiegłego roku.

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby zaproszone uczestniczyły w posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta. Ponadto odbyły się spotkania i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby delegowane, m.in.:

9 kwietnia

·  Zgromadzenie Ogólne Subregionu Centralnego w ramach programu rozwoju Subregionu Centralnego,

·  Spotkanie z proboszczami rudzkich parafii,

·  Finał konkursu wiedzy o Rudzie Śląskiej „Ruda Śląska - to moje miasto, miasto w którym mieszkam, uczę się i wypoczywam” w Muzeum Miejskim,

·  Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Ruda,

10 kwietnia

·  Gala Finałowa II Wojewódzkiego Konkursu „W kręgu poezji lagrowej więźniarek niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück” w Miejskim Centrum Kultury,

11 kwietnia

·  Otwarcie poddasza dworku w dzielnicy Halemba, zaadaptowanego na potrzeby Filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej,

·  Inauguracja kampanii poświęconej problemowi niesprzątania po psach,

·  Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Ruda,

12 kwietnia

·  Podsumowanie 25. Tygodnia Kultury Uczniowskiej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Miejskim Centrum Kultury,

·  Finałowa debata IV Śląskiego Turnieju Debat Oksfordzkich pt. „Górny Śląsk - perłą w koronie Rzeczypospolitej” w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach,

13 kwietnia

·  XX Wielka Gala Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach,

·  IX memoriał radnego Jana Koniecznego w parku im. Kozioła,

·  51. Okręgowy Półfinał Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego „Toruńskie cosmopolis” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6,

·  Impreza „Po naszymu idziemy ku Europie” w Gimnazjum nr 2,

·  Mecz II ligi piłki ręcznej mężczyzn SPR Grunwald - UKS Juvenia Rzeszów,

15 kwietnia

·  Konferencja „Tożsamość Śląska” w Miejskim Centrum Kultury,

·  Miejski konkurs „Mistrz pięknego czytania” w Szkole Podstawowej nr 20,

·  Konferencja „Partnerstwo Publiczno-Prywatne: ścieżki dojścia i zasady realizacji inwestycji w formule PPP” w Katowicach,

·  Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Halemba,

·  Promocja książki Zygmunta Ogórka „Orator złotousty” w Miejskiej Bibliotece Publicznej,

16 kwietnia

·  Dzień Otwarty dla przedszkolaków w Szkole Podstawowej nr 21,

·  Konferencja „Nie daj się rakowi” w Miejskim Centrum Kultury,

·  Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Bielszowice,

17 kwietnia

·  Artystyczne spotkanie przedszkolaków „KARUZELA” w Domu Kultury w Bielszowicach,

·  Koncert z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia w Miejskim Centrum Kultury,

·  Wręczenie nagród w konkursie na nazwę osiedla, które powstanie w dzielnicy Ruda przy ulicy Brańskiego i Porębskiej,

18 kwietnia

·  Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Katowickiej do sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach,

·  Artystyczne spotkanie przedszkolaków „KARUZELA” w Domu Kultury w Bielszowicach,

·  Szkolny Festiwal Zapaśniczy w Szkole Podstawowej nr 6,

·  Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Miastem – „Miasto 2013” w Katowicach,

19 kwietnia

·  Finał Miejskiego Konkursu Gier i Zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2,

·  Gala Menadżer Zagłębia 2012 w Sławkowie,

20 kwietnia

·  Gala finałowa wyborów miss Rudy Śląskiej 2013 w Miejskim Centrum Kultury,

·  Uroczysta sesja Sejmiku Województwa Śląskiego w 140. rocznicę urodzin Wojciecha Korfantego,

·  Mecz II ligi piłki ręcznej mężczyzn SPR Grunwald – MOSiR Bochnia,

21 kwietnia

·  Msza św. w intencji ks. Wojciecha Grzywocza z okazji 40-lecia święceń kapłańskich,

22 kwietnia

·  Gala laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych i gimnazjów w Knurowie,

·  Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Orzegów,

·  Spotkanie reprezentacji Subregionu Centralnego w ramach programu rozwoju Subregionu Centralnego,

23 kwietnia

·  Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Ruda,

24 kwietnia

·  Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Bykowina.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Tomasz Kulpok – tel. 322-449-000 do 010 wew. 3252

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 09.04. - 24.04.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:07.05.2013 09:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:Renata Młynarczuk
Data na dokumencie:24.04.2013
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 13:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 150