PE.0057.6.13

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 25 kwietnia do 14 maja 2013 r.

 

1.     W okresie sprawozdawczym podjęto 29 zarządzeń, dotyczących realizacji budżetu, uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta, między innymi w sprawie:

1)         zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013,

2)         powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans nauczyciela mianowanego,

3)         przygotowania i przeprowadzenia miejskiego dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem "RUDA-2013".

 

2.     W okresie sprawozdawczym odbyło się wiele uroczystości i imprez, były też podjęte ważne dla Miasta działania:

 

1)         Nieprawidłowości przy zbieraniu podpisów

Prawdopodobnie ponad tysiąc podpisów złożonych przez Komitet Referendalny Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach zostało zebranych niezgodnie z prawem. Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej dysponuje dowodami świadczącymi o dopuszczeniu się przez osoby popierające inicjatywę referendalną nadużyć w sporządzaniu list osób popierających referendum. Pełnomocnik Miasta Ruda Śląska wysłał już do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach „zawiadomienie o przestępstwie ściganym z urzędu”.

 

2)         Finał przetargu śmieciowego

Rozstrzygnięto przetarg  na zagospodarowanie i wywóz odpadów z Rudy Śląskiej od 1 lipca 2013 r. do końca 2014 r. Na ogłoszenie o przetargu jako jedyne odpowiedziało konsorcjum firm, które tworzy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych oraz PUK Van Gansewinkel. Konsorcjum za wywóz odpadów z terenu całej Rudy Śląskiej zaproponowało cenę 28,5 mln zł. W ciągu trwania umowy odbierze aż 102 tys. ton śmieci od 140 tys. mieszkańców.

 

3)           Śmieci w nowej odsłonie

50 tys. poradników dotyczących nowych zasad gospodarowania odpadami, piosenka o segregacji śmieci w wykonaniu Grzegorza Poloczka z kabaretu RAK, audycja radiowa, gra miejska oraz spektakl ekologiczny dla dzieci – to elementy kolejnej odsłony kampanii „Atrakcyjna Ruda sposobem na bruda”. Akcja ma zapoznać mieszkańców Rudy Śląskiej ze zmianami, jakie od połowy roku przyniesie „śmieciowa rewolucja” oraz zachęcić ich do segregacji śmieci.

 

4)         Decyzja WSA w Warszawie w sprawie okulistyki

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił wydaną z półrocznym opóźnieniem decyzję prezesa NFZ o oddaleniu skargi Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej na odrzucenie odwołania się od wyników konkursu na świadczenie usług okulistycznych, który został przeprowadzony w 2012 r. Sąd przestawił uzasadnienie tegoż wyroku, w którym uznał, że prezes NFZ powinien nie tylko rozpatrzyć skargę Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej na wyniki postępowania konkursowego w sprawie świadczenia usług okulistycznych, ale również umożliwić placówce wgląd do dokumentacji konkursowej. Sąd zobowiązał też prezesa NFZ do ponownego przeprowadzenia postępowania kontrolnego i wydania decyzji.

 

5)         Strategia Rozwoju Miasta - rozpoczęcie badań ankietowych

Rozpoczęły się prace nad Strategią Rozwoju Miasta na lata 2014 – 2030. Przy jej opracowywaniu niezwykle ważne są opinie mieszkańców Rudy Śląskiej, dlatego też przygotowana została ankieta dotycząca jakości życia w mieście. Została ona zamieszczona w dzisiejszym wydaniu „Wiadomości Rudzkich”, dostępna będzie również we wszystkich filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz w rejonach eksploatacji budynków MPGM. Ankietę wypełnić będzie można również za pośrednictwem strony internetowej: http://www.rudaslaska.pl/strategia. Badania potrwają do 7 czerwca, a ich wyniki wykorzystane zostaną w dalszych pracach nad strategią.

 

6)         Minister da pieniądze na „Misiakowo”

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyznało ponad 370 tys. złotych dotacji w ramach programu „Maluch”. W rozstrzygniętym właśnie przez ministerstwo konkursie złożony przez nasze miasto wniosek znalazł się w gronie zwycięskich projektów. Ministerialne środki przeznaczone będą na bieżące funkcjonowanie miejskiego żłobka „Misiakowo” oraz podniesienie standardu oferowanych przez niego usług.

 

7)         Ultramaratoński hat-trick

Ireneusz Czapiga i Aleksandra Niwińska po raz trzeci z rzędu tryumfowali w rudzkim ultramaratonie ulicznym. W czasie 12 godzin przebiegli odpowiednio 135 i 125 km. W tym roku w jubileuszowym XV Międzynarodowym Biegu 12-godzinnym wystartowało 72 zawodników z kraju i zagranicy.

 

8)         Obchody dnia 3 maja oraz Dnia Hutnika i Strażaka

Tradycyjnie mieszkańcy Rudy Śląskiej wzięli udział w obchodach Święta 3 maja. W tym roku msza święta w intencji Ojczyzny i Miasta odprawiona została w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach. 4 maja swoje święto obchodzili hutnicy, którzy uroczyście przemaszerowali ul. Niedurnego w Nowym Bytomiu. Natomiast 9 maja na pl. Jana Pawła II miał miejsce uroczysty apel Straży Pożarnej, który połączony został z wręczeniem odznaczeń i nominacji na wyższe stopnie służbowe oraz nagród Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

 

9)         Na rowerze też bezpiecznie

W ubiegły poniedziałek w ramach obchodów Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zorganizowanych na placu Jana Pawła II, funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji sprawdzili wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne młodych rudzian. Imprezie towarzyszył pokaz sprzętu rowerowego oraz sprzętu rudzkich służb mundurowych.

 

10)     Infokioski w Rudzie Śląskiej

W Bibliotece Centralnej w Wirku, Muzeum Miejskim im. Maksymiliana Chroboka oraz Miejskim Centrum Kultury można korzystać już z infokiosków, czyli interaktywnych punktów informacji turystycznej. Infokioski dostarczają informacji m.in. na temat oferty turystycznej regionu oraz Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Za pomocą nośnika można również wysłać e-mail, czy też po prostu skorzystać z Internetu. Infokioski to jedna z inwestycji realizowanych przez Metropolię “Silesia” w ramach projektu “Śląski System Informacji Turystycznej”.

 

11)       Pierwszy krok ku dojrzałości

Blisko 1000 absolwentów rudzkich szkół średnich przystąpiło w tym roku do egzaminu maturalnego. W ubiegłym roku szkolnym najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie liceów ogólnokształcących - 95,75% absolwentów tych szkół otrzymało świadectwo maturalne. W województwie śląskim liczba ta wynosiła 89,86%. Dla porównania w roku szkolnym 2010/2011 rudzkie licea ogólnokształcące uzyskały wynik 85,32% (86,24% woj. śląskie).

 

12)     Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych

Jeszcze do 20 maja potrwają w naszym mieście obchody Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych. Przypomnę, że tegoroczne obchody tygodnia, który przebiega pod hasłem „Wspólnie i aktywnie”, rozpoczęły się w poniedziałek, kiedy to m.in. odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta oraz msza święta w intencji osób niepełnosprawnych.

 

13)     Relikwie bł. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej

W ostatnią sobotę do kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach zostały uroczyście wprowadzone relikwie błogosławionego Jana Pawła II. Uroczystości przewodniczyli ks. abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski oraz ks. abp. Wiktor Skworc.

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby zaproszone uczestniczyły w posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta. Ponadto odbyły się spotkania i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby delegowane, m.in.:

 

26 kwietnia

·  XXIII Rudzki Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej w Miejskim Centrum Kultury,

·  Konferencja dotycząca strategii „Śląskie 2020+”,

27 kwietnia

·  Ogólnopolskie Zawody w Akrobatyce Sportowej Dzieci i Młodzieży w hali MOSiR w Halembie,

·  XV Międzynarodowy Bieg 12 godzinny oraz V Rudzki Bieg Sztafetowy,

29 kwietnia

·  Koncert laureatów XI Rudzkiego Konkursu Poezji i Piosenki Obcojęzycznej,

1 maja

·  Turniej półfinałowy Mistrzostw Polski seniorów w rugby 7-osobowym w Orzegowie,

3 maja

·  Msza w intencji Ojczyzny i Miasta w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach,

3-5 maja

·  XIX Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska modeli pływających na terenie Ośrodka „Przystań” w Kochłowicach,

4 maja

·  Msza św. w intencji pracowników grupy kapitałowej Huty Pokój w kościele pw. św. Pawła w Nowym Bytomiu,

7 maja

·  Powiatowa Rada Zatrudnienia,

·  Przekazanie terenu budowy rond turbinowych przy ul. 1 Maja,

·  Uroczyste obchody Dnia Bibliotekarza oraz wręczenie dorocznych nagród Bibliosów,

8 maja

·  Msza św. w intencji strażaków w kościele pw. św. Wawrzyńca i Antoniego w Wirku,

9 maja

·  Spotkanie reprezentacji Subregionu Centralnego z marszałkiem województwa śląskiego w ramach programu rozwoju Subregionu Centralnego,

·  Uroczysty apel rudzkiej straży pożarnej na pl. Jana Pawła II,

·  Spotkanie w sprawie Strategii Kultury,

10 maja

·  Spotkanie z emerytami i rencistami Huty Pokój,

11 maja

·  Uroczyste wprowadzenie relikwii bł. Jana Pawła II do kościoła pw. św. Marii Magdaleny,

13 maja

·  Msza św. w intencji osób niepełnosprawnych w Sanktuarium Matki Boskiej z Lourdes w Kochłowicach,

·  Uroczysta sesja Rady Miasta inaugurująca Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych,

·  XIV Festiwal Małych Ojczyzn Lokalnych,

14 maja

·  Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach,

·  Dzień otwarty w siedzibie Rudzkiego Stowarzyszenia Amazonek „Relaks”.

 

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Tomasz Kulpok - tel. 322-449-000 do 010 wew. 3252

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 25.04. - 14.05.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:05.06.2013 15:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:Renata Młynarczuk
Data na dokumencie:15.04.2013
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 13:54
Liczba wyświetleń dokumentu: 251