PE.0057.9.13

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 26 czerwca do 2 lipca 2013 r.

 

 

1.    W okresie sprawozdawczym podjęto 18 zarządzeń dotyczących: realizacji budżetu, uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta, między innymi w sprawie:

1)        zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,

2)        przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu na projekty dotyczące zagranicznej mobilności szkolnej kadry edukacyjnej realizowane w ramach Priorytetu III Działania 3.3 Poddziałania 3.3.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa,

3)        powołania Komisji Przetargowej do przygotowywania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę parkingu przy ul. Grodzkiej 9"- roboty budowlane,

4)        powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wymianę stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej przy ul. Jankowskiego 2",

5)        powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Bieżącą całodobową konserwację, eksploatację i administrację będących własnością miasta Ruda Śląska sieci, przewodów, urządzeń, opraw i źródeł oświetlenia dróg, ciągów pieszych, parków, innych terenów publicznych, iluminacji obiektów zabytkowych".

 

2.    W okresie sprawozdawczym odbyły się uroczystości i imprezy, były też podjęte ważne dla Miasta działania:

1)        Będzie skatepark na Kaufhausie

Rozstrzygnięty został przetarg na budowę nowego kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz ze skateparkiem przy ul. Gwardii Ludowej, która będzie kosztowała niemal 230 tys. złotych. Budowa obiektu ma się zakończyć na początku listopada br. Skatepark będzie miał nawierzchnię betonową, a jego powierzchnia będzie zajmowała ponad 560 m2. Przyległy do niego plac zabaw będzie miał zaś 253 m2.

2)          Ostatnia sesja młodych radnych

27 czerwca odbyła się uroczysta sesja Młodzieżowej Rady Miasta, podsumowująca kończącą się jesienią jej V kadencję. Praca młodzieżowych radnych to nie tylko 15 posiedzeń, które odbyły się w czasie rozpoczętej w październiku 2011 roku kadencji, ale również kilkanaście akcji i projektów, zrealizowanych dzięki ich zaangażowaniu. Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta VI kadencji przeprowadzone zostaną w szkołach ponadpodstawowych we wrześniu.

3)          Ruda Śląska dostanie pieniądze na system informacji przestrzennej

Prawie 3 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej otrzyma Ruda Śląska na budowę Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta. System Informacji Przestrzennej Miasta Ruda Śląska zastąpi funkcjonujący obecnie miejski geoportal. Jego największą zaletą będzie integracja danych z różnych systemów wykorzystywanych obecnie przez Urząd Miasta. Zebranie danych w jednym systemie usprawni planowanie i podejmowanie decyzji. W szczególności w obszarze planowania przestrzennego, inwestycji, gospodarowania budżetem i zarządzania mieniem komunalnym. Więcej funkcjonalności na internetowym portalu znajdą również mieszkańcy. System Informacji Przestrzennej ma powstać do końca przyszłego roku. Projekt znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wcześniej figurował na liście rezerwowej. Wartość projektu to prawie 3,5 mln zł, dofinansowanie wyniesie prawie 3 mln zł.

 

3.    W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby zaproszone uczestniczyły w posiedzeniach stałych komisji Rady Miasta. Ponadto odbyły się spotkania i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby delegowane:

26 czerwca

·      XI Przegląd Świetlic Środowiskowych i Socjoterapeutycznych „Swietlandia”,

27 czerwca

·      Uroczysta sesja Młodzieżowej Rady Miasta,

·      Podsumowanie pierwszego etapu działalności Centrum Pomocy i Aktywności Osób Starszych, prowadzonego przez Stowarzyszenie "Pro Ethica",

28 czerwca

·      Uroczyste zakończenie roku szkolnego w rudzkich szkołach,

·      Obchody 20-lecia istnienia Katowickiego Holdingu Węglowego w Galerii Szyb Wilson w Katowicach,

29 czerwca

·      Koncert z okazji 10-lecia pracy dyrygent Barbary Orlińskiej oraz 94-lecia chóru „Słowiczek”,

·      VI Rudzki Nocny Streetball na Terenach Targowych w dzielnicy Wirek,

1 lipca

·      Posiedzenie Rady Sportu,

2 lipca

·      Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/2013.

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 25.06. - 02.07.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data publikacji:11.07.2013 11:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:Renata Młynarczuk,
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 13:53
Liczba wyświetleń dokumentu: 119