PE.0057.10.13

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 3 do 7 lipca 2013 r.

 

 

1.    W okresie sprawozdawczym podjęto 19 zarządzeń dotyczących: realizacji budżetu, uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta, między innymi w sprawie:

1)        zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013,

2)        powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska".

 

2.    W okresie sprawozdawczym zostały podjęte ważne dla Miasta działania:

Ruda Śląska walczyła z podtopieniami

W sobotę 6 lipca ok. godziny 3.00 przez Rudę Śląską przeszła ulewa. Zalane zostały samochody i dolne kondygnacje budynków. Najwięcej szkód żywioł wyrządził na ul. Radoszowskiej, osiedlach przy ul. Zgrzebnioka i ZMP oraz przy ul. Kokota w rejonie ul. Gęsiej. Z kolei w budynku przy ul. Admiralskiej od uderzenia pioruna zapaliły się dach i poddasze.

Wydział Zarządzania Kryzysowego rozpoczął akcję niezwłocznie po pierwszych zgłoszeniach, czyli tuż pod godz. 3.00. W najbardziej poszkodowane miejsca Prezydent Miasta udała się z samego rana osobiście. Po zapoznaniu się z sytuacją w terenie zwołała sztab kryzysowy, w którym uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, sanepidu, rudzkich kopalń i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych.

Dużym utrudnieniem w przypadku osiedli w dzielnicy Bykowina czy ul. Radoszowskiej był brak prądu, który nastąpił po zalaniach i uniemożliwiał działanie znajdujących się tam wydajnych pomp, uruchamiających się automatycznie przy podniesionym poziomie wody. Do jednego z mieszkańców, który korzysta w domu z respiratora, Wydział Zarządzania Kryzysowego dostarczył agregat.

Prezydent Miasta zadeklarowała pomoc dla osób poszkodowanych przez wodę w wysokości 1 tys. złotych na osobę. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kontaktują się z poszkodowanymi rudzianami, aby rozeznać ich potrzeby.

Uporządkowaniem zalanych obszarów, zwłaszcza że zostały podtopione pojemniki na śmieci, zajęło się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych.

W walce ze skutkami ulewy wykorzystano pompy należące do miasta, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej, KWK „Halemba Wirek”, Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Rybniku, JRG Sosnowiec, Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, Wojewódzkiego Magazynu Sprzętu Obrony Cywilnej, a także samochody ratowniczo - gaśnicze z KM PSP w Rudzie Śląskiej oraz samochody ciężarowe firm zewnętrznych do rozwożenia worków z piaskiem, których wykorzystano ok. 3500.

Podtopione odcinki ul. Radoszowskiej i Kokota zostały zamknięte dla ruchu.

Dotknięte podtopieniami miejsca są problemem od wielu lat. Szkody górnicze doprowadziły do powstania tam niecek bezodpływowych, w których przy tak dużych opadach bardzo szybko zbiera się woda. Po udzieleniu pomocy poszkodowanym konieczne jest kolejne spotkanie, w celu ustalenia sposobów uniknięcia takich sytuacji w przyszłości.

 

RIO poinformowana o wątpliwościach

Prezydent Miasta poinformowała Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach o wątpliwościach, dotyczących zgodności z prawem podjętej przez Radę Miasta uchwały z dnia 2 lipca br. w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2012 rok.

 

Informacja radcy prawnego

Radca prawny Jacek Kłosiński poinformował Prezydent Miasta, że prosi o zmianę w zakresie obsługi prawnej Kancelarii Rady Miasta poprzez przekazanie jej zewnętrznej kancelarii prawnej.

Prośba mecenasa Kłosińskiego związana jest z wystąpieniem radnego Jarosława Kani w punkcie sprawy organizacyjne podczas sesji Rady Miasta w dniu 2 lipca br.

Przedstawione przez radnego Jarosława Kanię pod adresem mecenasa zarzuty dotyczące braku rzetelności i stronniczości uznał on za nieprawdziwe i krzywdzące.

Mecenas podkreśla, że w swojej pracy w Urzędzie Miasta kieruje się zawsze uczciwością zawodową
i koniecznością starannego wykonywania obowiązków, opinie opiera wyłącznie na przepisach prawnych, orzecznictwie oraz doświadczeniu zawodowym.

Zarzut dotyczący konfliktu interesów staje się w ocenie radcy realny i może doprowadzić do konieczności zgodnego z ustawą o radcach prawnych wyłączenia się niektórych spraw, rozpatrywanych we wzajemnych relacjach pomiędzy Prezydentem i Radą Miasta.

 

3.    W okresie sprawozdawczym odbyły się spotkania i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby delegowane:

3 lipca

·       Oficjalne przedstawienie nowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,

5 lipca

·       Obchody Święta Policji w Domu Kultury w Bielszowicach,

·       Obchody 20-lecia działalności Przedsiębiorstwa Robót Drogowych MPRD sp. z o.o
w Rudzie Śląskiej.

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 03.07. - 07.07.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data publikacji:16.07.2013 10:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Renata Młynarczuk
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 13:53
Liczba wyświetleń dokumentu: 176