PE.0057.12.13

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 29 sierpnia do 25 września 2013 r.

 

1.     W okresie sprawozdawczym podjęto 71 zarządzeń dotyczących: realizacji budżetu, uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta, między innymi w sprawie:

1)         zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013,

2)         przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za I półrocze 2013 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2045, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku,

3)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Kolektor deszczowy odwadniający ulice Zabrzańską i Kokotek oraz tereny przyległe w Rudzie Śląskiej ETAP I - roboty budowlane",

4)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Głównej 1 w Rudzie Śląskiej”,

5)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zakup energii elektrycznej dla budynków Urzędu Miasta, Miejskich Jednostek Organizacyjnych, Samorządowych Jednostek Kultury, Stowarzyszeń sportowych, Powiatowego Urzędu Pracy, Spółek z udziałem kapitału Gminy, zakładów opieki zdrowotnej, sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia ulicznego usytuowanego w granicach administracyjnych miasta Ruda Śląska”,

6)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Rewitalizację ośrodka rekreacyjnego w Rudzie Śląskiej przy ul. Bytomskiej 15",

7)         określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe,

8)         organizacji i przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej w Urzędzie Miasta Ruda Śląska,

9)         powołania Komisji Wyborczych dla wyborców do Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska w kadencji obejmującej lata 2013 – 2015.

 

2.     W okresie sprawozdawczym odbyło się wiele uroczystości i imprez, były też podjęte ważne dla Miasta działania:

1)         Oszczędność popłaca

W rankingu poziomu zadłużenia polskich samorządów miasto spadło w tym roku aż o 13 miejsc. Z rankingu dwutygodnika „Wspólnota” wynika, że poziom zadłużenia Rudy Śląskiej w stosunku do osiągniętych dochodów wyniósł w 2012 r. 29,63 proc. Daje to miastu 36. miejsce wśród 47 miast na prawach powiatu objętych rankingiem /im niższa pozycja w rankingu, tym lepiej, bo oznacza ona mniejszy poziom zadłużenia/. Średnie zadłużenie miast w Śląskiem na koniec 2012 r. wynosiło 30,74 proc. i było o 1,11 proc. wyższe niż w Rudzie Śląskiej.

 

2)         Ruda Śląska w krajowej czołówce

W rankingu miast, w których żyje się najlepiej, Ruda Śląska zajęła czwarte miejsce. Bardziej zadowoleni od mieszkańców Rudy Śląskiej są tylko mieszkańcy Gdyni, Poznania i Gdańska. Ranking jest częścią projektu badawczego "Diagnoza społeczna 2013”, realizowanego przez zespół profesora Janusza Czapińskiego.

 

3)         Miasto do potęgi trzeciej

Rewitalizacja, polityka mieszkaniowa, renowacja podwórek, optymalizacja użytkowania budynków i przekształcenia kluczowych przestrzeni publicznych - to obszary, w których współpracować będą Ruda Śląska, Chorzów i Świętochłowice. Miasta połączyły siły, aby lepiej wykorzystać swój potencjał. Założenia zostały przedstawione 6 września w Chorzowie, który jest liderem projektu. Projekt „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”, zakończy się w marcu 2015 roku. Koszt projektu to 2,9 mln zł, partnerzy pozyskali dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 2,6 mln zł. Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie www.miasto3.com.

 

4)         Gotowi na zimę

Sfinalizowany został przetarg na zimowe utrzymanie dróg. Odśnieżaniem rudzkich dróg w sezonie zimowym 2013/2014 zajmie się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej. W sumie spółka będzie dbała o blisko 300 km miejskich dróg. Umowa będzie tak skonstruowana, że zapłata następować będzie tylko i wyłącznie za faktycznie wykonaną pracę.

 

5)         Obywatelskie inwestycje

Zakończone zostało przyjmowanie propozycji do budżetu obywatelskiego. Do etapu głosowania zakwalifikowanych zostało 27 projektów. Od jutra do 14 października rudzianie będą decydować, które z nich realizowane będą w 2014 r. Lista projektów wraz z instrukcją dotyczącą głosowania została opublikowana na stronie www.rudaslaska.pl.

 

6)         Rudzki klaster wśród światowej elity

HubClub Śląski Klaster ICT i Multimediów - nowatorska inicjatywa Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości - jako jedyny z Polski znalazł się na światowej mapie międzynarodowej sieci klastrów. Dzięki temu członkowie rudzkiego klastra mają możliwość nawiązania współpracy z firmami skupionymi w klastrach ICT w 43 miejscach w Europie, Ameryce, Azji oraz Australii i Oceanii. Zgodnie z umową każdy z klastrów ma obowiązek zapewnić członkom klastrów zaznaczonych na mapie dostęp do powierzchni biurowej w swoich obiektach przez przynajmniej pięć kolejnych dni oraz zapewnić możliwość uczestniczenia w spotkaniach biznesowych i innych wydarzeniach w trakcie ich wizyty.

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości jest administratorem klastra, który zrzesza jednostki nauki oraz firmy z branży ICT i multimedialnej, wspólnie pracujące nad wytworzeniem nowej wartości śląskiego rynku innowacji.

 

7)         Ronda turbinowe już gotowe

16 września otwarty dla ruchu został przebudowany odcinek ulicy 1 Maja. Zmodernizowany został odcinek od ul. Klary do ul. Szyb Walenty. Powstał tam nowy układ komunikacyjny z dwoma rondami, chodnikami i ścieżką rowerową. Koszt robót budowlanych wyniósł 5,4 mln zł. Najważniejszą częścią inwestycji była budowa dwóch rond turbinowych, które ułatwią wjazd na ulicę 1 Maja z ulic Klary i Szyb Walenty. Dzięki dwóm pasom ruchu przez ronda może przejechać więcej pojazdów. Kierowcy przed wjazdem na rondo muszą wybrać odpowiedni pas zgodnie z planowanym kierunkiem wyjazdu.

 

8)         Finał konkursu „Europa to my!”

31 sierpnia w Ślesinie - miejscowości, która wygrała konkurs „Europa to my!” – miała miejsce impreza podsumowująca z udziałem wszystkich finalistów plebiscytu. Przez klika godzin stoisko promocyjne Rudy Śląskiej odwiedziło ponad 20 tysięcy Wielkopolan.

Konkurs „Europa to my! Pokaż jak Fundusze Europejskie zmieniły Twoje miejsce” został zorganizowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz spółkę Eurozet. Wśród przesłanych zgłoszeń Kapituła Konkursowa wyłoniła 10 najbardziej atrakcyjnych projektów, na które mogli swoje głosy oddawać internauci. Ruda Śląska została zgłoszona przez Katarzynę Trzcińską, która przesłała do organizatorów zdjęcia rudzkiego rynku i trasy N-S.

 

9)         Nowy rok szkolny

2 września rudzkie placówki oświatowe rozpoczęły nowy rok szkolny. W roku szkolnym 2013/2014 w Rudzie Śląskiej w 33 (w tym 4 niepublicznych) przedszkolach i oddziałach przedszkolnych uczy się ok. 4,3 tys. dzieci. W 25 szkołach podstawowych naukę rozpoczęło ogółem ok. 7,5 tys. uczniów, w tym nieco ponad 1,3 tys. pierwszoklasistów, wśród których jest 111 sześciolatków. W 20 (w tym 1 dla dorosłych) gimnazjach naukę podjęło ok. 4 tys. uczniów, a w 12 zespołach szkół ponadgimnazjalnych – ok. 3,9 tys.

 

10)     Część ul. Hallera zamknięta dla ciężarówek

Od 2 września zamknięty dla ciężarówek został odcinek ul. Hallera od numeru 18a do skrzyżowania z ul. Niedurnego. Rozwiązanie powinno przenieść ruch tranzytowy z centrum miasta na Drogową Trasę Średnicową i Trasę N-S. Bezpieczniejsi będą uczniowie szkół przy tej ulicy.

 

 

11)     Nowa strategia coraz bliżej

3 września rozpoczęły się spotkania warsztatowe w ramach prac nad nową strategią rozwoju Rudy Śląskiej do 2030 roku. Uczestnicy warsztatów podzieleni zostali na trzy podzespoły, które pracują w około 50-osobowych grupach: ds. społecznych, ds. zasobów i potencjałów miasta oraz ds. gospodarczych i promocji miasta. Grupy spotkały już dwukrotnie w Śląskim Parku Przemysłowo – Technologicznym. Trzecie, ostatnie spotkanie ma miejsce dzisiaj. Po zakończeniu warsztatów kolejnymi etapami prac nad strategią rozwoju miasta będzie zaopiniowanie dokumentu przez mieszkańców oraz poddanie go pod obrady rady miasta. Projekt nowej strategii ma być gotowy do końca grudnia.

 

12)     Europejskie Dni Dziedzictwa

Ruda Śląska włączyła się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa 2013. Tegoroczna edycja imprezy organizowana jest pod hasłem „Nie od razu Polskę zbudowano”.

7 września Muzeum Miejskie zorganizowało spacer historyczny, zatytułowany „Mikroświat Orzegów”. W programie znalazły się przewidziano prelekcje poświęcone historii dzielnicy i znajdującym się na jej obszarze zabytkom oraz spacer po Orzegowie.

Stowarzyszenie Genius Loci „Duch Miejsca” 14 i 21 września zorganizowało zwiedzanie ciężkiego schronu bojowego nr 75 w dzielnicy Kochłowice, należącego do pasa umocnień Obszaru Warownego Śląsk.

To samo stowarzyszenie 15 września zorganizowało zwiedzanie średniowiecznego gródka stożkowego w Kochłowicach. Na zwiedzających czekały pokazy musztry rycerskiej i uzbrojenia, czerpania papieru, tańców średniowiecznych oraz iluminatorstwa.

 

13)     Wspólne czytanie połączyło rudzian

Ponad 200 gimnazjalistów czytało 7 września na placu Jana Pawła II „Zemstę” Aleksandra Fredry. W ten sposób Ruda Śląska włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie. Aleksander Fredro” w dwieście dwudziestą rocznicę urodzin pisarza.

 

14)     Moto-perły na rudzkim rynku

Również 7 września plac Jana Pawła II opanowały zabytki na czterech kołach w ramach "I Śląskiego Zlotu Pojazdów Zabytkowych". Na rynek wjechał m.in. Opel Kadett z 1938 r., MG TD z 1950 r., Fiat Multipla z 1958 r. i przede wszystkim jedyny w Polsce zabytkowy autobus Skoda 706 RTO CAR z 1970 r.

 

15)     Deszczowe pożegnanie

15 września rudzianie pożegnali lato. Slutocaster, Andrzej Urny z Electric Band, a przede wszystkim De Mono rozgrzewali tych, którzy wieczór zdecydowali się spędzić na terenach targowych w Wirku. „Pożegnanie lata 2013” zorganizowane zostało w ramach akcji „Z profilaktyką za pan brat”, której celem jest promocja zdrowego stylu życia.

 

16)     Rudzki Jarmark Pozarządowy

W sobotę 21 września na placu Jana Pawła II ponad 20 rudzkich organizacji pozarządowych zaprezentowało się podczas Rudzkiego Jarmarku Pozarządowego. Prezentacja organizacji nie była jedyną atrakcją jarmarku. Towarzyszyły jej występy artystyczne, pokazy cheerleaderek, karate, walk rycerskich, wędkarstwa rzutowego gry, zabawy i konkursy. Podczas jarmarku miało miejsce również wyjątkowe wydarzenie – performance „Cafe-Teatr, czyli kafejka Metropolitalnej Nocy Teatrów”. Wyjątkowa noc, w czasie której wiele śląskich teatrów otworzy swoje podwoje, planowana jest w naszym województwie na 28/29 września br.

 

17)     Przez Alpy i Apeniny biegnie do Watykanu

23 września rudzki ultramaratończyk August Jakubik wyruszył z placu Jana Pawła II na trasę biegowej pielgrzymki do Watykanu dla uczczenie 35. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża. 1590 km, które dotychczas dzielił z 11 kolegami podczas sztafet biegowych, postanowił tym razem pokonać w pojedynkę. Na mecie na placu św. Piotra w Watykanie planuje stawić się 16 października. Na pierwszych siedmiu kilometrach biegaczowi towarzyszyła wyjątkowa eskorta - młodzież z rudzkich gimnazjów uczestnicząca w projekcie „Aktywne i sprawne społeczeństwo”.

 

18)     Aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Na posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 22 września dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Iwona Woźniak-Bagińska przedstawiła działania PUP w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. W celu poszerzenia oferty skierowanej zarówno do osób bezrobotnych, jak również do przedsiębiorców, Powiatowy Urząd Pracy pozyskuje dodatkowe środki na realizację projektów w tym zakresie. W 2013 roku pozyskano środki finansowe na realizację 10 projektów, w tym 9 współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, na łączną kwotę blisko 7,5 mln zł. Łącznie od 2004 roku pozyskane zostały środki finansowe na realizację 59 projektów, w tym 27 współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, na łączną kwotę ponad 36 mln zł.

 

3.     W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby zaproszone uczestniczyły w posiedzeniach stałych komisji Rady Miasta. Ponadto odbyły się spotkania i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby delegowane:

30 sierpnia

·       Uroczystość Złotych Godów dla 21 par małżeńskich w Ośrodku Święta Elżbieta Caritas Archidiecezji Katowickiej,

31 sierpnia

·       Msza św. o dar trzeźwości dla uzależnionych i łaski dla utrudzonych z powodu problemu alkoholowego bliskich w kościele pw. św. Michała Archanioła,

·       Festyn WZZ „Sierpień 80”,

·       Festyn PZZ „Kadra”,

2 września

·       Inauguracja nowego roku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 3 im. św. Łukasza,

·       Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej nr 41,

·       Spotkanie w sprawie zaopatrzenia gmin województwa śląskiego w wodę, zorganizowane w Katowicach przez Śląski Związek Gmin i Powiatów,

3 września

·       Konferencja prasowa w sprawie prac nad strategią rozwoju Rudy Śląskiej w Śląskim Parku Przemysłowo – Technologicznym,

·       Warsztaty w ramach prac nad strategią rozwoju miasta,

5 września

·       Spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego tworzących Subregion Centralny Województwa Śląskiego,

·       Konferencja inaugurująca kampanię „Miasto do potęgi trzeciej” promującą projekt „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”, w Urzędzie Miasta Chorzów,

6 września

·       II Noc Harcerska w Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych,

7 września

·       Wspólne czytanie „Zemsty” na placu Jana Pawła II w ramach akcji „Narodowe Czytanie. Aleksander Fredro”,

·       Festyn NSZZ „Solidarność”,

·       I Śląski Zlot Pojazdów Zabytkowych w na placu Jana Pawła II,

9 września

·       Spotkanie z Maciejem Białdygą, zwycięzcą Spławikowych Mistrzostw Polski Juniorów U-23,

11 września

·       Posiedzenie Rady Sportu,

12 września

·       Warsztaty w ramach prac na strategią rozwoju miasta w Śląskim Parku Przemysłowo – Technologicznym,

·       Oficjalne zakończenie prac modernizacyjnych w Zespole Szkół nr 2 Specjalnych,

·       Spotkanie z wolontariuszami z Maroka, Gruzji, Grecji, Ukrainy i Albanii, którzy przyjechali uczyć języka angielskiego w trzech rudzkich gimnazjach w ramach projektu „Enter your future”,

13 września

·       Konferencja prasowa w sprawie testu z języka angielskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej,

·       Spotkanie Koła nr 10 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Wojennych w Rudzie Śląskiej,

15 września

·       Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa w dzielnicy Orzegów oraz schronie bojowym i średniowiecznym gródku w dzielnicy Kochłowice,

·       Pożegnanie lata 2013 na terenach targowych w dzielnicy Wirek,

·       Obchody 15-lecia działalności Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety,

·       Uroczystość z okazji 65 lat pożycia małżeńskiego państwa Lidii i Teodora Kasperczyk,

16 września

·       Wernisaż wystawy „Zabawy z nauką”, przygotowanej przez Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie w Muzeum Miejskim im. Maksymiliana Chroboka,

·       Otwarcie zmodernizowanego odcinka ul. 1 Maja od ul. Klary do ul. Szyb Walenty,

·       Wspólne posiedzenie zarządów Związku Miast Polskich oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,

·       III Rudzkie Warsztaty Medyczne „Pacjent kardiologiczny w świetle najnowszych trendów” w Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ przy ul. Niedurnego,

17 września

·       Konferencja dotycząca kompleksowego wspierania szkół podstawowych w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach,

18 września

·       Msza św. w intencji górników, którzy zginęli w 2009 r. w wyniku wybuchu metanu w KWK „Wujek” Ruch Śląsk,

·       Dzień Otwarty Oddziału Psychiatrii Dziennej Szpitala Miejskiego,

19 września

·       Spotkanie w ramach Ambasady Kobiecej Przedsiębiorczości w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości,

20 września

·       Konferencja prasowa przed biegiem Augusta Jakubika do Watykanu dla uczczenia 35. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża,

·       Obchody Dnia Straży Miejskiej,

·       Otwarcie drugiej części polsko – rosyjskiej wymiany młodzieży „Poznaj sąsiada – poznaj siebie” w In-nY Domu Kultury w Kochłowicach,

·       Warsztaty w ramach projektu „Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w kontekście dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wraz z opracowaniem Programu Rozwoju Gospodarczego Metropolii "Silesia" do 2025” w Katowicach,

·       Warsztaty dotyczące Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego w Katowicach,

·       Wyjazdowe posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia,

21 września

·       Wyjazdowe posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia,

22 września

·       Uroczysta msza św. z okazji 90-lecia istnienia Gościa Niedzielnego w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach,

23 września

·       Start biegu Augusta Jakubika do Watykanu,

·       Spotkanie dotyczące realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach,

·       Wykład „Jak się masz, Bangladesz” w Hospicjum Domowym im. Błogosławionego Jana Pawła II,

24 września

·       Konferencja dotycząca problemu sprzedaży alkoholu nieletnim w Domu Kultury w dzielnicy Bielszowice,

·       Uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia zawodowego nauczycielom dyplomowanym w Gimnazjum nr 10 w Katowicach,

25 września

·       Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej nr 24,

·       Msza św. w intencji ojczyzny i miasta w kościele pw. św. Pawła,

·       XIII Regionalny Turniej w Halowej Piłce Nożnej Olimpiad Specjalnych w hali sportowej MOSiR w dzielnicy Halemba,

·       Otwarcie nowego sklepu Kaufland przy ul. 1 Maja.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Wojciech Grzesiczek  – tel. 322-449-000 do 010 wew. 3252

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 29.08. - 25.09.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:04.10.2013 13:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:Renata Młynarczuk
Data na dokumencie:26.09.2013
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 13:52
Liczba wyświetleń dokumentu: 186