PE.0057.13.13

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 26 września do 8 października 2013 r.

 

1.    W okresie sprawozdawczym podjęto 33 zarządzenia dotyczące: realizacji budżetu, uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta, między innymi w sprawie:

1)         zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013,

2)         ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany dotychczasowej nazwy ulicy Gwardii Ludowej na ulicę Eduarda Meiera,

3)         powołania Komisji Konkursowych opiniujących oferty złożone przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w ramach ogłoszonych przez Prezydenta Miasta otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, a także rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w latach 2013 - 2017,

4)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Czyszczenie przepustów w pasach drogowych wraz z pracami towarzyszącymi na terenie Miasta Ruda Śląska w latach 2014 - 2016",

5)         zatwierdzenia projektu pn. "Rudzki nauczyciel - sprawny badacz" realizowanego w ramach Działania 3.5 "Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół" Priorytetu III "Wysoka jakość systemu oświaty" Programu Operacyjnego Kapitału Ludzki przez Miasto Ruda Śląska.

 

2.    W okresie sprawozdawczym odbyło się wiele uroczystości i imprez, były też podjęte ważne dla Miasta działania:

1)           Głosowanie na projekty inwestycji zgłoszone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

Do 14 października potrwa głosowanie na projekty inwestycji, które realizowane będą w 2014 r. w ramach budżetu obywatelskiego. Szczegółom głosowania i prezentacji projektów poświęcone zostało także „Forum mieszkańców”, które odbyło się 3 października w sali sesyjnej Urzędu Miasta. Na spotkanie zaproszone zostały wszystkie osoby, które złożyły wnioski podczas etapu składania propozycji.

 

2)         Bezpłatne znakowanie psów.

1 października rozpoczęła się w mieście bezpłatna akcja czipowania czworonogów. Oznakowania psa można dokonać w jednej z 9 przychodni weterynaryjnych w Rudzie Śląskiej. W tym roku miasto przeznaczy na akcję prawie 119 tys. zł, co pozwoli na oznakowanie 4 tysięcy psów.

 

3)         Oddanie do użytku nowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kokota, ks. Niedzieli i Halembskiej.

W ubiegłym tygodniu została oddana do użytku nowa sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Kokota, ks. Niedzieli i Halembskiej. Inwestycja została zrealizowana na wniosek mieszkańców, a jej koszt wyniósł 473 tys. zł. Na skrzyżowaniu zastosowana została sygnalizacja akomodacyjna. To oznacza, że czas włączenia świateł dostosowuje się automatycznie do natężenia ruchu samochodów na danym kierunku.

 

4)         Pieniądze przekazane przez Rudzian na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Aż 65 proc. rudzkich podatników rozliczających się za 2012 rok przekazało 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. To wynik ponad przeciętną, gdyż w kraju robi to średnio jedynie 44 proc. osób. Dzięki szczodrości mieszkańców rudzkie stowarzyszenia i fundacje otrzymały o 43 tys. zł więcej niż przed rokiem. Ogółem rudzkie organizacje pożytku publicznego za 2012 r. otrzymały 653 tys. zł.

 

5)         Konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazwy ulicy Gwardii Ludowej.

Trwają konsultacje społeczne dotyczące zmiany nazwy ul. Gwardii Ludowej na ul. Eduarda Meiera. Z wnioskiem o zmianę nazwy ulicy zwróciło się rudzkie koło Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej. Konsultacje zakończą się 16 października o godz. 16:00.

 

6)         Rudzka Jesień Kulturalna.

Rozpoczęła się Rudzka Jesień Kulturalna. Wydarzenia kulturalne w ramach Jesieni potrwają do 20 grudnia. Perełką tej edycji będzie niewątpliwie koncert chóru męskiego Ruhrkohle z Essen, spektakl teatralny „Klimakterium… i już”, koncert andrzejkowy w wykonaniu zespołów Dżem i Gang Olsena oraz gość Kabaretu Rak - Anna Guzik.

 

7)         Inauguracja roku akademickiego w Rudzie Śląskiej.

W ostatnią sobotę po raz kolejny zainaugurowany został w Rudzie Śląskiej nowy rok akademicki. Najpierw 61 studentów dołączyło do grona słuchaczy Akademii Górniczo-Hutniczej w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Rudzie Śląskiej, następnie nowy rok akademicki rozpoczęli słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy jednocześnie uczestniczyli w obchodach 10 rocznicy istnienia uniwersytetu.

 

3.     W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby zaproszone uczestniczyły w posiedzeniach stałych komisji Rady Miasta. Ponadto odbyły się spotkania i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby delegowane:

26 września

·       Warsztaty w ramach prac na strategią rozwoju miasta w Śląskim Parku Przemysłowo – Technologicznym,

·       Spotkanie w sprawie polityki mieszkaniowej w Śląskim Związku Gmin i Powiatów,

·       Uroczystości pasowania na ucznia w szkołach podstawowych nr 2 i 16,

27 września

·       Obchody 10-lecia Świetlicy Środowiskowej w Nowym Bytomiu,

28 września

·       „Sportowe pożegnanie lata” w Gimnazjum nr 6,

·       Obchody 55-lecia działalności Klubu Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej im. H. Dunanta przy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

30 września

·       Uroczystości pasowania na ucznia w SP nr 5 i 21,

1 października

·       Uroczystość pasowania na ucznia w SP nr 20,

·       Konferencja prasowa w Aquadromie dotycząca wyników badania satysfakcji klienta,

·       Uroczystość z okazji 60. rocznicy zawarcia związku małżeńskiego państwa Felicji i Józefa Wieczorek,

·       Benefis Marka W. Judyckiego z okazji 70. rocznicy urodzin w Filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej,

2 października

·       Uroczystości pasowania na ucznia w SP nr 18 i 25,

·       Oddanie do użytku po remoncie boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2,

·       Festyn z okazji 40-lecia Miejskiego Przedszkola nr 24,

3 października

·       Uroczystości pasowania na ucznia w SP nr 8 i 13,

·       Spotkanie z cyklu „Forum Mieszkańców” poświęcone budżetowi obywatelskiemu, w sali sesyjnej Urzędu Miasta,

·       Konferencja prasowa dotycząca Rudzkiej Jesieni Kulturalnej,

·       Zebranie założycielskie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego w Gliwicach,

·       Podsumowanie tegorocznej edycji Metropolitalnego Święta Rodziny na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,

·       Msza św. w intencji pracowników, wychowanków i absolwentów Miejskiego Przedszkola nr 24,

4 października

·       Uroczystości pasowania na ucznia w SP nr 1, 14, 23 i 30,

·       Koncert profilaktyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Dopalaczom STOP” w Domu Kultury w dzielnicy Bielszowice,

5 października

·       Obchody 30-lecia Szkoły Podstawowej nr 2,

·       Inauguracja roku akademickiego Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Akademii Górniczo – Hutniczej w Rudzie Śląskiej,

·       Inauguracja roku akademickiego Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, połączona z obchodami 10. rocznicy istnienia uniwersytetu,

·       Obchody 4. urodzin Teatru Bezpańskiego w Kinie Patria,

7 października

·       Inauguracja działań regionalnych „Innowacja w edukacji regionalnej – przykład dobrej praktyki” w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2,

8 października

·       Konferencja naukowa „Poradnik Innego Myślenia. Zespół Aspergera i ADHD” w Domu Kultury w dzielnicy Bielszowice,

·       Spotkanie w ramach projektu „Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych” w Katowicach.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Tomasz Kulpok – tel. 322-449-000 do 010 wew. 3252

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 26.09. - 08.10.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:15.10.2013 14:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Renata Młynarczuk
Data na dokumencie:10.10.2013
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 13:51
Liczba wyświetleń dokumentu: 146