wersja do wydruku Bartosz Pilny 28.10.2013 11:42

EO - Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

Miejsce złożenia dokumentów
Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny
Urząd Miasta – budynek „A”
pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

-    wniosek - formularz 15.1 (dostępny u dołu strony), zawierający oświadczenie o wielkości pomocy de minimis,

-    kopie dokumentów potwierdzające posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

-    kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

-    kopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu kończącego naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy albo zaświadczenia potwierdzającego zdanie stosownego egzaminu,

-    formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 

Opłaty
Nie dotyczy.

 

Termin załatwienia
Do miesiąca, zaś sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.

 

Uwagi

-    kopie składanych dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem u notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym,

-    powyższe poświadczenie nie jest konieczne jeżeli dokument znajduje się już w aktach Urzędu Miasta.

 

Tryb odwoławczy
Od decyzji dotyczącej przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie do 14 dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie. Pisemne odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców.

 

Podstawa prawna
Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.

 

Kontakt
tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 8610
adres e-mail: m.taras@ruda-sl.pl lub oswiata@ruda-sl.pl

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:EO - Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Aleksandra Piecko
Data na dokumencie:10.10.2013
Data publikacji:28.10.2013 11:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
18.06.2018 12:12 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 12:12 Dodano załącznik "zał - 15.1.pdf"
(Liliana Moskała-Zydra)
18.06.2018 12:11 Usunięto załącznik zał - 15.1 - dofinansowanie kosztów
kształcenia.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
25.09.2017 11:42 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
25.09.2017 11:42 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
25.09.2017 11:41 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
25.09.2017 11:15 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
25.09.2017 11:15 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
25.09.2017 11:14 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
25.09.2017 11:14 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.09.2017 11:11 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.09.2017 11:09 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.09.2017 10:46 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.07.2016 09:12 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
22.07.2016 09:12 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
22.07.2016 09:11 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
22.07.2016 09:11 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
22.07.2016 09:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.07.2016 09:09 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
22.07.2016 08:50 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
17.02.2016 09:26Dokument został odzyskany. (Bartosz Pilny)
01.02.2016 15:27Dokument usunięto. (Bartosz Pilny)
08.12.2014 14:34 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
08.12.2014 14:34 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
08.12.2014 14:32 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.12.2014 14:31 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
28.10.2013 11:51 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.10.2013 11:50 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
28.10.2013 11:50 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
28.10.2013 11:50 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
28.10.2013 11:42 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)