Rejestry i ewidencje

prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska 

 

Lp.

Nazwa ewidencji/rejestru

   - komórka prowadząca

   - dostępność - sposób udostępniania/podstawa ograniczenia

1

Rejestr zgłoszeń Centrum Zarządzania Kryzysowego

- Wydział Zarządzania Kryzysowego,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

2

Rejestr uchwał Rady Miasta Ruda Śląska

- Kancelaria Rady Miasta,

- rejestr jest jawny, dostępny w pokoju 209, budynek „A” Urzędu Miasta Ruda Śląska.

3

Ewidencja zatwierdzonych projektów organizacji ruchu

- Wydział Dróg i Mostów,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

4

Ewidencja zajęć pasa drogowego

- Wydział Dróg i Mostów,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

5

Rejestr decyzji Wojewody potwierdzających nabycie z mocy prawa nieruchomości zajętych pod drogi publiczne

- Wydział Dróg i Mostów,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

6

Rejestr wypadków przy pracy pracowników Urzędu

- Służba BHP,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

7

Rejestr zachorowań na choroby zawodowe przez pracowników Urzędu i podejrzeń o takie choroby

- Służba BHP,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

8

Rejestr wypadków w drodze do/z pracy pracowników Urzędu

- Służba BHP,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

9

Rejestr szkoleń wstępnych bhp

- Służba BHP,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

10

Rejestr ważności szkoleń bhp pracowników

- Służba BHP,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

11

Rejestr ważności badań profilaktycznych pracowników

- Służba BHP,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

12

Rejestr refundacji okularów korygujących wzrok dla pracowników

- Służba BHP,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

13

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Ruda Śląska

- Kancelaria Urzędu Miasta,

- rejestr jest jawny, dostępny w pokoju 122, budynek „A” Urzędu Miasta Ruda Śląska.

14

Rejestr poleceń służbowych Prezydenta Miasta Ruda Śląska

- Kancelaria Urzędu Miasta,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

15

Rejestr pełnomocnictw oraz upoważnień wydanych przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska

- Kancelaria Urzędu Miasta,

- rejestr jest jawny, dostępny w pokoju 125, budynek „A” Urzędu Miasta Ruda Śląska.

16

Ewidencja interpelacji radnych Rady Miasta Ruda Śląska

- Kancelaria Urzędu Miasta,

- rejestr jest jawny, dostępny w pokoju 125, budynek „A” Urzędu Miasta Ruda Śląska.

17

Księga ewidencji operatów szacunkowych

- Biuro Geodety Miasta,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

18

Rejestr decyzji na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

- Biuro Geodety Miasta,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

19

Księga ewidencji Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

- Biuro Geodety Miasta,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

20

Księga ewidencji robót geodezyjnych

- Biuro Geodety Miasta,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

21

Księga zamówień

- Biuro Geodety Miasta,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

22

Rejestr sprzedaży lokali mieszkalnych

- Wydział Spraw Lokalowych,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

23

Rejestr postanowień Prezydenta Miasta z zakresu zamówień publicznych

- Wydział Zamówień Publicznych,

- rejestr jest jawny, dostępny w pokoju 401, budynek „A” Urzędu Miasta Ruda Śląska.

24

Rejestr zgłoszeń konsumenckich wpływających do biura rzecznika konsumentów

- Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

25

Ewidencja porad prawnych udzielanych w biurze rzecznika konsumentów

- Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

26

Ewidencja mandatów karno-kredytowych wystawianych przez Straż Miejską

- Straż Miejska,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

27

Centralny Rejestr Faktur Urzędu Miejskiego

- Wydział Finansowo – Księgowy,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

28

Centralny Rejestr Umów Urzędu Miejskiego

- Wydział Finansowo – Księgowy,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

29

Ewidencja tytułów wykonawczych

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych,

- dostęp ograniczony w związku z tajemnicą skarbową.

30

Ewidencja podatników podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego, od środków transportowych oraz łącznego zobowiązania pieniężnego

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych oraz tajemnicą skarbową.

31

Ewidencja zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

32

Ewidencja wystawianych upomnień z zakresu podatków lokalnych

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

33

Ewidencja postanowień Prezydenta Miasta z zakresu podatków lokalnych

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

34

Ewidencja decyzji Prezydenta Miasta z zakresu podatków lokalnych

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

35

Ewidencja zaświadczeń o wykonywaniu przewozów drogowych na potrzeby własne

- Wydział Komunikacji,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

36

Ewidencja zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne

- Wydział Komunikacji,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

37

Ewidencja licencji na transport drogowy

- Wydział Komunikacji,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

38

Ewidencja zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

- Wydział Komunikacji,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

39

Ewidencja diagnostów

- Wydział Komunikacji,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

40

Ewidencja posiadanych kart parkingowych

- Wydział Komunikacji,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

41

Zbiór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Wydział Gospodarki Odpadami,

- dostęp ograniczony w związku z tajemnicą skarbową oraz ochroną danych osobowych.

42

Skorowidz alfabetyczny dla aktów urodzeń

- Urząd Stanu Cywilnego,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

43

Skorowidz alfabetyczny dla aktów małżeństw

- Urząd Stanu Cywilnego,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

44

Skorowidz alfabetyczny dla aktów zgonów

- Urząd Stanu Cywilnego,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

45

Bank Zamian

- Wydział Spraw Lokalowych,

- rejestr jest jawny, dostępny w BIP oraz gablocie obok pokoju nr 228 Urzędu Miasta.

46

Lista osób oczekujących na lokale mieszkalne

- Wydział Spraw Lokalowych,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

47

Ewidencja szkół i placówek niepublicznych

- Wydział Oświaty,

- ewidencja dostępna w załączniku poniżej.

48

Generalny Rejestr Umów

- Wydział Budżetu Miasta,

- rejestr dostępny w załączniku poniżej.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:
Data publikacji:
12.04.2022 11:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
23.02.2021
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
12.04.2022 11:16

Rejestr zmian dokumentu

12.04.2022 11:16 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
12.04.2022 11:15 Dodano załącznik "Wykaz umów wydatkowych - I kwartał
2022 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
12.04.2022 11:15 Dodano załącznik "Wykaz umów wydatkowych od
2015-2021.pdf"

(Barbara Cholewka)
12.04.2022 11:14 Usunięto załącznik Wykaz umów wydatkowych,
wydatkowo-dochodowych i wydatkowych zamkniętych -I-IV
kwartał 2021 r..pdf

(Barbara Cholewka)
12.04.2022 11:14 Usunięto załącznik Wykaz umów wydatkowych od 2015 do
2020.pdf

(Barbara Cholewka)
23.02.2022 09:23 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
01.02.2022 15:57 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
01.02.2022 13:28 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
01.02.2022 12:31 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
01.02.2022 10:42 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
01.02.2022 10:42 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
01.02.2022 10:41 Usunięto załącznik Wykaz umów wydatkowych,
wydatkowo-dochodowych i wydatkowych zamkniętych w I-III
kwartał 2021 r..pdf

(Barbara Cholewka)
01.02.2022 09:43 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
01.02.2022 09:42 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
01.02.2022 09:42 Dodano załącznik "Wykaz umów wydatkowych,
wydatkowo-dochodowych i wydatkowych zamkniętych -I-IV
kwartał 2021 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
06.12.2021 10:03 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
06.12.2021 10:03 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
06.12.2021 10:03 Dodano załącznik "Wykaz umów wydatkowych,
wydatkowo-dochodowych i wydatkowych zamkniętych w I-III
kwartał 2021 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
06.12.2021 10:02 Usunięto załącznik Wykaz umów wydat._doch-wyd_wyd.zamkn.
01.01-30.06.2021 r.pdf

(Barbara Cholewka)
13.07.2021 14:50 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
13.07.2021 14:50 Dodano załącznik "Wykaz umów wydat._doch-wyd_wyd.zamkn.
01.01-30.06.2021 r.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
13.07.2021 14:50 Usunięto załącznik Wykaz umów wydatkowych od 01.01.2021
r. do 31.03.2021 r..pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
13.04.2021 08:51 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
13.04.2021 08:51 Dodano załącznik "Wykaz umów wydatkowych od 01.01.2021 r.
do 31.03.2021 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
13.04.2021 08:51 Dodano załącznik "Wykaz umów wydatkowych od 2015 do
2020.pdf"

(Barbara Cholewka)
13.04.2021 08:45 Usunięto załącznik Wykaz umów wydatkowych 2015-2019.pdf
(Barbara Cholewka)
13.04.2021 08:45 Usunięto załącznik Wykaz umów wydatkowych, dochodowo
wydatkowych i zamkniętych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020
r..pdf

(Barbara Cholewka)
22.02.2021 10:03 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
22.02.2021 10:03 Dodano załącznik "Wykaz umów wydatkowych, dochodowo
wydatkowych i zamkniętych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020
r..pdf"

(Barbara Cholewka)
22.02.2021 10:03 Usunięto załącznik Wykza umów wydatkowych, dochodowo
wydatkowych i zamkniętych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020
r..pdf

(Barbara Cholewka)
04.02.2021 17:48 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
04.02.2021 17:48 Dodano załącznik "Wykza umów wydatkowych, dochodowo
wydatkowych i zamkniętych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020
r..pdf"

(Barbara Cholewka)
04.02.2021 17:47 Usunięto załącznik Wykaz umów wydatkowych,
wydatkowo-dochodowych i wydatkowych zakończonych za okres
01.01.2020 r. do 31.12.2020 r..pdf

(Barbara Cholewka)
04.02.2021 09:19 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
04.02.2021 09:18 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
04.02.2021 09:17 Dodano załącznik "Zestawienie niepublicznych jednostek
oświatowych 01.02.2021.pdf"

(Barbara Cholewka)
04.02.2021 09:16 Usunięto załącznik Wykaz szkół i placówek
niepublicznych z dnia 17.11.2020 r..pdf

(Barbara Cholewka)
07.01.2021 14:15 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
07.01.2021 14:15 Dodano załącznik "Wykaz umów wydatkowych,
wydatkowo-dochodowych i wydatkowych zakończonych za okres
01.01.2020 r. do 31.12.2020 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
07.01.2021 14:15 Usunięto załącznik Wykaz umów wydatkowych,
dochodowo-wydatkowych oraz zakończonych umów wydatkowych w
okresie od 01.01.2020 r. do 30.11.2020 r..pdf

(Barbara Cholewka)
07.12.2020 09:16 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
07.12.2020 09:16 Dodano załącznik "Wykaz umów wydatkowych,
dochodowo-wydatkowych oraz zakończonych umów wydatkowych w
okresie od 01.01.2020 r. do 30.11.2020 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
07.12.2020 09:15 Usunięto załącznik Wykaz umów wydatkowych,
wydatkowo-dochodowych w okresie od 01.01.2020 r. do
31.10.2020 r..pdf

(Barbara Cholewka)
19.11.2020 12:07 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
19.11.2020 12:07 Dodano załącznik "Wykaz szkół i placówek niepublicznych
z dnia 17.11.2020 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
19.11.2020 12:07 Usunięto załącznik Wykaz szkół i placówek
niepublicznych 07.2020.pdf

(Barbara Cholewka)
06.11.2020 11:43 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
06.11.2020 11:43 Dodano załącznik "Wykaz umów wydatkowych,
wydatkowo-dochodowych w okresie od 01.01.2020 r. do
31.10.2020 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
06.11.2020 11:43 Usunięto załącznik Wykaz umów wydatkowych i
wydatkowo-dochodowych w okresie od 01.01.2020-30.09.2020.pdf

(Barbara Cholewka)
09.10.2020 10:22 Dodano załącznik "Wykaz umów wydatkowych i
wydatkowo-dochodowych w okresie od
01.01.2020-30.09.2020.pdf"

(Agnieszka Osiewalska-Belok)
09.10.2020 10:22 Usunięto załącznik Wykaz umów wydatkowych w okresie od
01.01.2020 r. do 31.08.2020 r..pdf

(Agnieszka Osiewalska-Belok)
07.09.2020 10:25 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
07.09.2020 10:25 Dodano załącznik "zał - Wykaz umów wydatkowych w okresie
od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
07.09.2020 10:23 Usunięto załącznik zał - Wykaz umów wydatkowych,
dochodowo-wydatkowych oraz umów wydatkowych zakończonych w
okresie od 01.01.2020 r. do 31.07.2020 r..pdf

(Barbara Cholewka)
07.08.2020 08:10 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
07.08.2020 08:10 Dodano załącznik "zał - Wykaz umów wydatkowych,
dochodowo-wydatkowych oraz umów wydatkowych zakończonych w
okresie od 01.01.2020 r. do 31.07.2020 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
07.08.2020 08:09 Usunięto załącznik zał. - wykaz umów
wydat.wyd-doch,zamkn.01.01-30.06.20.pdf

(Barbara Cholewka)
10.07.2020 09:40 Edycja dokumentu (Agnieszka Kielak)
10.07.2020 09:39 Dodano załącznik "zał - Wykaz szkół i placówek
niepublicznych 07.2020.pdf"

(Agnieszka Kielak)
10.07.2020 09:39 Usunięto załącznik zał. - Wykaz szkół i placówek
niepublicznych 09.2019.pdf

(Agnieszka Kielak)
08.07.2020 08:42 Edycja dokumentu (Agnieszka Kielak)
08.07.2020 08:42 Dodano załącznik "zał. - wykaz umów
wydat.wyd-doch,zamkn.01.01-30.06.20.pdf"

(Agnieszka Kielak)
08.07.2020 08:40 Usunięto załącznik zał - Wykaz umów wydatkowych od
01.01.2020 r. do 31.05.2020 r..pdf

(Agnieszka Kielak)
09.06.2020 15:00 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
09.06.2020 15:00 Dodano załącznik "zał - Wykaz umów wydatkowych od
01.01.2020 r. do 31.05.2020 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
09.06.2020 15:00 Usunięto załącznik zał - Wykaz umów wydatkowych od
01.01.2020 do 30.04.2020 r..pdf

(Barbara Cholewka)
11.05.2020 15:02 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
11.05.2020 15:02 Dodano załącznik "zał - Wykaz umów wydatkowych od
01.01.2020 do 30.04.2020 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
11.05.2020 15:02 Usunięto załącznik zał - Wykaz umów wydatkowych od
01.01.2020 r. do 31.03.2020 r..pdf

(Barbara Cholewka)
07.04.2020 09:08 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
07.04.2020 09:08 Dodano załącznik "zał - Wykaz umów wydatkowych od
01.01.2020 r. do 31.03.2020 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
07.04.2020 09:07 Usunięto załącznik zał - Wykaz umów wydatkowych od
01.01.2020 r. do 29.02.2020 r..pdf

(Barbara Cholewka)
12.03.2020 08:53 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
12.03.2020 08:53 Dodano załącznik "zał - Wykaz umów wydatkowych od
01.01.2020 r. do 29.02.2020 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
12.03.2020 08:51 Usunięto załącznik zał - Wykaz umów wydatkowych od
01.01.2020 r. do 29.02.2020 r..pdf

(Barbara Cholewka)
09.03.2020 08:12 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
09.03.2020 08:12 Dodano załącznik "zał - Wykaz umów wydatkowych od
01.01.2020 r. do 29.02.2020 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
09.03.2020 08:12 Usunięto załącznik zał - Wykaz umów wydatkowych od
01.01.2020 r. do 31.01.2020 r..pdf

(Barbara Cholewka)
07.02.2020 09:52 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
07.02.2020 09:52 Dodano załącznik "zał - Wykaz umów wydatkowych od
01.01.2020 r. do 31.01.2020 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
28.01.2020 13:46 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
28.01.2020 13:46 Dodano załącznik "zał - Wykaz umów wydatkowych
2015-2019.pdf"

(Barbara Cholewka)
28.01.2020 13:46 Usunięto załącznik zał - Generalny rejestr umów
2015-2018.pdf

(Barbara Cholewka)
28.01.2020 13:46 Usunięto załącznik zał - Wykaz umów wydatkowych
(styczeń - grudzień 2019 r.).pdf

(Barbara Cholewka)
10.01.2020 09:19 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.01.2020 09:19 Dodano załącznik "zał - Wykaz umów zakończonych
wydatkowych i wydatkowo-dochodowych (styczeń - grudzień
2019 r. ).pdf"

(Barbara Cholewka)
10.01.2020 09:19 Dodano załącznik "zał - Wykaz umów wydatkowych (styczeń
- grudzień 2019 r.).pdf"

(Barbara Cholewka)
10.01.2020 09:18 Usunięto załącznik zał - Wykaz umów wydatkowych
(styczeń - listopad 2019 r.).pdf

(Barbara Cholewka)
10.01.2020 09:18 Usunięto załącznik zał - Wykaz umów zakończonych
wydatkowych i wydatkowo-dochodowych (styczeń - listopad
2019 r. ).pdf

(Barbara Cholewka)
10.12.2019 09:29 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.12.2019 09:29 Dodano załącznik "zał - Wykaz umów zakończonych
wydatkowych i wydatkowo-dochodowych (styczeń - listopad
2019 r. ).pdf"

(Barbara Cholewka)
10.12.2019 09:29 Dodano załącznik "zał - Wykaz umów wydatkowych (styczeń
- listopad 2019 r.).pdf"

(Barbara Cholewka)
10.12.2019 09:27 Usunięto załącznik zał - Wykaz umów wydatkowych
(styczeń - październik 2019 r. ).pdf

(Barbara Cholewka)
02.12.2019 09:31 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
07.11.2019 09:58 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
07.11.2019 09:57 Dodano załącznik "zał - Wykaz umów wydatkowych (styczeń
- październik 2019 r. ).pdf"

(Barbara Cholewka)
07.11.2019 09:57 Usunięto załącznik zał. - Wykaz umów wydatkowych
(styczeń-wrzesień 2019 r.).xls

(Barbara Cholewka)
10.10.2019 13:38 Edycja dokumentu (Agnieszka Kielak)
10.10.2019 13:38 Dodano załącznik "zał. - Wykaz szkół i placówek
niepublicznych 09.2019.pdf"

(Agnieszka Kielak)
10.10.2019 13:37 Usunięto załącznik zał - Ewidencja szkół i placówek
niepublicznych (18.02.2015).pdf

(Agnieszka Kielak)
07.10.2019 10:52 Edycja dokumentu (Agnieszka Kielak)
07.10.2019 10:52 Dodano załącznik "zał. - Wykaz umów wydatkowych
(styczeń-wrzesień 2019 r.).xls"

(Agnieszka Kielak)
07.10.2019 10:49 Usunięto załącznik zał - wykaz umów wydatkowych -
styczeń - sierpień 2019 r..pdf

(Agnieszka Kielak)
07.10.2019 09:13 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
07.10.2019 09:13 Usunięto załącznik zał - wykaz umów wydatkowych -
styczeń - lipiec 2019 r..pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
13.09.2019 09:47 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
13.09.2019 09:47 Dodano załącznik "zał - wykaz umów wydatkowych -
styczeń - sierpień 2019 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
13.08.2019 14:17 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
13.08.2019 14:17 Usunięto załącznik zał - wykaz umów wydatkowych
styczeń - czerwiec 2019 r..pdf

(Barbara Cholewka)
13.08.2019 14:16 Usunięto załącznik zał - wykaz umów wydatkowych-
styczeń 2019.pdf

(Barbara Cholewka)
09.08.2019 12:06 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
09.08.2019 12:06 Dodano załącznik "zał - wykaz umów wydatkowych -
styczeń - lipiec 2019 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
08.07.2019 13:40 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
08.07.2019 13:40 Dodano załącznik "zał - wykaz umów wydatkowych styczeń
- czerwiec 2019 r..pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
08.07.2019 13:39 Usunięto załącznik zał - wykaz umów wydatkowych
styczeń - luty 2019.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
08.07.2019 13:39 Usunięto załącznik zał - wykaz umów wydatkowych
styczeń - marzec 2019 r..pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
08.07.2019 13:39 Usunięto załącznik zał - wykaz umów wydatkowych
styczeń - kwiecień 2019 r..pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
08.07.2019 13:38 Usunięto załącznik zał - wykaz umów wydatkowych
styczeń - maj 2019 r..pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
07.06.2019 09:55 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
07.06.2019 09:55 Dodano załącznik "zał - wykaz umów wydatkowych styczeń
- maj 2019 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
09.05.2019 08:38 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
09.05.2019 08:38 Dodano załącznik "zał - wykaz umów wydatkowych styczeń
- kwiecień 2019 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
05.04.2019 11:03 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.04.2019 11:03 Dodano załącznik "zał - wykaz umów wydatkowych styczeń
- marzec 2019 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
05.03.2019 09:37 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.03.2019 09:37 Dodano załącznik "zał - wykaz umów wydatkowych styczeń
- luty 2019.pdf"

(Barbara Cholewka)
06.02.2019 13:24 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
06.02.2019 13:23 Dodano załącznik "zał - Generalny rejestr umów
2015-2018.pdf"

(Barbara Cholewka)
06.02.2019 13:19 Usunięto załącznik zał - Generalny Rejestr Umów -
2015-2017.pdf

(Barbara Cholewka)
06.02.2019 13:07 Usunięto załącznik zał - wykaz umów wydatkowych
styczeń - grudzień 2018 r..pdf

(Barbara Cholewka)
06.02.2019 13:06 Usunięto załącznik zał - 10. BIP.GRU- WYKAZ UMÓW
WYDATKOWYCH (styczeń-październik 2018 r).pdf

(Barbara Cholewka)
06.02.2019 13:03 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
06.02.2019 13:03 Dodano załącznik "zał - wykaz umów wydatkowych- styczeń
2019.pdf"

(Barbara Cholewka)
04.01.2019 13:58 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
04.01.2019 13:58 Dodano załącznik "zał - wykaz umów wydatkowych styczeń
- grudzień 2018 r..pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
04.01.2019 13:58 Usunięto załącznik zał - BIP GRU - WYKAZ UMÓW
WYDATKOWYCH - (styczeń - listopad 2018).pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
06.12.2018 15:34 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
06.12.2018 15:33 Dodano załącznik "zał - BIP GRU - WYKAZ UMÓW WYDATKOWYCH
- (styczeń - listopad 2018).pdf"

(Barbara Cholewka)
07.11.2018 10:48 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
07.11.2018 10:48 Dodano załącznik "zał - 10. BIP.GRU- WYKAZ UMÓW
WYDATKOWYCH (styczeń-październik 2018 r).pdf"

(Agnieszka Osiewalska-Belok)
07.11.2018 10:48 Usunięto załącznik zał - 09. BIP GRU - WYKAZ UMÓW
WYDATKOWYCH (styczeń- wrzesień 2018 r.).pdf

(Agnieszka Osiewalska-Belok)
05.10.2018 10:42 Dodano załącznik "zał - 09. BIP GRU - WYKAZ UMÓW
WYDATKOWYCH (styczeń- wrzesień 2018 r.).pdf"

(Agnieszka Osiewalska-Belok)
05.10.2018 10:42 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
05.10.2018 10:42 Usunięto załącznik zał - wykaz umów wydatkowych
styczeń - sierpień 2018 r..pdf

(Agnieszka Osiewalska-Belok)
06.09.2018 13:45 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
06.09.2018 13:21 Dodano załącznik "zał - wykaz umów wydatkowych styczeń
- sierpień 2018 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
06.09.2018 13:20 Usunięto załącznik zał - Wykaz umów wydatkowych
styczeń-lipiec 2018 r..pdf

(Barbara Cholewka)
06.08.2018 15:43 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
06.08.2018 15:43 Dodano załącznik "zał - Wykaz umów wydatkowych
styczeń-lipiec 2018 r..pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
06.08.2018 15:41 Usunięto załącznik zał - 06. BIP GRU - WYKAZ UMÓW
WYDATKOWYCH (styczeń-czerwiec 2018).pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
09.07.2018 15:15 Dodano załącznik "zał - 06. BIP GRU - WYKAZ UMÓW
WYDATKOWYCH (styczeń-czerwiec 2018).pdf"

(Bartosz Pilny)
09.07.2018 15:14 Usunięto załącznik zał - 05.BIP. GRU WYKAZ UMÓW
WYDATKOWYCH ( styczeń- maj 2018 r)-1.xls

(Bartosz Pilny)
07.06.2018 16:55 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
07.06.2018 16:55 Dodano załącznik "zał - 05.BIP. GRU WYKAZ UMÓW
WYDATKOWYCH ( styczeń- maj 2018 r)-1.xls"

(Liliana Moskała-Zydra)
07.06.2018 16:54 Usunięto załącznik zał - BIP GRU -WYKAZ UMÓW
WYDATKOWYCH styczyczeń- kwiecień 2018 r..pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
08.05.2018 15:21 Usunięto załącznik zał - BIP GRU-WYKAZ UMÓW WYDATKOWYCH
styczeń-marzec 2018r.pdf

(Bartosz Pilny)
08.05.2018 15:21 Dodano załącznik "zał - BIP GRU -WYKAZ UMÓW WYDATKOWYCH
styczyczeń- kwiecień 2018 r..pdf"

(Bartosz Pilny)
10.04.2018 12:20 Usunięto załącznik zał - GRU wykaz umów wydatkowych
styczeń-luty 2018 r.pdf

(Bartosz Pilny)
10.04.2018 12:20 Dodano załącznik "zał - BIP GRU-WYKAZ UMÓW WYDATKOWYCH
styczeń-marzec 2018r.pdf"

(Bartosz Pilny)
06.03.2018 13:59 Dodano załącznik "zał - GRU wykaz umów wydatkowych
styczeń-luty 2018 r.pdf"

(Bartosz Pilny)
06.03.2018 13:58 Usunięto załącznik zał - Wykaz umów wydatkowych -
sty_2018.pdf

(Bartosz Pilny)
08.02.2018 14:07 Dodano załącznik "zał - Wykaz umów wydatkowych -
sty_2018.pdf"

(Bartosz Pilny)
25.01.2018 13:07 Dodano załącznik "zał - Generalny Rejestr Umów -
2015-2017.pdf"

(Bartosz Pilny)
25.01.2018 13:07 Usunięto załącznik zał - Generalny Rejestr Umów -
2015-2017.pdf

(Bartosz Pilny)
09.01.2018 13:29 Dodano załącznik "zał - Generalny Rejestr Umów -
2015-2017.pdf"

(Bartosz Pilny)
09.01.2018 13:29 Usunięto załącznik zał - Generalny rejestr umów za 2015
- 2016.pdf

(Bartosz Pilny)
09.01.2018 13:29 Usunięto załącznik zał - Generalny Rejestr Umów -
sty-lis_2017.pdf

(Bartosz Pilny)
21.12.2017 09:47 Usunięto załącznik zał - Generalny Rejestr Umów -
sty-paź_2017.pdf

(Bartosz Pilny)
21.12.2017 09:47 Dodano załącznik "zał - Generalny Rejestr Umów -
sty-lis_2017.pdf"

(Bartosz Pilny)
06.11.2017 09:09 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.11.2017 09:08 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
06.11.2017 09:08 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
05.10.2017 16:35 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.09.2017 13:35 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
06.09.2017 13:35 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.07.2017 15:32 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
06.07.2017 15:32 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
07.06.2017 09:07 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
07.06.2017 09:07 Dodano załącznik "zał " (Bartosz Pilny)
08.05.2017 14:00 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
08.05.2017 13:58 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
05.04.2017 15:32 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.04.2017 15:31 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
07.03.2017 15:03 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
07.03.2017 15:03 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
08.02.2017 12:28 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
13.01.2017 15:10 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
13.01.2017 15:10 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
06.12.2016 12:10 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.12.2016 12:10 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
07.11.2016 10:11 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
07.11.2016 10:11 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.10.2016 14:01 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.10.2016 14:01 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
06.09.2016 10:08 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
06.09.2016 10:07 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
19.08.2016 11:34 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
19.08.2016 11:34 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
19.08.2016 11:34 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
05.08.2016 09:53 Dodano załącznik "zał"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
28.07.2016 16:59 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
28.07.2016 16:58 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
05.07.2016 09:43 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.07.2016 09:42 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
07.06.2016 11:14 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
07.06.2016 11:14 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
29.04.2016 13:29 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.04.2016 13:29 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
29.04.2016 13:29 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.04.2016 12:57 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.04.2016 12:56 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
06.04.2016 12:56 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
06.04.2016 12:52 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.04.2016 12:52 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
04.03.2016 14:24 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
04.03.2016 14:24 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
08.02.2016 09:16 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
08.02.2016 09:14 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.02.2016 09:14 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
08.02.2016 09:14 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
04.02.2016 15:00 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.01.2016 17:49 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
07.01.2016 17:49 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
04.12.2015 12:09 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
04.12.2015 12:09 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
03.11.2015 12:45 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
03.11.2015 12:45 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
07.10.2015 12:10 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
07.10.2015 12:10 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
05.08.2015 09:21 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.08.2015 09:19 Usunięto załącznik Generalny Rejestr Umów
(Bartosz Pilny)
01.07.2015 15:52 Dodano załącznik "Generalny Rejestr Umów"
(Bartosz Pilny)
01.07.2015 15:51 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
29.05.2015 14:16 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.05.2015 14:10 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
29.05.2015 14:09 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.05.2015 14:06 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.05.2015 14:00 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
29.05.2015 13:56 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
27.02.2015 12:23 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
27.02.2015 12:22 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
16.06.2014 09:53 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
16.06.2014 09:52 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
14.02.2014 14:15 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
14.02.2014 14:14 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.12.2013 11:14 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.12.2013 11:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.11.2013 12:18 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.11.2013 14:26 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.11.2013 10:27 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.11.2013 15:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.11.2013 15:08 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.11.2013 14:54 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
05.11.2013 15:30 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)
Liczba wyświetleń dokumentu: 3954