Rejestry i ewidencje

prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska 

 

Lp.

Nazwa ewidencji/rejestru

   - komórka prowadząca

   - dostępność - sposób udostępniania/podstawa ograniczenia

1

Rejestr zgłoszeń Centrum Zarządzania Kryzysowego

- Wydział Zarządzania Kryzysowego,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

2

Rejestr uchwał Rady Miasta Ruda Śląska

- Kancelaria Rady Miasta,

- rejestr jest jawny, dostępny w pokoju 209, budynek „A” Urzędu Miasta Ruda Śląska.

3

Ewidencja zatwierdzonych projektów organizacji ruchu

- Wydział Dróg i Mostów,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

4

Ewidencja zajęć pasa drogowego

- Wydział Dróg i Mostów,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

5

Rejestr decyzji Wojewody potwierdzających nabycie z mocy prawa nieruchomości zajętych pod drogi publiczne

- Wydział Dróg i Mostów,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

6

Rejestr wypadków przy pracy pracowników Urzędu

- Służba BHP,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

7

Rejestr zachorowań na choroby zawodowe przez pracowników Urzędu i podejrzeń o takie choroby

- Służba BHP,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

8

Rejestr wypadków w drodze do/z pracy pracowników Urzędu

- Służba BHP,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

9

Rejestr szkoleń wstępnych bhp

- Służba BHP,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

10

Rejestr ważności szkoleń bhp pracowników

- Służba BHP,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

11

Rejestr ważności badań profilaktycznych pracowników

- Służba BHP,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

12

Rejestr refundacji okularów korygujących wzrok dla pracowników

- Służba BHP,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

13

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Ruda Śląska

- Kancelaria Urzędu Miasta,

- rejestr jest jawny, dostępny w pokoju 137, budynek „A” Urzędu Miasta Ruda Śląska.

14

Rejestr poleceń służbowych Prezydenta Miasta Ruda Śląska

- Kancelaria Urzędu Miasta,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

15

Rejestr pełnomocnictw oraz upoważnień wydanych przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska

- Kancelaria Urzędu Miasta,

- rejestr jest jawny, dostępny w pokoju 125, budynek „A” Urzędu Miasta Ruda Śląska.

16

Ewidencja interpelacji radnych Rady Miasta Ruda Śląska

- Kancelaria Urzędu Miasta,

- rejestr jest jawny, dostępny w pokoju 125, budynek „A” Urzędu Miasta Ruda Śląska.

17

Księga ewidencji operatów szacunkowych

- Biuro Geodety Miasta,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

18

Rejestr decyzji na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

- Biuro Geodety Miasta,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

19

Księga ewidencji Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

- Biuro Geodety Miasta,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

20

Księga ewidencji robót geodezyjnych

- Biuro Geodety Miasta,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

21

Księga zamówień

- Biuro Geodety Miasta,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

22

Rejestr sprzedaży lokali mieszkalnych

- Wydział Spraw Lokalowych,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

23

Rejestr postanowień Prezydenta Miasta z zakresu zamówień publicznych

- Wydział Zamówień Publicznych,

- rejestr jest jawny, dostępny w pokoju 309, budynek „A” Urzędu Miasta Ruda Śląska.

24

Rejestr zgłoszeń konsumenckich wpływających do biura rzecznika konsumentów

- Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

25

Ewidencja porad prawnych udzielanych w biurze rzecznika konsumentów

- Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

26

Ewidencja mandatów karno-kredytowych wystawianych przez Straż Miejską

- Straż Miejska,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

27

Centralny Rejestr Faktur Urzędu Miejskiego

- Wydział Finansowo – Księgowy,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

28

Centralny Rejestr Umów Urzędu Miejskiego

- Wydział Finansowo – Księgowy,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

29

Ewidencja tytułów wykonawczych

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych,

- dostęp ograniczony w związku z tajemnicą skarbową.

30

Ewidencja podatników podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego, od środków transportowych oraz łącznego zobowiązania pieniężnego

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych oraz tajemnicą skarbową.

31

Ewidencja zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

32

Ewidencja wystawianych upomnień z zakresu podatków lokalnych

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

33

Ewidencja postanowień Prezydenta Miasta z zakresu podatków lokalnych

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

34

Ewidencja decyzji Prezydenta Miasta z zakresu podatków lokalnych

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

35

Ewidencja zaświadczeń o wykonywaniu przewozów drogowych na potrzeby własne

- Wydział Komunikacji,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

36

Ewidencja zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne

- Wydział Komunikacji,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

37

Ewidencja licencji na transport drogowy

- Wydział Komunikacji,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

38

Ewidencja zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

- Wydział Komunikacji,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

39

Ewidencja diagnostów

- Wydział Komunikacji,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

40

Ewidencja posiadanych kart parkingowych

- Wydział Komunikacji,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

41

Zbiór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

- dostęp ograniczony w związku z tajemnicą skarbową oraz ochroną danych osobowych.

42

Skorowidz alfabetyczny dla aktów urodzeń

- Urząd Stanu Cywilnego,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

43

Skorowidz alfabetyczny dla aktów małżeństw

- Urząd Stanu Cywilnego,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

44

Skorowidz alfabetyczny dla aktów zgonów

- Urząd Stanu Cywilnego,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

45

Bank Zamian

- Wydział Spraw Lokalowych,

- rejestr jest jawny, dostępny w BIP oraz gablocie obok pokoju nr 228 Urzędu Miasta.

46

Lista osób oczekujących na lokale mieszkalne

- Wydział Spraw Lokalowych,

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych.

47

Ewidencja szkół i placówek niepublicznych

- Wydział Oświaty,

- ewidencja dostępna w załączniku poniżej.

48

Generalny Rejestr Umów

- Wydział Budżetu Miasta,

- rejestr dostępny w załączniku poniżej.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:04.02.2021 09:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:04.02.2021
Informację aktualizował:Liliana Moskała-Zydra
Data aktualizacji:13.07.2021 14:50
Liczba wyświetleń dokumentu: 2840