MOSiR.2501.55.2013

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

 

Prezydent Miasta Ruda Śląska zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę na okres do 3 lat, znajdująca się w budynku basenu krytego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Chryzantem 10 z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu masażu.

 

  1. Do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat jest lokal o powierzchni użytkowej 18 m2, stanowiący własność znajdujący się w dzielnicy Ruda Gminy Miasta Ruda Śląska, oddany w użyczenie Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji zgodnie z umową użyczenia nr 10/2005.

  2. Przedmiot dzierżawy przeznaczony jest na prowadzenie gabinetu masażu.

  3. Oddanie lokalu nastąpi odpłatnie w postaci umowy dzierżawy na czas nieoznaczony. Stawka miesięczna czynszu wynosi 400,00 zł brutto + opłaty ryczałtowe za media.

  4. Zmiana wysokości czynszu nastąpi w oparciu o roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 3 tygodni tj. od dnia 15.11.2013 r. do dnia 06.12.2013 r.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Mirosław Libront - tel. 322-487-521

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – Dział Techniczny

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dzierżawa lokalu użytkowego przy ul. Chryzantem 10 - wywieszenie wykazu.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:15.11.2013 09:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:Zygmunt Grzybek
Data na dokumencie:13.11.2013
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:07.12.2013 00:01
Liczba wyświetleń dokumentu: 39