MOSiR.2501.57.2013

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

 

Prezydent Miasta Ruda Śląska zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę.

 

1.      Do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat jest teren położony przy hali sportowej w Rudzie Śląskiej 41-704 przy ulicy Bytomskiej 15, oddany w użyczenie Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji zgodnie z umową użyczenia nr 1/2009 z dnia 12.02.2009 r.

2.      Przedmiotem dzierżawy jest teren o łącznej powierzchni użytkowej 1326 m2 będący częścią działki nr 2645/309, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej ze szkoleniem psów.

3.      Wszelkie prace remontowe niezbędne do prowadzenia działalności zostaną wykonane na koszt Dzierżawcy bez prawa do zwrotu nakładów lub zaliczenia ich w poczet czynszu dzierżawy.

4.      Dzierżawca jest zobowiązany do utrzymania czystości i porządku na dzierżawionym terenie.

5.      Oddanie przedmiotu dzierżawy nastąpi odpłatnie w postaci umowy dzierżawy na okres do 3 lat. Stawka miesięczna czynszu wynosi 163,10 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt trzy złote 10/100).

6.      Dzierżawca zobowiązany będzie do złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami  komunalnymi w Urzędzie Miasta Ruda Śląska.

7.      Zmiana wysokości czynszu nastąpi w oparciu o roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

 

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 3 tygodni tj. od dnia 18.11.2013 r. do dnia 09.12.2013 r.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Mirosław Libront

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – Dział Techniczny

tel. 322-487-521.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dzierżawa nieruchomości przy ul. Bytomskiej (nr dz.2645) - wywieszenie wykazu.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:18.11.2013 12:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Zygmunt Grzybek
Data na dokumencie:15.11.2013
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:09.12.2013 23:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 47