MOSiR.2501.58.2013

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

 

Prezydent Miasta Ruda Śląska zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem na działalność usługową.

 

1.       Do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat jest pomieszczenie stanowiące własność Gminy Miasta Ruda Śląska w użyczeniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji znajdujące się w budynku dyrekcji MOSiR w Rudzie Śląskiej przy ulicy gen. Hallera 14a, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 3302/85, zapisane w obrębie Nowy Bytom na karcie mapy 1, w księdze wieczystej KW 11724 o łącznej powierzchni 16,6 m2 przeznaczone na cele związane z prowadzeniem działalności usługowej.

2.       Wszelkie prace remontowe niezbędne do prowadzenia działalności zostaną wykonane na koszt dzierżawcy bez prawa do zwrotu nakładów lub zaliczenia ich w poczet czynszu dzierżawy.

3.       Oddanie nieruchomości nastąpi odpłatnie w postaci umowy dzierżawy na okres do 3 lat. Stawka miesięczna czynszu + media wynosi 420 zł brutto.

4.       Działalność prowadzona może być wyłącznie w godzinach i dniach funkcjonowania hali sportowej przy ul. gen. Hallera 16 b.

5.       Zmiana wysokości czynszu nastąpi w oparciu o roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 3 tygodni tj. od dnia 20.11.2013 r. do dnia 11.12.2013 r.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Mirosław Libront - tel. 322-487-521

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – Dział Techniczny

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dzierżawa lokalu użytkowego przy ul. Hallera 14a - wywieszenie wykazu.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:20.11.2013 13:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:Zygmunt Grzybek
Data na dokumencie:18.11.2013
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:12.12.2013 00:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 46