wersja do wydruku Bartosz Pilny 27.11.2013 10:29

Zbycie nieruchomości przy ul. Podlaskiej (nr dz.3164) - wywieszenie wykazu.

AGN.680.1.00058.2011

 

Prezydent Miasta Ruda Śląska

 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 21.11.2013 r. do dnia 11.12.2013 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221 wykazu niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Skarbu Państwa, położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy Podlaskiej, zapisanych na karcie mapy 1, obręb Halemba oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00007320/6, których prawo użytkowania wieczystego ustanowione do dnia 05.12.2089 r. na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska zostanie sprzedane w drodze przetargu nieograniczonego, oznaczonych numerami geodezyjnymi: działka nr 3164/26 o powierzchni 884 m2 - z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbol planu MN2) i udział wynoszący 1/7 część działki nr 3169/26 o powierzchni 2236 m2 - z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Bożena Łatka – 322-449-000 do 010 wew. 2271

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Podlaskiej (nr dz.3164) - wywieszenie wykazu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Danuta Nocko
Data na dokumencie:25.11.2013
Data publikacji:27.11.2013 10:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż