FB.3020.1.19.2013

Budżet Obywatelski Miasta Ruda Śląska

 

Prace nad Budżetem Obywatelskim, jako integralną częścią Budżetu Miasta na 2014 rok, zainicjowano Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr SP.0050.2.302.2013 dnia 12 lipca 2013r. w sprawie zasad oraz trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego w Mieście Ruda Śląska na 2014 rok,  wydanym jako realizacja Uchwały Rady Miasta Ruda Śląska Nr PR.0007.120.2013 z dnia 08 lipca 2013 roku w sprawie wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego w mieście Ruda Śląska na 2014 rok.

Mocą przedmiotowego Zarządzenia zabezpieczono do dyspozycji mieszkańców Rudy Ślaskiej  kwotę 2.000.000 zł. Kwota ta podzielona została na cztery okręgi wyborcze w zależności od ilości mieszkańców.

Mieszkańcom I okręgu wyborczego, obejmującego dzielnice: Ruda, Godula, Orzegów, Chebzie przekazano do dyspozycji kwotę 623 000,00 zł, okręgu II obejmującego Wirek, Nowy Bytom, część Czarnego Lasu kwotę 448 000,00 zł, okręgu III obejmującego Halembę, Bielszowice i część Czarnego Lasu kwotę 506 000,00 zł natomiast mieszkańcom okręgu IV obejmującego Bukowinę i Kochłowice kwotę 423 000,00 zł. Ponadto określono harmonogram prac oraz powołano Zespół ds. budżetu obywatelskiego, który w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Ruda Śląska, miał za zadanie przeprowadzenie weryfikacji zgłoszonych projektów pod względem merytorycznym, prawnym i finansowym.

Od 15 lipca do 31 sierpnia mieszkańcy Rudy Śląskiej składali, zgodnie z wymogami określonymi w Zarządzeniu, propozycje inwestycji i zadań do budżetu na 2014 rok. Wnioski można było składać osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego bądź w jednej z filii Biblioteki Miejskiej, w Centrum Inicjatyw Społecznych w Bykowinie oraz w Zespole Szkół Nr 1. Ponadto wnioski można było przesyłać drogą e-mailową na adres Urzędu Miasta. Ogółem wpłynęły 82 wnioski w których zaproponowano 95 zadań.

W okresie od 16 sierpnia do 25 września, sukcesywnie prowadzono weryfikację zgłoszonych projektów. Wszystkie wnioski zostały skierowane do merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta celem zaopiniowania, zgodnie z kompetencjami. Następnie odbyło się, w sumie, 8 spotkań roboczych Zespołu z udziałem Radnych Rady Miasta oraz Naczelników/pracowników wydziałów merytorycznych tj. Wydziału Inwestycji, Wydziału Dróg i Mostów, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Po weryfikacji, w uzgodnieniu z Panią Prezydent Miasta, do głosowania skierowano 27 projektów. W okresie od 27 września do 14 października odbyło się głosowanie. Każdy mieszkaniec powyżej 16-go roku życia mógł oddać jeden głos na wybrany z listy projekt.

Ogółem oddano 3.438 głosów z czego 24,49 % drogą elektroniczną.

Ważnych było 3.281 głosów, tj. 95,43 %.

W dniu 18 października 2013r. zaprezentowano wyniki głosowania, które wraz z listą zadań, przyjętych do wykonania w 2014 r. dostępne są w załączeniu poniżej.

 

Dodatkowych informacji udziela: Joanna Nosal – tel. 322-449-000 do 010 wew. 2010

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budżet obywatelski
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:06.12.2013 13:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Guziel
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:27.10.2017 10:04
Liczba wyświetleń dokumentu: 526