Bartosz Pilny 06.12.2013 13:32 wersja do wydruku

FB.3020.1.19.2013

Budżet Obywatelski Miasta Ruda Śląska

 

Prace nad Budżetem Obywatelskim, jako integralną częścią Budżetu Miasta na 2014 rok, zainicjowano Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr SP.0050.2.302.2013 dnia 12 lipca 2013r. w sprawie zasad oraz trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego w Mieście Ruda Śląska na 2014 rok,  wydanym jako realizacja Uchwały Rady Miasta Ruda Śląska Nr PR.0007.120.2013 z dnia 08 lipca 2013 roku w sprawie wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego w mieście Ruda Śląska na 2014 rok.

Mocą przedmiotowego Zarządzenia zabezpieczono do dyspozycji mieszkańców Rudy Ślaskiej  kwotę 2.000.000 zł. Kwota ta podzielona została na cztery okręgi wyborcze w zależności od ilości mieszkańców.

Mieszkańcom I okręgu wyborczego, obejmującego dzielnice: Ruda, Godula, Orzegów, Chebzie przekazano do dyspozycji kwotę 623 000,00 zł, okręgu II obejmującego Wirek, Nowy Bytom, część Czarnego Lasu kwotę 448 000,00 zł, okręgu III obejmującego Halembę, Bielszowice i część Czarnego Lasu kwotę 506 000,00 zł natomiast mieszkańcom okręgu IV obejmującego Bukowinę i Kochłowice kwotę 423 000,00 zł. Ponadto określono harmonogram prac oraz powołano Zespół ds. budżetu obywatelskiego, który w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Ruda Śląska, miał za zadanie przeprowadzenie weryfikacji zgłoszonych projektów pod względem merytorycznym, prawnym i finansowym.

Od 15 lipca do 31 sierpnia mieszkańcy Rudy Śląskiej składali, zgodnie z wymogami określonymi w Zarządzeniu, propozycje inwestycji i zadań do budżetu na 2014 rok. Wnioski można było składać osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego bądź w jednej z filii Biblioteki Miejskiej, w Centrum Inicjatyw Społecznych w Bykowinie oraz w Zespole Szkół Nr 1. Ponadto wnioski można było przesyłać drogą e-mailową na adres Urzędu Miasta. Ogółem wpłynęły 82 wnioski w których zaproponowano 95 zadań.

W okresie od 16 sierpnia do 25 września, sukcesywnie prowadzono weryfikację zgłoszonych projektów. Wszystkie wnioski zostały skierowane do merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta celem zaopiniowania, zgodnie z kompetencjami. Następnie odbyło się, w sumie, 8 spotkań roboczych Zespołu z udziałem Radnych Rady Miasta oraz Naczelników/pracowników wydziałów merytorycznych tj. Wydziału Inwestycji, Wydziału Dróg i Mostów, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Po weryfikacji, w uzgodnieniu z Panią Prezydent Miasta, do głosowania skierowano 27 projektów. W okresie od 27 września do 14 października odbyło się głosowanie. Każdy mieszkaniec powyżej 16-go roku życia mógł oddać jeden głos na wybrany z listy projekt.

Ogółem oddano 3.438 głosów z czego 24,49 % drogą elektroniczną.

Ważnych było 3.281 głosów, tj. 95,43 %.

W dniu 18 października 2013r. zaprezentowano wyniki głosowania, które wraz z listą zadań, przyjętych do wykonania w 2014 r. dostępne są w załączeniu poniżej.

 

Dodatkowych informacji udziela: Joanna Nosal – tel. 322-449-000 do 010 wew. 2010

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budżet obywatelski
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:06.12.2013 13:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Guziel
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:27.10.2017 10:04